Sp 100 år, Vedum like blid

Senterpartiet er 100 år i år og Trygve Slagsvold Vedum er like blid. Men han frykter for bedriftene som får coronasmell først i høst.

VIL I REGJERING KUN MED AP: Trygve Slagsvold Vedum ser ikke flertallsregjering som noe selvstendig poeng, og nevner hverken SV, MDG og Rødt som regjeringspartnere. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Forhandlingene om coronakrisepakker fikk Trygve Slagsvold Vedum til å gjøre noe uhørt.

– Jeg kan nesten ikke si det som Senterparti-leder, men jeg satt i Oslo i fire helger på rad, sier han.

Nå mener Vedum at regjeringen setter bremsene på for kompensasjonstiltakene for tidlig.

– Når ville du begynt å trappe ned kompensasjonsordningene?

– Jeg er skeptisk til at nedtrappingen av permitteringsordningene som alt er vedtatt skjer så fort, for det er veldig skjevt mellom bedrifter når de får krisen, sier Vedum.

– Frisører og andre servicebedrifter ble rammet med en gang, mens en del tyngre aktører, som i anleggsbransjen, først rammes i oktober–november. Vi må passe oss for ikke å straffe de bedriftene som har klart å holde hjulene igang gjennom krisen og får etterdønninger i etterkant.

Distriktskutt i selskapsskatt

Senterpartiet vil redusere selskapsskatten i distriktskommunene.

– Vi mener vi må bruke skatt mer aktivt. I distriktspolitikken i Norge har vi differensiert arbeidsgiveravgift, med også differensiert bedriftsbeskatning. Vi vil gjøre det enda mer attraktivt å skape bedrifter og arbeidsplasser i for eksempel Troms eller Nordland eller Finnmark, eller fjellregionen, sier Vedum.

– Det er større risiko hvis du bygger et industribygg i Finnmark enn hvis du bygger et industribygg i Bærum. Et industribygg i Bærum har alternativ verdi, men gjør du det i Finnmark, er risikoen for privatinvestoren større. Forslaget innebærer en risikoavlastning. Det er ikke sikkert at det samfunnsøkonomisk er lønnsomt at alt bygges i Bærum, for byggkostnader går opp og boligmarkedet presses.

Nabo av Finansdepartementet

Senterpartiet har flyttet inn i nye lokaler i Akersgata 51, ved gatekrysset der også inngangen til Finansdepartementet er å finne.

– Er dette så nær Finansdepartementet dere kommer?

– Det er ikke mulig å komme noe nærmere om vi ikke flytter inn i alle fall, fastslår Vedum.

Neineineinei. Vi håper for all del at vi ikke skal bruke energien på det
Trygve Slagsvold Vedum om han håper på ny EU-kamp

– Posisjoner er bare et middel, ikke et mål. Jeg vil ikke fordele en eneste posisjon. I regjering vil det viktigste for oss være en skatte- og avgiftspolitikk som gjør at vi kan stimulere til verdiskapning i hele Norge. Da er navnet på den som sitter der underordnet.

Det er heller ikke så farlig for Vedum om regjeringen han eventuelt er med i er flertalls- eller mindretallsregjering: 

– Vi vil ha en Senterparti- og Arbeiderpartibasert regjering, sa han gjentatte ganger under sin siste pressekonferanse før sommeren.

Håper ikke på EU-kamp

– Sveinung Rotevatn i Venstre vil ha vedtak til høsten om at Norge går inn i EU. Håper du også på det?

– Nei, jeg håper ikke på det. Jeg håper de tar til vettet. Vi ser gjennom disse månedene hvor viktig det har vært med egen norsk valuta.

– Du håper ikke av partitaktiske grunner på ny EU-kamp?

– Neineineinei. Vi håper for all del at vi ikke skal bruke energien på det. Vi må heller bruke energien på å bygge industri og arbeidplasser i Norge. Det er spennende å se hva som skjer når Storbritannia går ut: Da må vi gjøre forbedringer i våre avtaler og styrke vår posisjon

Vindkraftkonsesjonene

Senterpartiet hadde olje- og energistatsråden da de fleste av de gitte vindkraftkonsensjonene ble gitt, påpeker Trine Skei Grande i et innlegg i Dagbladet. Samme dag som Vedum argumenterte for å trekke tilbake vindkraftkonsesjoner gikk et samlet Storting inn for å se nærmere på dem.

– Det har vært så mye uro rundt dem. Da er det bedre å gå gjennom dem og skape ro. Hvis det er noen feil, er det riktig at de stoppes, sier Vedum.

– Er det da de opprinnelige konsesjonene som var feil, eller måten selskapene har opptrådt på?

– Mange enkeltpersoner har tatt kontakt og sagt at konsesjonsvilkårene ikke er fulgt skikkelig opp. Da mener jeg det er klokt å gå skikkelig gjennom det, sier Vedum.

– Det skal selvfølgelig være en forutsigbarhet i det. Men vi mener det gir en trygghet for lokalsamfunn og de som eventuelt skal bygge at det er en gjennomgang, og at prosjektet blir justert eller eventuelt stoppet hvis det viser seg at det er gjort feil.

Mini-CV

Navn: Trygve Slagsvold Vedum (født 1978).

Stilling: Leder i Senterpartiet.

Bakgrunn: Bachelor, sosiologi og statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1999-2002. Leder i Senterungdommen 2002-2004. Nestleder i Senterpartiet 2009-2014, leder fra 2014. Landbruksminister 2012-2013. Stortingsrepresentant fra Hedmark siden 2005.

Aktuell: Senterpartiets avsluttende pressekonferanse før sommeren.

trygve slagsvold vedum
senterpartiet
venstre
trine skei grande
sveinung rotevatn
Nyheter
Aktuell