Tror Erna bløffer om formuesskatt

LO-leder Hans Christian Gabrielsen tror ikke på Erna Solberg når hun toner ned Høyres vedtak om fjerning av formuesskatt.

FORTSATT PÅ VAKT MOT KUTT I FORMUESSKATT: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, her under et møte med streikende bussarbeidere forleden. Foto: NTB
Aktuell

Høyres landsmøte vedtok nylig å fjerne hele formuesskatten, men Erna Solberg sa etterpå til Aftenposten at målet for neste stortingsperiode ikke kan være mer enn å redusere formuesskatt på arbeidende kapital.

– Det er ingen grunn til å tro et sekund på at de vil vrake det forslaget. De går bare stille i dørene, sa imidlertid Hans-Christian Gabrielsen under LOs budsjettseminar mandag.

– Du tror ikke Solberg er ærlig?

– Jeg registrerer at statsministeren var ute og avlyste et 14 dager gammelt vedtak fra Høyres landsmøte. Men vi har sett hva de har lagt frem i statsbudsjettene som har vært. Så får vi se hva de legger frem onsdag. Jeg leser det først og fremst som et signal om at vi nå går inn en valgkamp. Folk liker ikke økte forskjeller.

Kapitalen som blir værende

SSB-forskere sa nylig at ulikhetene er større i Norge enn tidligere rapportert når det tas hensyn til kapitalen som holdes igjen i bedriftene. Det betales ikke utbytteskatt på kapitalen som blir værende i bedriftene.

– LO er jo kjent med at det er blitt holdt igjen kapital i bedriftene. Ønsker dere at den kapitalen skal beskattes hardere for å redusere ulikhetene?

– Vi har vært motstandere av de kuttene i formuesskatten som har kommet gjennom hele denne regjeringstiden. Formuesskatten er en viktig del av å beskatte bredt, og på den måten sikre finansieringen av velferden i tillegg til å virke omfordelende, sier Gabrielsen.

– Ønsker dere innenfor en politikk med høyere formuesskatt et fortsatt skille mellom den kapitalen som holdes igjen i bedriftene og den som tas ut som utbytte, eller en større likhet mellom de to?

– Dette er ikke kritikk av utbytteskatten. SSB-rapporten bare synliggjør effekten, skyter LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad inn. 

– Hovedgrepet med utbytteskatten var å sidestille skatt på arbeid og skatt på kapitalinntekt. Vi avskaffet delingsmodellen nettopp fordi vi gjorde dette grepet. Det SSB-rapporten gjør er bare å vise hvordan samfunnsutviklingen har vært med hensyn til ulikhet på en bedre måte. Det betyr ikke at vi ønsker å gjøre en endring i skattesystemet på dette punktet i seg selv, fastslår sjeføkonomen.

Økt formuesskatt bidrar i snitt til å øke sysselsettingen i nært eide, små og mellomstore virksomheter, hevder en rapport fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU laget for Næringsdepartementet.

– LO ønsker høyere formuesskatt, men ønsker dere høyere formuesskatt som et middel for å skape flere arbeidsplasser? Går dere så langt?

– Vi har ikke brukt det argumentet. Vi har brukt det motsatte: Det er regjeringen som har brukt det argumentet at lavere formuesskatt gir flere arbeidsplasser, sier Gabrielsen.

– Det har de nå fått dokumentert flere ganger at det ikke gjør.

Krever arbeidsmarkedstiltak

LO frykter at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå og krever sterke arbeidsmarkedstiltak i statsbudsjettet som legges frem onsdag.

– Hvordan ser en sterk satsing på arbeidsmarkedet ut?

– Det handler om tiltaksplasser ut i næringslivet. Det handler om kompetanseheving, et sterkt fokus på å ruste folk gjennom fagbrev eller annet for å komme inn i jobb eller omskolere seg til annet arbeid.

– Hva slags tall vil dere se etter i budsjettet?

– Blant annet økt antall tiltaksplasser. Det må i alle fall være et langt høyere tall enn vi har sett. I revidert budsjett kom det ingen nye, og det var allerede på et lavt nivå.

Andelen arbeidssøkere på tiltak som prosentandel av brutto ledighet har falt til rundt 10 prosent i år. Det siste tiåret har andelen ikke vært stort mer enn 20 prosent. LOs sjeføkonom Bjørnstad sier at en økning til 30 prosent på ett budsjett ville vært bra.

LO spår at gjennomsnittlig ledighet faller bare svakt neste år, til 4,8 prosent i snitt fra 5 prosent i gjennomsnitt i år (SSBs arbeidskraftsundersøkelse). Fastlands-BNP vil falle 3,7 prosent i år og stige 2,5 prosent neste år, ifølge LOs prognoser.

Mini-CV

Navn: Hans-Christian Gabrielsen (født 1967).

Stilling: Leder av LO.

Bakgrunn: LO-leder siden 2017. Andre nestleder i 2013. Valgt til andre nestleder i Fellesforbundet i 2003. Ansatt i Fellesforbundet fra 1996. Fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, der han jobbet fra 1984 til 1995.

Aktuell: Statsbudsjettet onsdag. Debatt om formuesskatt og økte forskjeller.

LO
hans-christian gabrielsen
roger bjørnstad
erna solberg
høyre
coronavirus
statsbudsjett
frischsenteret
nmbu
ssb
formuesskatt
arbeidsmarkedet
Nyheter
Aktuell