Lars Røsæg i Yara er CFO 2.0

– Jeg tror vi må over til CFO 2.0, som har et mye bredere perspektiv enn det tradisjonelt finansielle, sier Lars Røsæg, direktør for finans og mer til i Yara.

IKKE BARE FINANSIELL: Lars Røsæg, finansdirektør i Yara. Foto: Jone Frafjord
Aktuell

Gjødselprodusenten Yara  er sammen med Hydro  , som Yara ble skilt ut fra, de eneste selskapene med toppkarakteren A+ i The Governance Groups gjennomgang av bærekraftrapporteringen til de 100 største selskapene på børs.

– Har Yara og Hydro så mye erfaring med blant annet korrupsjon at dere er pent nødt til å være gode på ESG?

– Det er hyggelig å få en slik utmerkelse, men det er ikke et uttrykk for at vi på noen måte er fornøyd. Det er ikke et uttrykk for at vi mener vi ikke fortsatt har mye å gjøre, sier Lars Røsæg.

– Jeg tror Yaras kultur er veldig preget av at vi ønsker å være transparente på disse områdene. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og å lære hvordan vi kan gjøre disse tingene på en bedre måte. 

Finansfunksjonen har en fantastisk mulighet til å ta en rolle i å modne rapporteringen på det ikke-finansielle, mener Røsæg. 

– Vi har kvalitet i underliggende prosesser og erfaring med rapportering.

– Men ligger det også i saker som dere har vært involvert i at dere må være flinke på ESG-områdene? Nød lærer naken kvinne å spinne?

– Vi har over tid jobbet systematisk med disse områdene og drives av et ønske om å hele tiden lære og bli bedre.

Avviser avveining

– Hvordan avveier du ESG-hensyn opp mot andre hensyn?

– Jeg ser ikke på det som en avveining. Jeg ser på det som en integrert del av verdiskapningen. Jeg mener at aksjonærverdiene er tryggere dersom vi klarer å integrere det som går på menneskerettigheter, miljø og sikkerhetsarbeid med mer tradisjonelle, finansielle parametere, sier Røseg.

– Verdiskapning måles i dag holistisk. Det stilles krav til oss. Jeg tror vi må over til CFO 2.0, som har et mye bredere perspektiv enn det tradisjonelt finansielle. Jeg ser ikke det motsetningsforholdet.

– Det er ikke nødvendigvis motsetningsforhold, men på andre bidrag til verdiskapning har dere visse beskrankninger. Dere har ikke ubegrenset med lån, dere har ikke ubegrenset med kompetansekurs for ansatte.

– Ja. Vi har et sterkt fokus på kapitaldisiplin. Men her tror jeg det er viktig å tenke at når du skal investere på en mest mulig lønnsom måte, så kan du gjøre det langs alle dimensjonene, sier Røsæg.

– Når begynte du å tenke på CFO 2.0?

– Nå har jeg vært i denne rollen i to år. Jeg har nok alltid vært opptatt å ha bredest mulig perspektiv på verdiskapning.

Bærekraftrapporteringen i Yara inngår i de samme strømmene som finansrapporteringen, og havner på Røsægs bord. Yaras revisjonsutvalg er nå et revisjons- og bærekraftutvalg. 

Mangfold, mangfold, mangfold

På LinkedIn skriver Røsæg at «vi vet for eksempel at å sikre mangfold langs alle akser – blant annet etnisitet, alder, kjønn, legning, kompetanse, oppvekst og kulturell bakgrunn – er en helt sentral aktivitet i å drive bærekraftig verdiskapning over tid».

– Det finnes mange legendariske suksesshistorier som handler om at noen som kjenner hverandre møtes i garasjen og tryller frem en genial idé, og ikke om å innfri mangfold langs syv akser. Skal mangfold maksimeres eller optimeres?

– Mangfold skal optimeres. Men spørsmålet er definisjonen av mangfold, sier Røsæg.

– Du har noen tradisjonelle parametre, men så har du det skjulte mangfoldet, der vi er forskjellige på måter vi ikke ser. Det kan være personlighet, det kan være erfaringer. Det kan oppstå fantastiske ting i de grensesnittene. Poenget er å få frem dem.

– Er det den eneste måten som kan fungere? Var det for få kvinner i Beatles?

– Igjen: Hva er mangfold? Jeg er sikker på at de fire var mangfoldige på mange andre måter enn akkurat det som går på kjønn, men som vi utenfor ikke kan se.

– Vi har holdt på litt lengre enn The Beatles og håper å holde på enda mye lengre, supplerer IR-ansvarlig Thor Giæver.

Mini-CV

Navn: Lars Røsæg (født 1982).

Stilling: Finansdirektør i Yara International.

Bakgrunn. Har hatt dagens stilling  i to år. Har tidligere jobbet i Orkla og Sapa. Utdannet siviliøkonom fra NHH.

Aktuell: Ett av to selskaper med toppkarakter i The Governance Groups oversikt over bærekraftrapporteringen blant de 100 største selskapene på Oslo Børs.

yar
NHY
lars røsæg
the governance group
esg
bærekraft
thor giæver
Nyheter
Børs
Aktuell