Mener skolebøker er viktigere enn Jo Nesbø

2020 er året da Aschehoug og forlegger Mads Nygaard skal begynne å få betalt for satsingen på skolebøker. Ny Jo Nesbø-bok er bonus. 

FORFATTER OG FORLEGGER: Jo Nesbø og konsernsjef i Aschehoug Mads Nygaard (t.h.) ved presentasjonen av høstens bøker 2020 i Aschehougs hage på Drammensveien. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

– Hva driver Aschehoug-resultatet i år?

– I et konsern som vårt er det alltid summen som er det viktigste. Men det som har preget oss i foregående år er store omstillinger og store investeringer i det som begynner så smått å materialisere seg i år: Fagfornyelsen i skolen, sier Mads Nygaard.

– Først er det investeringstid, og så høster vi. 

Han betegner digitaliseringen og utskiftningen av lærebøker i grunnskole og videregående som en ekstremt stor investering for hele bransjen.

– Det har vært diskutert om satsingen fra myndighetene er stor nok i år, men for vår del ser det lovende ut. En god start, sier Nygaard.

– Så er det et viktig år for Universitetsforlaget. Satsingen på jus begynner nå å gi gode resultater. Det er et stort felt der Gyldendal Rettsdata og Stiftelsen Lovdata ofte regjerer ganske mye alene, men der vi har kommet veldig sterkt i det siste. Og så er det veldig sterke lister i almenforleggeriet i år, som også bidrar positivt.

Ble skremt i mars

Etter en litt depressiv start på coronatiden har boksalget løsnet etter hvert.

– Det har det. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg var ganske bekymret i begynnelsen. Vi hadde en ganske merkbar brems i noen uker,en brems som var så sterk at hadde den vedvart, ville det vært alvorlig, sier Nygaard.

– Det er to ting: Folk er hjemme, og i Norge, og alt det der. Og så har det vært et godt bokår med mange sterke titler. Almenmarkedet er veldig titteldrevet. Megatrender sier noe, men viktigere enn noe annet er hvor sterke lister forlagene legger frem.

– Har du et team med ghost writers i kjelleren for å sikre at det kommer en ny «Jo Nesbø»-bok hvert år?

– Hehe. Jo er fantastisk. Ikke bare holder han et veldig høyt nivå; han er også en produktiv forfatter, sier Nygaard.

– Men underskogen rundt ham er formidabel. Det er slett ikke sånn at det er én forfatter som bærer listen. Tvert imot er det en solid, bred liste med mange forfatterskap i ulike faser.

– Hvor stor andel av den målte leseveksten er ikke lesing som sådan, men lytting?

– En ganske stor andel. Det er en substansiell vekst i lyttingen. Det er verdt å merke seg at det først og fremst er backlist som dekkes av dette formatet, og mens det er stort volum, er verdien av dette markedet mindre, sier Nygaard.

– Mens e-bokmarkedet aldri tok av i Norge, og egentlig aldri ordentlig utenfor den anglosaksiske verden, har digitalisering i bokmarkedet blitt lydbokstrømming.

Ivrer for boklov

Da Aschehoug presenterte sin høstliste mandag betegnet Nygaard den norske bokpolitikken som «en stor, stor suksess».

– Så da er det ikke behov for noen boklov?

– Jo, det mener jeg definitivt at det er. Men prinsippene i bokavtalen man har hatt de senere årene, etter at bokloven ble skrotet i forbindelse med valget i 2013, er tuftet på de samme prinsippene, sier Nygaard.

Det gjøres best i et regulert marked, og lovregulering er den beste form for regulering.
Mads Nygaard

– Når boklov ER viktig, skyldes det at den i motsetning til en bokavtale sikrer forutsigbarhet og langsiktighet, som er veldig viktig for de norske forfatterne. Det tar årevis å skrive en bok og lang tid å utvikle et forfatterskap. 

Bokavtalen innebærer regulering av bransjen, men bare for aktører som knytter seg til avtalen. En boklov vil binde alle aktører.

– For forlagene er det viktig å sikre at det ikke kommer inn nye aktører som gjør ting på en annen måte?

– Det handler overhodet ikke om det. Tvert imot, mangfold er et mål. Det handler om å ivareta bredden, om å ivareta et mangfold. Det gjøres best i et regulert marked, og lovregulering er den beste form for regulering.

Mini-CV

Navn: Mads Nygaard (født 1968).

Stilling: Konsernsjef i Aschehoug.

Bakgrunn: Overtok som forlegger etter sin far WIlliam i 2010, som fjerde generasjon Nygaard. Jobbet tidligere i ledelses- og rådgivningsselskapet Rokade, i Dagbladet og i Dagsavisen, og fra 1992 til 2001 i forlagene Oktober og Tiden.

Aktuell: Aschehougs høstliste ble lansert mandag.

 
mads nygaard
aschehoug
gyldendal
jo nesbø
bokavtalen
coronavirus
lovdata
Nyheter
Aktuell