Rotevatn stanser ikke ved forurenser betaler

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er ikke fremmed for at norske oljeprodusenter betaler avgift for utenlandske bilisters utslipp.

INGEN BESLUTNING NÅ: Landsmøtet til våren avgjør Venstres syn om ekstra avgift på olje og gass, fastslår Sveinung Rotevatn. Foto: Jone Frafjord
Aktuell

Forurenser betaler er ett av prinsippene bak rapporten om sirkulærøkonomi som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fikk overlevert fra Deloitte tirsdag.

– Støtter du programkomiteen i Venstre som avviker fra prinsippet i sitt forslag om avgift på norsk olje og gass som selges andre steder i verden?

– Jeg er ikke nødvendigvis enig i at det er avvik fra det prinsippet, sier Rotevatn.

– Men om Venstre skal gå inn på det på landsmøtet eller ikke, det får vi se på. Det blir avgjort til våren. Jeg har ikke lest programmet ennå, for det er ikke klart.

Vi skal ikke være redde for å stille krav, selv om grunnprinsippet er at utslipp blir talt der de skjer.
Sveinung Rotevatn (V)

– Selve prinsippet betyr at bilisten i Tyskland eller Vietnam betaler for forurensing ved bruk, mens oljeselskapene betaler for forurensingen som oppstår i produksjonen i Norge.

– Det er et veldig viktig grunnprinsipp i klimapolitikken at utslippene skal telles der de skjer. Utslipp fra norsk aluminiumsindustri teller vi i Norge, selv om aluminiumen ender opp i en iPhone i et helt annet land, sier Rotevatn.

– Når det er sagt, er det viktig å ha bevissthet rundt ressursbruk uavhengig av dét. Jeg synes for eksempel det er bra at vi stiller krav til å bruke avansert biodrivstoff i Norge, og ikke bruker så mye konvensjonelt, fordi mye av det konvensjonelle biodrivstoffet bidrar til avskoging. Det er riktignok utslipp som skjer i Brasil og ikke i Norge, men jeg synes det er viktig likevel. Vi skal se litt på den andre enden av verdikjedene enn der vi befinner oss.  Vi skal ikke være redde for å stille krav, selv om grunnprinsippet er at utslipp blir talt der de skjer.

Marked for gjenbruk og gjenbruk

Rapporten fra Deloitte anbefaler blant annet å skape markeder for sirkulære råvarer og produkter, og å innføre flere og bedre produsentansvarsordninger. Den inneholder få beløp.

– Hva vil det koste å innføre en så sirkulær økonomi som du ønsker i Norge?

– Jeg tror at veldig mye av det vi kommer til å gjøre ikke kommer til å koste oss noe, men spare oss – både bedrifter og samfunnet – for mange penger, sier Rotevatn.

– Det vi får her er et veldig godt grunnlag. Men det er klart at vi må også bruke den utredningskapasiteten vi har i Finansdepartementet og i regjeringen som sådan til å se hva reelle kostnader og inntjening vil være. 

Rotevatn planlegger å sluttføre strategien for sirkulær økonomi sent i høst.

– Så første konkrete tiltak kommer i statsbudsjettet for 2022?

– Vi jobber jo med dette hele tiden. Vi innfører krav når de er klare og vi er trygge på dem, for eksempel da vi fra 1. juli i år innførte regler om bruk av rester av bygg til fyllingsmasse, sier Rotevatn.

– Men det vi ser på her er å løfte blikket litt for en overordnet strategi, som kommer til å legge føringer for fremtidige budsjetter og prosesser.

Oslos blå poser

– Oslo kommune har flotte blå gjenvinningsposer, for plast, som ikke kan gjenvinnes. Kan du love at tiltak som kommer faktisk vil gi mening?

– Plastposene kan gjenvinnes. Det som er utfordringen, såvidt jeg har skjønt, er at fordi en bruker blå poser, blir mye av plastgranulaten som en ender opp med til syvende og sist også blå. Det begrenser bruken av den. Men også plasten som puttes i blå poser i Oslo blir resirkulert – ikke alltid alt, men mye av det, sier Rotevatn.

– Målet er hele tiden økende krav til hvor mye vi resirkulerer, og det kravet har vi tenkt å øke nå.

– Hvordan er det med resirkulering av Venstre-ledere? Er det på passe nivå, eller er det for mye eller lite av det?

– Vi har bare resirkulert Venstre-ledere én gang, såvidt jeg husker. Jeg har ikke inntrykk av at det skal skje igjen, fastslår statsråden.

Mini-CV

Navn: Sveinung Rotevatn (født 1987).

Stilling: Klima- og miljøminister (V).

Bakgrunn: Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2017). Leder i Unge Venstre (2010–13). Stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane (2013–17). Advokatfullmektig i SANDS i to uker i januar 2018. Statssekretær i Justisdepartementet (januar–oktober 2018) og i Klima- og miljødepartementet (oktober 2018-januar 2020). Er innstilt av Venstres valgkomité som 1. nestleder i partiet.

Aktuell: Mottok tirsdag rapporten Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi fra Deloitte. Forslag om ny avgift på olje og gass fra Venstres programkomité.

sveinung rotevatn
venstre
deloitte
sirkulær økonomi
klima
Nyheter
Aktuell