SV vil ha marginalskatt over 57 prosent

Mer skatt på formue, bolig, utbytte, olje og høye inntekter: Inntekter over 5 millioner gir i snitt 1,3 millioner mer i skatt etter SVs opplegg.

SKARP FORDELINGSPROFIL: SV og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski vil ikke la høyresiden legge premissene for skattedebatten. Foto: NTB
Aktuell

Slik er SVs skatteopplegg:

  • Trinnskatt på 27 prosent på inntekter over halvannen million kroner og en marginalskatt på lønnsinntekt rundt 57 prosent.
  • Formuesskatt opp fra 0,85 prosent til 1,1 prosent, og til 1,3 prosent på formuer over 20 millioner. 
  • Selskapsskatt opp fra 22 til 23 prosent. 
  • Høyere utbytteskatt gjennom å jekke opp oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,61 prosent. 

Folk med inntekter under 600.000 kroner – 72,6 prosent av befolkningen, ifølge SV – skal få skattelettelser. Men i alt vil partiet øke skattene med 18 milliarder kroner. 

Konsentrerer skattleggingen 

– Hvorfor er det et riktig tidspunkt å heve skattene når økonomien trenger finanspolitiske stimulanser?

– Fordi vi mener det er mer effektivt å gi direkte stimulanser. Generelle skattekutt er ikke hva norsk økonomi trenger nå, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

– Vårt budsjett er svært omfordelende og næringsvennlig. Vi vektlegger høyere skatt på eiendom og formue. Nær tre fjerdedeler får lavere skatt.

– Er det næringsvennlig å heve selskapsskatten fra 22 til 23 prosent?

– Den økningen er ikke så veldig stor. Gitt de store stimulansepakkene næringslivet får og fortsetter å få neste år, er det fornuftig. Det er med å sikre at de store statlige pakkene er finansiert i fellesskap og at pengene ikke havner hos eierne.

Historikken viser at det er svært få som melder flytting til utlandet og også til Bø
Kari Elisabeth Kaski, SV

– Bø i Vesterålen har senket den kommunale delen av formuesskatten og har tiltrukket seg noen formuende. Vil en slik kommunal skattekonkurranse være tillatt under regjering med SV?

– Vi er svært kritisk til den utviklingen. Den uthuler skatt som institutt. Samtidig er vi for lokalt selvstyre og at kommunene selv har frihet til å sørge for sine inntekter, sier Kaski.

– Jeg vil ikke konkludere om det. Jeg liker det ikke, men det er opp til innbyggerne å gå mot det i lokale valg hvis de ønsker større satsing på velferd og infrastruktur.

– Skarpere fordelingsprofil gjør at færre bærer skattebyrden. Øker det risikoen for at flere svært rike melder flytting til Bø i Vesterålen eller til utlandet?

– Jeg tror ikke det. Historikken viser at det er svært få som melder flytting til utlandet og også til Bø. Det vil fortsatt være mange som betaler formuesskatt, sier Kaski.

– Vi øker skattene med 18 milliarder. Det er fortsatt 12 milliarder kroner igjen av skattelettelsene som høyreregjeringen har gitt.

– Men de 18 milliardene er et nettotall. Skatteskjerpelsen for høye inntekter og formuer er større, siden SVs opplegg tilsier skatteletter for inntekter under 600.000 kroner?

– Det er riktig. Og det er jeg stolt over, vi skyver skatteregningen over på de som har mest.

Ny grønn deal

SV vil bruke 20 milliarder på et grønt investeringsselskap og 10 milliarder på en grønn investeringsbank (begge «under streken» i statsbudsjettet), og på budsjettet bruke 9,2 milliarder på diverse grønne tiltak. Dessuten vil partiet trekke inn over 30 milliarder kroner på skattlegging av oljenæringen.

– Hvordan sikre at det kommer noe bra ut i den andre enden?

– Det kommer an på hvilke deler du ser på. Statens investeringsselskap og statens investeringsbank skal gå i pluss. De skal tilby kapital som gir avkastning og arbeidsplasser, sier Kaski.

Vil ikke være støtteparti

– Er det viktig for SV at Ap blir større enn Senterpartiet hvis de rødgrønne vinner valget?

– Det har vi ingen mening om. Det viktigste for oss er at vi blir størst mulig, og at det blir jevnere styrkeforhold enn i den forrige rødgrønne regjeringen.

– Det høres ikke ut som om en statsminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil invitere med seg SV, men heller satse på en mindretallsregjering?

– Vi går til valg på en rødgrønn regjering. Vi har ikke tenkt å være noe lydig støtteparti. Man kan ikke ta vår støtte for gitt, sier Kaski.

Mini-CV

Navn: Kari Elisabeth Kaski (født 1987).

Stilling: Stortingsrepresentant for Oslo (SV), finanspolitisk talskvinne.

Bakgrunn: Har vært nestleder og politisk ansvarlig i miljøorganisasjonen ZERO og sittet i sentralstyret til Natur og Ungdom. Partisekretær i SV 2015–2017. Stortingsrepresentant siden 2017.

Aktuell: SVs alternative budsjett for 2021.

kari elisabeth kaski
sv
sp
ap
skatt
Nyheter
Aktuell