Statsminister Erna Solberg åpner for statlig nedsalg i Equinor, men hun har god tid

Statsminister Erna Solberg åpner for statlig nedsalg i Equinor. Men det har ikke prioritet og det haster ikke.

ÅPEN FOR NEDSALG: – Staten bør heller bruke penger på å være fødselshjelper for nye bedrifter enn å låse inn all sin kapital i store selskaper, sier statsminister Erna Solberg, her på vei ut til bilen etter onsdagens pressefrokost. Foto: NTB Scanpix
Aktuell

Et flertall i Høyres programkomité vil redusere statens eierskap i Equinor, og samtidig beholde en majoritet av aksjene.

I dag eier staten rundt 70 prosent av aksjene i selskapet hvis man inkluderer Folketrygdfondet. Henrik Asheim, leder i programkomiteen, mener staten kan selge seg ned til 50 prosent.

– Støtter du forslaget?

– Høyre har alltid vært for nedsalg i Equinor. Jeg tror ikke vi har gått ned til 50 prosent før. Vi har vel stoppet ved 60, men dette er ikke et tiltak som er høyt oppe på min liste over viktige ting å gjøre, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Mini-CV

Navn: Erna Solberg (59).

Stilling: Statsminister og leder for partiet Høyre.

Bakgrunn: Cand.mag. med mellomfag i sosiologi og sammenlignende politikk, samt hovedfagskurs i statsvitenskap. Ble første gang innvalgt på Stortinget for Hordaland i 1989. Leder i Høyre siden 2004. Har vært tidligere vært kommunal- og regionalminister. Statsminister siden 2013.

Aktuell: Forslag til nytt partiprogram i Høyre. 

Vil redusere statens andeler

– Hvorfor ikke?

– Vi har utviklet standpunktet vårt for statlig eierskap de seneste 20 årene. I en globalisert verden er det viktig at hovedkontor, forskning og utvikling foregår i Norge. Da er statlig eierskap en måte å få det til på. Det er de formålene som må bestemme hvor stor eierandel staten faktisk skal ha.

– Staten bør heller bruke penger på å være fødselshjelper for nye bedrifter enn å låse all sin kapital inn i store selskaper, men dette må vi ha et pragmatisk forhold til. 

– Ja, vi ønsker å redusere statens betydning på børs, men den beste måten å få det til på, er å øke den private delen. I Norge er staten rik, og da er det ikke unaturlig at staten også bidrar til utvikling av nytt næringsliv.

– Siden 2013 har privatiseringen strengt tatt gått med sneglefart…

– Den påstanden står i hvert fall i motsetning til det jeg angripes for daglig. Da kritiseres jeg for å selge Norge og diverse andre ting.

– Det er ikke nedsalg i seg selv som er viktig, men at vi får god pris og at vi gjør det som er bra for selskapet. Ofte kan det være positivt å få privat kapital sterkere inn eller kanskje gjøre sammenslåinger med andre selskaper.

Over streken, under streken

På en pressekonferanse onsdag morgen etterlyste statsministeren en debatt om hva vi skal leve av i fremtiden.

– Et nedsalg i Equinor kan innbringe 90 milliarder kroner. Det kunne jo ha gitt en fin boost i innovasjon, forskning og utvikling?

– Så lett er det nok ikke. Det ene er over streken, det andre er under, sier Solberg, og viser til en budsjettordning der enkelte disposisjoner holdes utenom budsjettet.

Dette gjelder for eksempel når staten låner penger til eller skyter inn kapital til statlige banker eller andre bedrifter. Det er disponeringer som staten regner med skal gi avkastning.

– Men vi bruker mer penger enn tidligere på ulike typer såkornordninger, blant annet ved oppkapitalisering av Nysnø.

– Kommer ikke til å bli helt fjernet

– Hvor sikker er du på lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital hvis du får fire nye år?

– Vi ønsker å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, og på sikt få fjernet den, men den kommer ikke til å bli helt fjernet på fire år, heller ikke på arbeidende kapital. Vi er opptatt av at vi har mer kapital til investeringer i Norge, og privat kapital er en viktig del av det. Samtidig må vi ta ett skritt av gangen.

equinor
erna solberg
statlig eierskap
privatisering
Nyheter
Politikk
Børs
Aktuell
Olje