Etterlyser sparsommelige Høyre

Venstre-politiker Haakon Riekeles savner tiltakene som skal finansiere Høyres ferske program.

OM SOLBERG-REGJERINGEN: – Det som står igjen som kritikk er at man ikke har tatt reformer der det monner mest for å gi balanse i velferdsstaten, sier Haakon Riekeles (V). Foto: Jone Frafjord
Aktuell

– Er partiprogrammet stedet for å finansiere alle forslag?

– Nei, men det sier noe om i hvilken retning man vil ta politikken. Det er fare for at det man ikke tør skrive om i partiprogrammet tør man heller ikke skrive om i en regjeringsplattform. Og det tør man heller ikke gjennomføre, sier Haakon Riekeles (V).

– Det er en måte å forankre ting i partiet og blant velgerne på. Det er naturlig at man i et partiprogram først og fremst sier de tingene velgerne liker og vil høre, men det bør være en viss balanse. 

I Venstre var det en viss diskusjon i forrige partiprogrambehandling om punktet om sykelønn skulle tas med, påpeker Riekeles. 

– En ting er å mene det i Stortinget, men hvis det ikke var behandlet i partiet, ville folk bli sinte i ettertid, og da har det ikke legitimitet.

5 mrd. underdekning før corona

– Hvor stor er Høyres underfinansiering?

– Det har jeg ikke regnet på, men hele statsbudsjettet har en underfinansiering på 5 milliarder kroner i året, ifølge Perspektivmeldingen. Og hvis coronakrisen har tatt noen hundre milliarder fra Oljefondet som vi ikke får igjen, vil 3 prosent av det være årlig reduksjon i oljepengebruken. Da er det kanskje ikke tiden for å være de som lover mest.

Riekeles har jobbet fem år som samfunnsøkonom i tankesmien Civita.

– Er røsten Civitas, men hendene Venstres?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har to hatter, og nå snakker jeg for Venstre. Civita og Venstre forholder seg til de samme økonomiske realitetene, og noen ganger kommer man da til lignende økonomiske konklusjoner. Men det er ikke sånn at den ene har ledet den andre.

Ikke reformer som monner

– Erna Solberg skrev boken «Mennesker, ikke milliarder», som også var et slagord som fikk æren for å bringe Høyre fra ensifret på meningsmålinger til regjeringsmakt. Bør oppfølgeren hete «Billioner, ikke borgere»?

– Du får spørre henne hva oppfølgeren blir. Jeg synes Erna Solbergs regjeringstid har vært vellykket, men det som står igjen som kritikk – i alle fall etter de første åtte årene, det kan bli flere enn det –, er at man ikke har tatt reformer der det monner mest for å gi balanse i velferdsstaten, sier Riekeles.

– Det har vært mange reformer, men de handler mer om at det skal drives rasjonelt og godt, ikke nødvendigvis billigere. Nå har Oljefondet økt, og da øker naturligvis også oljepengebruken, men jeg tror at det som står igjen er at den burde vokst saktere enn den har gjort.

– Bør handlingsregelen revideres?

– Jeg mener man bør det, men vet ikke om Venstre nødvendigvis kommer til å mene det, sier Riekeles.

En litt større erkjennelse om at det blir trangere tider vil kle et parti som er blitt det største styringspartiet
Haakon Riekeles (V)

– Ideen om å ligge på forventet realavkastning er veldig fornuftig, men fondets størrelse kan svinge mye. Derfor har jeg argumentert for en sikkerhetsmargin, slik at man over tid ligger under 3 prosent. Det har Solberg-regjeringen i og for seg gjort de siste årene, men kanskje burde man ligget enda lenger under. Ingen vet når det kommer et krakk, men når det skjer, og Oljefondet taper et tosifret prosenttall, vil plutselig ikke oljepengebruken se så komfortabel ut lenger. 

– Styringstillegg

– Høyre er blitt landets største parti, mens Venstre sliter med sperregrensen. Kanskje er Høyre fornøyd med å være utydelig om inndekningen?

– Jeg tror det Høyre tjener på nå er et velfortjent styringstillegg. De har styrt godt gjennom coronakrisen. Høyre må ikke nødvendigvis gå inn for en samfunnsøkonomisk ønskeliste med alt som er vondt og vanskelig, men en litt større erkjennelse om at det blir trangere tider vil kle et parti som er blitt det største styringspartiet, sier Riekeles.

– Kanskje er det for upopulært å gjøre noe med sykelønnsordningen, men da de si at de skal dempe veksten i andre store utgiftskategorier. Såvidt jeg kan se, er det ingen områder i programmet der Høyre sier de skal dempe veksten.

Mini-CV

Navn: Haakon Riekeles (født 1986).

Stilling: Nestleder i Oslo Venstre. Bystyremedlem for Venstre i Oslo.

Bakgrunn: Har jobbet fem år som samfunnsøkonom i Civita. Begynner i oktober i Vista Analyse. Utdannet samfunnsøkonom ved UiO.

Aktuell: Kritiserer førsteutkastet til Høyres program for manglende inndekning.

haakon riekeles
venstre
høyre
erna solberg
coronaviruset
handlingsregelen
oljepengebruk
civita
oljefondet
Nyheter
Aktuell