Laber stemning blant bedriftene

Bedrifter i Sør-Norge har i sum lave forventninger for 2021, ifølge SpareBank 1 SR-Banks barometer for oktober. 

BAROMETER FOR UTVALGTE FYLKER: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen, SpareBank 1 SR-Bank.  Foto: Jone Frafjord
Aktuell

Oljebedrifter, reiseliv, kultur og transport sliter mest i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for Oslo-regionen, Agder, Rogaland og Vestland. Et klart flertall av varehandelsbedriftene venter derimot vekst, og også innen industri og bygg og anlegg er det optimisme. 

– Barometeret viser at det har vært en kraftig coronanedgang og at fremgangen fremover vil være ganske svak, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank om hovedtendensen.

– Det vil dessverre gå lang tid før man er tilbake på nivåene fra før coronaen, selv om det er forskjell mellom bransjer. 

– Hva er lyspunktene?

– Det er i alle fall ikke nytt fall. Og detaljhandelen viser at den norske konsumenten er tilgjengelig for forbruk. Det er litt rart, men viser stabiliteten i den norske modellen. Samtidig drar færre til utlandet på ferie.

Historikk trekker ned

Hovedindeksen i barometeret stiger til nesten 50 fra 44 i mai. 

Vi har tatt igjen halvparten av nedgangen i aktiviteten knyttet til coronaen
Kyrre M. Knudsen, SpareBank 1 SR-Bank

– Siden 50 er nøytralt nivå, betyr det at denne målingen tyder på at aktiviteten i snitt har stabilisert seg på mainivå?

– Ikke nødvendigvis, for vi har ikke foretatt målingen hver måned. Vi har tatt igjen halvparten av nedgangen i aktiviteten knyttet til coronaen. Spørsmålet nå er hvordan vi får tilbake de 100.000 ekstra arbeidsledige tilbake i jobb, sier Knudsen.

Andelen bedrifter som venter oppgang neste 12 måneder oppgis til 49,3 prosent, men det tallet trekkes ned av en delindeks for utviklingen siste 12 måneder på 39,6.

– Snittet av de fem delindeksene som faktisk uttrykker forventning for neste 12 måneder ligger på 51,2 prosent. Hvorfor er ikke dét hovedtallet i undersøkelsen?

– Det kunne det godt vært. Vi har valgt en variant det vi har med oss styrefarten inn som et element, og det er riktig at det tilbakeskuende elementet trekker hovedindeksen ned. Men de øvrige delindeksene er ikke så langt over 50 at det signaliserer en sterk vekst, de tyder bare på en svak positiv vekst, sier Knudsen.

Når aktiviteten går fra svært, svært dårlig til bare svært dårlig er det på marginen en bedring, men det vil for mange bedrifter fortsatt føles som en svekkelse fra nivåer de er vant med.

– Blir målingen presis nok når det skjer store ting?

– Hvis et hotell har null gjester etter et kraftig fall, vil jo indeksen til slutt flate ut. Og å måle en oppgang etter et fall til et mye lavere nivå er veldig krevende, sier Knudsen.

Tviler på regjeringens vekstanslag

Han tviler på Finansdepartementets anslag om vekst i fastlandsøkonomien på 4,4 prosent neste år.

– Man burde stille spørsmål ved hvor sterk oppgangen blir neste år og hvor avhengig den blir av at en coronavaksine blir tilgjengelig tidlig. Det er en ganske usikker antagelse, sier Knudsen.

– Med en flat utvikling de nærmeste månedene må veksten være vanvittig sterk mot slutten av året for å komme opp i 4,4 prosent.

Han oppfordret før fremleggelsen av statsbudsjettet regjeringen om å bruke mer penger i 2021.

– Hvor mye skulle den brukt for at du skulle vært fornøyd?

– 3,5 prosent av Oljefondet i stedet for 3 prosent ville gitt 50 milliarder kroner mer. Et eller annet sted mellom 3 prosent, som er nøytralt og som regjeringen legger seg på, og 3,9 prosent, som de bruker i år, ville vært rimelig, mener Knudsen.

– De kunne i alle fall lagt seg litt over 3 prosent for å gi et signal om at 2021 ikke vil være noe normalår. Diskusjonen om statsbudsjettet er i stedet preget av opposisjonens kritikk av endringen i formuesskatten, som ikke er så stor.

Mini-CV

Navn: Kyrre M. Knudsen (født 1975).

Stilling: Sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Bakgrunn: Ti år i SR-Bank. Har også jobbet i Finansdepartementet, Norges Bank og Equinor. Utdannet som samfunnsøkonom og siviløkonom.

Aktuell: Har laget konjunkturbarometer for Sør-Norge (Oslo-regionen, Agder, Rogaland og Vestland). Etterlyste økt pengebruk i statsbusjettet for 2021.

kyrre m. knudsen
sparebank 1 sr-bank
konjunkturbarometer
coronavirus
finansdepartementet
nasjonalbudsjett
Nyheter
Aktuell