Ap hever formuesskatten til inntil 1,3 %

Hadia Tajik ser ingen grunn til at Aps opplegg med høyere formuesskatt skal få flere kommuner til å senke den lokale formueskatten.

FORUTSIGBARHET OG FORDELING: Det er kjennetegnet for Arbeiderpartiets skatteopplegg, ifølge nestleder Hadia Tajik. Foto: NTB
Aktuell

I skatteopplegget for 2021 øker Ap formuesskatten med 7 milliarder kroner, mens øvrige skatter og avgifter holdes netto uendret fra 2020 – men med en skatteskjerpelse for høye inntekter og lettelser for lavere inntekter.

Dette er også skattepolitikken Ap går til valg på for 2021–2025.

Arbeiderpartiet øker normalskattesatsen på formue fra 0,85 prosent til 1,1 prosent, med en høy sats på 1,3 prosent på formuer over 20 millioner kroner.

Bunnfradraget foreslås økt med 200.000 kroner.

Ingen andre partier, hverken på høyresiden eller venstresiden, har gitt så klare signaler om hva slags skattepolitikk de går til valg på.
Hadia Tajik, Arbeiderpartiet

– Vi går ikke til valg på å reversere 7 milliarder, men til valg på en skattepolitikk som forutsigbarhet for bedrifter og arbeidstakere. Derfor vil vil holde inntektsskatt, selskapsskatt og avgifter samlet på 2020-nivå, mens formuesskatten skal følge prinsippene i 2016-forliket, sier nestleder i Ap Hadia Tajik.

Tilfellet Bø

– Bø i Nordland lokker til seg formuende gjennom kutt i den kommunale formuesskatten. Vil en slik kommunal skattekonkurranse fortsatt være mulig under en rødgrønn regjering?

- Dét er ikke en del av skatteopplegget til Arbeiderpartiet.

– Men det kan bli en effekt av Arbeiderpartiets skatteopplegg at flere gjør som Bø?

– Det er det ikke grunnlag for å anta, sier Tajik.

– Kommuneøkonomien er den strammeste i 2021 på flere år, og coronaepidemien svekker den ytterligere. Et godt velferdsnivå i kommunene henger godt sammen med muligheten for å tiltrekke seg næringsliv. Mange kommuner legger seg på den linjen.

– Så du frykter ikke at flere kommuner vil gjøre som Bø?

– Det er det ikke grunnlag for å frykte, eller anta noe om.

Bø har senket den kommunale delen av formuesskatten fra 0,70 til 0,20 prosent. Inkludert den statlige satsen på 0,15 prosent er da formuesskatten 0,35 prosent i Bø, mot 0,85 prosent i resten av landet. Bjørn Dæhlie er blant de formuende som er blitt lokket til Bø.

Høyere marginalskatt

– Ap hever høyeste marginalskatt på inntekt fra 46,4 prosent til 48,2 prosent. Frykter dere at det igjen blir lønnsomt å gjøre høye lønnsinntekter om til kapitalinntekter?

- Nei, det gjør vi ikke, sier Tajik.

Inntektsskiftning vil ikke være relevant på de aktuelle inntektsnivåene, ifølge Ap, som vil ha 48,2 prosent marginalskatt på inntekter over 999.550 kroner.

– Hva slags innflytelse kan andre rødgrønne partier få på skatteopplegget i 2021-2025?

- Vi står ansvarlige for Arbeiderpartiets politikk.  Dette er hva Arbeiderpartiet vil prioritere å gjennomføre, sier Tajik.

– Ingen andre partier, hverken på høyresiden eller venstresiden, har gitt så klare signaler om hva slags skattepolitikk de går til valg på. Vi har en skattepolitikk for forutsigbarhet og fordeling.

Krever utbytte- og oppsigelsesstopp

– Ap er kritisk til regjeringens midlertidige støtteordninger under coronakrisenMen hva slags støtteordninger er egnet som faste ordninger, uavhengig av om det er ønskelig å stimulere til økt aktivitet eller til å få folk til å sitte i ro?

– Premisset for spørsmålet er feil. Vår kritikk er ikke at ordningene er midlertidige, men at regjeringen kommer halsende etter, sier Tajik.

– Allerede fra mars har det vært snakket om en ny smittebølge om høsten. Det er høst, det er smittebølge, og likevel oppfører  regjeringen seg som om den ikke har tenkt tanken. Men selvfølgelig må tiltakene være midlertidige. 

Ap øker inndekningen av faste kostnader (når omsetningen faller minst 30 prosent) fra inntil 70 prosent til 80 prosent. 

– Men dere vil også at bruk av ordningen innebærer forbud mot oppsigelser og utbytte. Vil bedriftene da ha råd til å bruke ordningen? 

– Ja, de vil ha råd når pengene går til løpende faste kostnader og ikke til utbytte, slik  høyreregjeringen uforståelig åpner for.

Den danske ordningen innebærer at det ikke går an å få støtte og samtidig betale utbytte, påpeker Tajik. 

– Innebærer den danske løsningen også forbud mot oppsigelser?

– Ulike europeiske land har ulike løsninger. Det finnes løsninger som sikrer at sysselsettingen opprettholdes, dels under og dels etter støtteperioden. 

– Hvor lenge etter støtteperioden vil det være relevant å stille krav om utbytte og oppsigelser?

– Det må man vurdere helt konkret. Det som er viktig for Ap er å sikre at ikke gevinstene privatiseres, mens tapene blir sosialisert.

Mini-CV

Navn: Hadia Tajik (født 1983).

Stilling: Nestleder i Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant for Rogaland.

Bakgrunn: Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 2012. Journalistvikar 2001–06. Politisk rådgiver i regjeringsapparatet 2006–09. Innvalgt på Stortinget siden 2009. Kulturminister 2012–2013. Nestleder i Arbeiderpartiet siden 2015.

Aktuell: Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 og skatteopplegg for valget.

ap
sp
skatt
coronaviruset
hadia tajik
bjørn dæhlie
Nyheter
Aktuell