Ser noe behov for olje, men ikke norsk olje

Det trengs nok noe oljeproduksjon også i fremtiden, medgir Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom. Men ikke fra Norge.

NYTT FORSØK I NY RETTSINSTANS: Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, med isglobus foran Høyesterett. Foto: NTB
Aktuell

Denne uken begynte behandlingen av klimasøksmålet i Høyesterett. Miljøorganisasjoner har saksøkt staten for å få stanset oljeutvinning, men tapte i tidligere rettsinstanser.

– Hva er det spesifikke målet for klimasøksmålet?

– Målet er å få trukket tilbake de ti lisensene i 23. konsensrunde som legger til rette for oljeproduksjon i nye områder langt inn i fremtiden, sier Therese Hugstmyr Woie, leder for Natur og Ungdom.

– Det andre målet er å prøve hva miljøparagrafen betyr og slå fast at den gir en rettighet til folket og plikt til politikerne å gjøre mest mulig for å legge til rette for å ha et miljø også i fremtiden.

Staten og forurenser betaler

– Staten vant i tingretten og i lagmannsretten. Hvis den skulle tape i Høyesterett, tror du Stortinget respekterer det, eller endrer miljøparagrafen?

– Jeg tror ikke det er flertall for å svekke miljøparagrafen, sier Woie.

Selv ikke Høyre og Arbeiderpartiet vil tørre det, tror hun.

– Jeg er glad for at lagmannsretten har fulgt oss såpass langt i at vi må også regne med effekten av oljeeksporten til utlandet.

– Er ikke det et brudd på prinsippet om at forurenser betaler og har ansvar?

– Vi mener ikke det. Vi har signert på Parisavtalen som sier at vi skal tilstrebe å holde oppvarmingen under 1,5 grad. Alle stater må ha høyest mulig ambisjon for å bidra til det. Vi må legge om, ikke utvikle helt nye infrastruktur og legge til rette for ny produksjon i helt nye områder.

Fortsatt bruk for olje

Å stoppe klimaendringene er blant FNs 17 hovedmål for bærekraft.

Men ikke norsk olje. Det er andre land som kan ta siste del av den kaken
Therese Hugstmyr Woie

– Er fortsatt oljeutvinning likevel nødvendig på grunn av andre bærekraftmål, som å utrydde fattigdom og å utrydde sult?

– Ikke oljeboring i Arktis. Vi kommer til å trenge noe olje i noen tiår, det kommer vi ikke til å protestere mot, sier Woie.

– Men ikke norsk olje. Det er andre land som kan ta siste del av den kaken.  Hovedproblemet er at vi har større ressurser enn vi kan utvinne. Noen må la oljen ligge.  Jeg synes ikke vi kan forsvare et bilde av at Norge må produsere mye olje av hensyn til utviklingen i andre land. Det er heller andre ting vi kan bidra med. 

Større tro enn da saken startet

– Selv om lagretten var med et stykke på argumentasjonen deres, tapte dere der og i tingretten. Hvor stor tro har du på å vinne i Høyesterett?

– Jeg har større tro nå enn i da vi begynte i 2016, fordi vi har fått så mye medhold i tolkningen av Grunnloven. Det siste punktet som Høyesterett må gå videre på er at Norge må gjøre mer, sier Woie.

– Er det vi gjør i dag nok til stabilt miljø i fremtiden, eller må vi gå lengre? Det er den store jobben. Vi håper Høyesterett slår fast det lagretten sa og går videre. 

Mini-CV

Navn: Therese Hugstmyr Woie (født 1997).

Stilling: Leder i Natur og Ungdom.

Bakgrunn: Valgt som leder for Natur og Ungdom sist vinter. Har tidligere vært daglig leder samme sted. Sentralstyremedlem fra 2016 til 2018.

Aktuell: Klimasøksmålet.

natur og ungdom
klimasøksmål
høyesterett
therese hugstmyr woie
Nyheter
Aktuell