Refser regjeringen for Ola Mæles skogkupp

– Naturen i Norge privatiseres, hevder Ap-talsmann Nils Kristen Sandtrøen. Han har tatt Ola Mæles gigantiske skogsalg til Stortinget.

– SER TIL NORGE: – Mange land ser til Norge for å lære god forvaltning av skog og jord, hevder landbrukspolitisk talsmann Nils Kristen Sandtrøen (Ap).  Foto: Anders Horntvedt
Aktuell

Finansavisen fortalte i begynnelsen av oktober at Ola Mæle har gjort en kule på sin skoginvestering i Namdal.

For 17 år siden kjøpte Ola Mæle 730.000 mål med skog i Namdalen for 88 millioner kroner. Nå har han solgt unna nesten alt, og investoren innkasserer mellom 500 og 550 millioner.

Kjøperen av 591.000 mål skog er tyske LAM Land und Forstwirtschaft.

Det får Ap-politiker Nils Kristen Sandtrøen til å reagere. Onsdag formiddag tok han opp saken i spørretimen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Naturen i Norge privatiseres

– Naturen i Norge privatiseres. Stadig mer skog kjøpes opp av utenlandske aksjeselskaper, påsto han fra talerstolen.

Statskog prøvde å sikre seg eiendommen, men ble utkonkurrert i budrunden av de tyske kjøperne.

Mini-CV

Navn: Nils Kristen Sandtrøen (31).

Stilling: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet fra Hedmark. Landbrukspolitisk talsmann.

Bakgrunn: Journalist i Aftenposten og Arbeidets Rett, gjeter og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2014–2015. Varaordfører på Tynset 2015–2017. Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet fra Hedmark siden 2017.

Aktuell: Tok opp skogsalg i Stortinget.

– Ser du muligheten for omkamp, enten rettslig eller politisk?

– Nei, dette salget vil nok gå sin gang, dessverre. Det jeg og Arbeiderpartiet lurer på, er imidlertid når Høyre-regjeringen skal lytte til folkeklokskapen og trekke i nødbremsen for å hindre at denne utviklingen fortsetter, sier Sandtrøen.

– Er det ikke positivt at tyske investorer ser potensialet i norske skogeiendommer?

– Ikke hvis formålet er å bruke skogen som spekulasjonsobjekt, og å begrense adgangen til folks bruk av skogen på fritiden. Det er svært uheldig når prisen blir så høy at norske kjøpere ikke har råd.

70 prosent går til lokale eiere

Han er provosert over at også Statskog selger ut eiendommer. 

De seneste årene har Statskog solgt 540.000 dekar med skog. Størsteparten av eiendommene er solgt til lokale kjøpere, noe er også kjøpt av kommuner og Miljødirektoratet.

29 prosent av arealet er solgt til private aktører som ikke bor i kommunen.

– Det innebærer at rundt 70 prosent går til lokale skogeiere. Hvorfor er du ikke fornøyd med det?

– Fordi det er for lite. Vi vil stoppe dette salget fordi vi vil at naturressursene skal komme hele befolkningen til gode.

Skogeierforeningen Norskog og trelastselskapet Bergene Holm er blant aktørene som har etterlyst sterkere større konsentrasjon av skogeiendommene.

I dag er det rundt 125.000 skogeiendommer i Norge, og de seneste ti årene har det vært solgt tømmer fra 47.750 av dem. 86 prosent av skogen eies av private.

– SKAL HA EN KLOK FORVALTNING: – Vi er best tjent med å sikre at fellesskapet har eierskap til naturressursene, akkurat som med vannkraften, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap). Foto: Anders Horntvedt

– Hvis det var færre skogeiere, kunne sannsynligvis flere hatt skogen som levevei. Ville ikke det vært positivt for skogbruket?

– Nei, vi vil gå motsatt vei. Vi vil ha felles eierskap eller spredt eierskap på mange lokale skogeiere som driver skogen godt.

– Vi skal ha klok forvaltning

– Norge er en liten, åpen økonomi. Vi eksporterer fisk for 100 milliarder i året og har 10 billioner kroner investert gjennom Oljefondet. Hvorfor skal vi la oss opprøre av skogsalget i Trøndelag?

– Fordi vi skal ha en klok forvaltning av naturressursene. Vi er best tjent med å sikre at fellesskapet har eierskap til dem, akkurat som med vannkraften. Da kan vi kan eksportere ferdigvarer i stedet for råvarer.

– Frykter du at Norge blir møtt med restriksjoner hvis Stortinget strammer inn på salg av skogeiendommer?

– Nei, tvert imot. Mange land ser til Norge for å lære god forvaltning av skog og jord. Det er dette som er den fremtidsrettede måten å gjøre det på. 

ola mæle
LAM Land und Forstwirtschaft
nils kristen sandtrøen
skog
Nyheter
Politikk
Landbruk
Industri
Aktuell