Bedriftene kan ikke søke krisehjelp før etter nyttår

Det var aldri meningen at Skatteetaten skulle forvalte kompensasjonsordningen lenge, ifølge Iselin Nybø. Bedriftene må vente til januar før de søker om ny støtte.

NYE TILTAK: Kompensasjonsordningen til bedriftene utgjør 5 milliarder av den samlede pakken på 17,7 milliarder kroner, men næringsminister Iselin Nybø sier at bedriftene ikke kan søke før i januar. Foto: NTB
Aktuell

Skatteetatens håndterte coronakrisens kompensasjonsordning til bedriftene før, men det rammet den normale skattekontroll- og innkrevingen. Derfor jobber nå Brønnøysundregistrene med en ny ordning. 

Bedrifter med fall i omsetningen på over 30 prosent siste 12 måneder kan søke om kompensasjon for inndekning av inntil 60 prosent av de faste kostnadene i september og oktober og inntil 70 prosent i november og desember – men søknadene kan først sendes inn i januar.

På lånt tid fra første stund

– Når ble det klart at Skatteetatens ordning levde på lånt tid, og når ble Brønnøysundregistrene satt i gang med å gjøre dette?

– Å sette en dato er vanskelig, for dette har vært en prosess. Men da Skatteetatens ordning ble innført, var det aldri meningen at den skulle vare lenge, sier Iselin Nybø.

– Da vi kom til høsten og så at vi måtte gjøre nye vurderinger, måtte vi finne en ny forvalter. Vi lette etter en som naturlig kunne forvalte en tilsvarende ordning som den vi hadde hatt før. Det er fascinerende hva som kan dukke opp, og jeg er litt imponert over Brønnøysundregistrenes stå-på-vilje når de tar på seg et slikt oppdrag.

– Fører selve overføringen til en ny instans til tregere kompensasjon for bedriftene?

– Det er ikke en overføring, det er en helt ny ordning.

– Overføringen av ansvaret, da.

– Det er to litt store forskjeller. For det første er Skatteetaten veldig gode på kontroll. Det er det de driver med. Det er ikke Brønnøysundregistrenes kjerneoppgave på samme måte. Så i stedet for etterpåfølgende kontroll, legger vi nå opp til at revisor og regnskapsfører skal vurdere søknaden før den sendes inn. Det er er en del av kontrollmekanismen at det tas i forkant, sier Nybø.

– Den andre forskjellen er at den nå gjelder for to og to måneder, og at du kan starte søkingen i januar.

– Hvis det var klart fra begynnelsen at Skatteetatens ordning var midlertidig, burde dere hatt den nye ordningen på plass lenge før?

-Den nye ordningen ble først laget som en spisset ordning mot reiseliv og serveringsbransjen, mens den nå lages for hele næringslivet. Det har også vært en prosess i tråd med utviklingen i smitten og i smittevernstiltakene.

Planla mindre pakke forrige uke

Av pakken på 17,7 milliarder kroner utgjør kompensasjonsordningen nå 5 milliarder kroner. Denne delen lå før innstrammingen i forrige uke an til å være på 2,8 milliarder, ifølge Nybø, som venter at reiseliv og servering uansett vil ta en stor del av også den nye ordningen.

Regjeringen sier den strammer inn nå for å unngå enda kraftigere innstramminger senere.

– Burde dere tilsvarende strammet inn mer før, på for eksempel arbeidsreiser fra utlandet, for å unngå så sterk innstramming nå?

– Det er hele tiden en balanse, for vi er hele veien avhengig av utenlandsk arbeidskraft, sier Nybø.

– Det har jo vært et eget regime for arbeidsreiser. Når vi ser at det er en stor økning i smitten blant arbeidsreisende, så vi det som nødvendig å innføre disse tiltakene. Men de er jo inngripende og kostnadskrevende, så vi går inn med en ordning for å avhjelpe de kostnadene.

Vaksinegjennombruddet

Pfizer og BionTech meldte mandag om vaksinegjennombrudd.

– Når venter du at en vaksine blir så utbredt i Norge at det kan bli slutt på innstramminger og ekstraordinære støttepakker?

– En næringsminister kan svare på mye, men akkurat det tror jeg helseeksperter må svare på. Er det opp til meg å velge: så fort som overhodet mulig.

– Når bør tiltakene endres fra å holde bedrifter flytende til å bidra til omstilling?

– Vi var i en fase der alt handlet om stimulering og omstilling, sier Nybø.

– Men akkurat nå ber vi folk holde seg hjemme og ikke møte folk. Nå har vi gått over fra stimulering til kompensering. Så håper jeg vi kommer tilbake til stimulering – det er mye kjekkere å være i den fasen.

Mini-CV

Navn: Iselin Nybø (født 1981).

Stilling: Næringsminister og Venstre-politiker.

Bakgrunn: Utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Jurist i Skatteetaten 2006-09. Advokatfullmektig i Steenstrup Stordrange fra 2009-11. Advokat i Simonsen Vogt Wiig siden 2011. Stortingsrepresentant 2013-2017. Forsknings- og høyere utdanningsminister (2018-2020). Næringsminister siden 24. januar.

Aktuell: Regjeringens åttende tiltakspakke under coronakrisen.