Tror ikke salærkutt øker mislighold

Kuttet i inkassosalærer fra 1. oktober vil ikke oppmuntre til økt mislighold, tror adm. direktør Tor Berntsen i Kredinor.

INNTEKTSKUTT FOR BRANSJEN: Tor Berntsen, adm. direktør i Kredinor. Foto: Kredinor
Aktuell

1. oktober trådte de nye inkassosalærene i kraft. De laveste satsene ble halvert nærmest over natten. Lett salær er senket med 50 prosent til 175 kroner på skyldig beløp inntil 500 kroner. Også for høyere skyldig beløp er satsene senket, med mellom 10 og 30 prosent.

– For oss går inntektene ned med 25 prosent. Vi har ikke det på noen bunnlinje, sier Tor Berntsen, adm. direktør i Kredinor.

– Det er ikke noe synd på bransjen som sådan. Men det krever en annen tilpasning enn da salærene var høyere.

Man må som alle andre tilpasse seg til den inntektsstrømmen man får
Tor Berntsen, Kredinor

– Venter du at reduserte inkassosalærer fører til økt mislighold eller lengre tid for å inndrive krav?

– Jeg tror ikke at reduserte salærer fører til økt mislighold. Det er ingenting som tyder på det, sier Tor Berntsen.

– Du tenker på at konsekvensen blir at man misligholder mer fordi kostnadene ved å gjøre det blir lavere. Jeg tror ikke mennesker tenker i de baner i det hele tatt. Jeg tror det er helt andre grunner til at det blir mislighold.

Usikker på konsolidering

– Vil reduserte salærer gjøre at bransjen ikke greier å dekke sine kostnader?

– Det er i og for seg et godt spørsmål. Det kan godt tenkes at noen, slik man er organisert nå, ikke kan gå rundt økonomisk. Man må som alle andre tilpasse seg til den inntektsstrømmen man får, sier Berntsen.

– Man må enten få flere kunder, finne nye måter å drive på utenfor det myndighetsregulerte området, eller kutte kostnader. Det er sikkert noen som får det vanskeligere, og noen må kanskje legge ned. Noen tror på økt konsolidering, men det trodde man da salærene ble redusert i 2010 også. Det er  vanskelig å si, men det kan tenkes.

La ned i Trondheim og Hamar

Kredinor selv har måttet legge ned avdelingskontoret i Hamar og kundeservicekontoret i Trondheim, men har fortsatt kontorer i ni byer fra Tromsø til Kristiansand.

– Vi mistet 15–20 årsverk. Vi har i overkant av 400, sier Berntsen.

– Vi må hele tiden se hvordan inntektsstrømmen blir i forhold til kostnadene. Vi er et samvirkeforetak, det er kundene som er eiere. De må også bidra, slik at de kan få samme service som før. De må også tilpasse seg de nye vilkårene.

– Hvordan må de gjøre det?

– Tjenester som de har fått gratis må de nå betale for. Den lovlige paybacken som har vært i alle år bortfaller. 

– Gir digitalisering muligheter, eller er det bare et defensivt tiltak?

– Den gir selvfølgelig muligheter. Men det er ikke slik at digitaliseringen kompenserer for inntektsbortfallet fullt ut. For det første er det store investeringskostnader, for det andre vil det være like viktig som før å være i kontakt én til én med skyldnerne. Men vi øker graden av digitalisering. 

Mini-CV

Navn: Tor Berntsen (67).

Stilling: Adm. direktør i Kredinor.

Bakgrunn: I Kredinor siden 1984. Ble adm. direktør for syv år siden. Advokat av profesjon.

Aktuell: Halveringen av inkassosalærer fra 1. oktober.

tor berntsen
kredinor
inkasso
Nyheter
Aktuell