Bruker bare småpenger mer enn regjeringen

FrP og Siv Jensen bruker ikke så mye mer penger enn regjeringen i sitt alternativ. Det meste av satsingene dekkes inn gjennom kutt.

KUTTER AVGIFTER, KUTTER UTGIFTER: Siv Jensen og FrPs budsjettdisiplin står ikke så mye tilbake for regjeringens. Foto: NTB
Aktuell

Det første alternativet budsjettet fra Fremskrittspartiet på syv år kommer tilfeldigvis midt under coronakrisen. 

– Snakk om flaks! Da er det jo ingen grunn til å tenke på budsjettbalansen.

– Du vil jo se i vårt alternativ at vi har omfordelt ganske store milliardbeløp, sier Siv Jensen.

– Vi kutter 11 milliarder på bistandsbudsjettet, 3 milliarder på kvoteflyktninger, vi begynner arbeidet med å legge ned fylkesmannen, for å nevne tre store ting. Vi stopper byggingen av regjeringskvartalet. Summen av dette er milliardbeløp som kan gå med til å finansiere mange av våre satsinger. Men ja: Er det ett år vi virkelig ikke bør være opptatt av budsjettbalansen så er det nå. Det er derfor vi setter av penger i gode tider: for å bruke dem i krisetider.

– Likevel er nettoøkningen i FrPs alternative budsjett på 7 milliarder kroner?

– Jeg mener det er ganske beskjedent, medgir Jensen.

– Men det skyldes at vi har gjort betydelige kutt for å finansiere satsingene våre.

Særlig avgiftene kuttes

FrP øker offentlige utgifter og reduserer inntekter med 42,7 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opplegg. 35,6 milliarder dekkes inn gjennom utgiftskutt, hvorav 11 milliarder i kutt i bistand er største bidrag.

Av FrPs skatte- og avgiftskutt på 19,7 milliarder kroner er 16,9 milliarder i kutt i avgifter og gebyrer.

– Gjenspeiler det at formue- og inntektsskatt er på nesten passe nivå, mens det er avgiftene som er altfor høye?

– Vi har også prioritert. Og denne gangen mener vi at det er avgifter som må reduseres, særlig på grensehandelsområdet. Men også bilavgiftene får lettelser. Vi går heller ikke med på regjeringens forslag om å innføre merverdiavgift på alternative behandlinger. Det er mange avgiftslettelser her som kommer vanlig folk til gode, sier Jensen.

– Problemet med avgifter er at de rammer usosialt, de tar ikke hensyn til om folk har mye penger eller lite penger.

Formuesskatt vs. engangsavgift

FrP krever kutt i formuesskatten på 2,4 milliarder kroner (påløpt), skrev Finanavisen lørdag. Tilsvarende bokført beløp er 1,9 milliarder kroner.

– Dét er ikke større enn det foreslåtte kuttet i vektkomponenten i engangsavgiften på kjøretøy.

– Regjeringen selv har jo foreslått en lettelse i formuesskatten for 2021. Vi forsterker den ytterligere, fastslår Jensen.

– Men vi gjør det gjennom to måter: Den ene er å fortsette lettelsene i skatten på arbeidende kapital. Vi gjør også gjennom å heve bunnfradraget med 250.000 kroner. Formuesskatten handler ikke bare om å skattlegge kapitaleiere, men også om pensjonister og vanlige folk som sitter med nedbetalte boliglån og dermed blir formueskatteytere i kraft av boligverdiene sine.

– Sett bort fra formuesskatt vil Arbeiderpartiet holde skatter og avgifter netto uendret. Er du overrasket over det?

– Det er ingen som lenger har tillit til Arbeiderpartiet når det gjelder skatter og avgifter, sier Jensen.

– De hopper og spretter i alle himmelretninger. De har systematisk gått til angrep på skatte- og avgiftsreduksjoner i syv år. Plutselig sier de at det kanskje var greit likevel. De holder fast på ett mantra, om formuesskatten. Jeg synes det er veldig rart når de i andre sammenhenger ikke vil selge Norge til utlendinger, er det akkurat det de gjør her. De legger forholdene veldig godt til rette for at kapitalsterke utlendinger får andre og bedre rammebetingelser i Norge enn hva norske kapitaleiere får.

– Fort over i ny fase

– Når bør støtten til bedrifter og ansatte gå fra å holde ting flytende til å sørge for en mykere overgang i perioden til etter Covid-19?

– Akkurat nå handler alt om tiltak knyttet til en akutt krise for å unngå at bedrifter går overende. Men vi kommer fort over i en fase som handler om gjenoppbygging, sier Jensen.

– Vi mener at vi veldig raskt må sette oss ned og se på en gjenreisningsstrategi hvor virkemidlene må se annerledes ut.

– Carl I. Hagen vil ha selvforsyning av mat nå. Er det FrPs nye linje?

– Nei, men vi har prioritert å styrke beredskapen også i vårt alternative budsjett. Men vi kan ikke nå frede landbrukspolitikken som den er. Det er betydelig effektiviseringsbehov, og Norge vil aldri klare å være selvforsynt.

Mini-CV

Navn: Siv Jensen (født 1969).

Stilling: Leder for Fremskrittspartiet.

Bakgrunn: Leder for FrP siden 2006. Stortingsrepresentant for Oslo siden 1997. Finansminister 2013-2020. Utdannet diplomøkonom.

Aktuell: FrPs alternative statsbudsjett.

siv jensen
frp
coronavirus
alternativt budsjett
Arbeiderpartiet
grensehandel
formuesskatt
bilavgifter
Nyheter
Aktuell