Høyre vil ta milliarder fra Folketrygdfondet

Folketrygdfondet har 257 milliarder kroner under forvaltning for Statens pensjonsfond Norge. Det holder, mener Høyres programkomité.

LANDSMØTET AVGJØR I MARS: Henrik Asheim (bildet) og Linda Hofstad Helleland presenterte førsteutkastet til Høyres programkomité mandag.  Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Høyre vil «sette et tak på den samlede verdien i Statens pensjonsfond Norge – Folketrygdfondet, og overføre det overskytende til Statens pensjonsfond utland», altså til Oljefondet, heter det i programkomiteens forslag som ble presentert mandag.

– Hvorfor vil dere det?

– Det er fordi Folketrygdfondet straffes for sin egen suksess. De har blitt så store at enten må vi endre mandatet, og si at de kan eie mer enn 15 prosent, eller så må vi utvide investeringsuniverset deres, sier Henrik Asheim, nestleder i programkomiteen.

Mini-CV

Navn: Henrik Asheim (født 1983).

Stilling: Forsknings- og høyere utdanningsminister. Nestleder i Høyres programkomité.

Bakgrunn: Innvalgt på Stortinget for Akershus siden 2013. Ledet finanskomiteen inntil han gikk inn i regjeringen i januar 2020. Tidligere leder av Unge Høyre. Studert retorikk, kommunikasjon og ledelse ved BI.

Aktuell: La mandag frem forslaget fra Høyres programkomité sammen med komitéleder Linda Hofstad Helleland.

– Jeg mener det er bedre da å si at det overskytende går inn i SPU. Ellers risikerer vi at Folketrygdfondet blir en så stor eier på Oslo Børs at de går tom for ting å investere i. 

– Har dere vurdert alternativet om at de investerer mer i Norden?

– Ja, det er vurdert. Det er også noe som de har spilt inn. Men vi har heller valgt å si at alt det overskytende skal ut.

– Hvis dere flytter for eksempel 50 milliarder fra SPN til SPU, så kan dere bruke halvannen milliard mer over statsbudsjettet.

– Etter handlingsregelen? Joda, men det er ikke derfor vi foreslår det. Men det var et godt poeng.

– For eksempel ved 250 milliarder

– De hadde 257 milliarder under forvaltning ved utgangen av andre kvartal. Skal taket være ved dagens nivå, eller ved 300 milliarder, eller hvor da?

– Vi har ikke satt det inn i programmet. Men tanken er for eksempel ved 250 milliarder kroner, sier Asheim.

– Dette handler ikke om at vi har vært så veldig opptatt av dette, men Folketrygdfondet selv har kommet til Stortinget og varslet at det begynner å bli et problem – «vi vet ikke hvor vi skal gjøre av pengene våre». Da har jeg et forslag.

Dette er ingen kritikk av dem i det hele tatt, men det er faktisk et problem at de er så flinke. Da må vi finne en løsning på det
Henrik Asheim

– Skal Oljefondet etter dette forslaget overta norske og nordiske papirer fra Folketrygdfondet, eller skal de selges, og så får Oljefondet penger til å kjøpe for?

– De skal selges. Ellers rusler jo SPU rundt på Oslo Børs.

– Folketrygdfondet er en viktig aktør på Oslo Børs. Kan det fortsatt være det hvis det langsiktig formodentlig eier en mindre og mindre andel på børsen?

– Ja, jeg mener absolutt det. Men de har også et veldig klart mandat på at de ikke skal eie mer enn 15 prosent. Dette er ingen kritikk av dem i det hele tatt, men det er faktisk et problem at de er så flinke. Da må vi finne en løsning på det.

Kun moderate skatteletter

– Hvorfor snakker dere nå om moderat nedgang i samlet skatte- og avgiftsnivå, og ikke om en større nedgang?

– Det er både fordi vi har sittet i regjering i syv år og har senket skatte- og avgiftsnivået med 25 milliarder kroner, og fordi vi prøver å være veldig tydelige på hva vi prioriterer. Vi prioriterer nå arbeidende kapital. Formuesskatten på den må bort i neste periode.

– Har Høyre blitt en garantist for fortsatt vekst i offentlige utgifter?

– Jeg tror at under alle regjeringer, uansett hvilken du får, kommer offentlige utgifter til å  fortsette å vokse. Spørsmålet er om de vokser mer enn privat sektor, sier Asheim.

– Jeg mener dette programmet legger et godt grunnlag for at privat sektor vokser mer enn offentlig sektor. 

Vil at flere vurderer sykemelding

Høyre vil at arbeidsgiver og NAV skal ha en rolle i sykemeldinger.

– Men hvilken rolle skal de ha når det fortsatt er legens vurdering som er avgjørende?

– Det finnes ikke noe alternativt til at leger til slutt bestemmer dette. Men jeg tror at ikke bare skal være dialog mellom arbeidstaker og lege, men det bør også være automatikk i at arbeidsgiver og NAV diskuterer om det kan tilrettelegges bedre, og om sykemeldingen kan graderes, sier Asheim.

– Når dette kan gjøres kombinert med en helsejustert lønn, tror jeg det i sum gir færre langtidssykemeldte og at flere kan kombinere jobb og delvis sykemelding.


linda hofstad helleland
høyre
folketrygdfondet
statens pensjonsfond utland
statens pensjonsfond norge
sykemelding
nav
formuesskatt
Nyheter
Aktuell