Raja tror kulturarbeidere kommer tilbake

Mange kulturarbeidere vil vende tilbake til bransjen etter pandemien, tror kulturminister Abid Raja, som øker støtten for 2020.

JULEKALENDER: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja med nye økonomiske støttetiltak for kultursektoren. Foto: NTB
Aktuell

Stimuleringsordningen til kulturlivet økes med 190 millioner kroner i 2020 fra 500 millioner, opplyste Abid Raja tirsdag. Dessuten styrkes Kulturfondet med 40 millioner kroner, institusjoner får 60 millioner kroner til å opprettholde driften gjennom blant annet digitale tilbud, 23 millioner settes av til innkjøp av kunst, og filmbransjen får 40 millioner.

– Vil det være like mange kulturarbeidere etter at vaksinen er blitt utbredt, eller vil pandemien ha satt varige spor?

– Det er et utrolig krevende spørsmål å svare på. Vi vet at mange kulturarbeidere – særlig leverandørene, de som ikke synes på scenen, ikke standupkomikerne, ikke selve danserne, men mange av dem som er rundt – har skiftet beite, sier Raja.

jeg tror mange returnerer når aktiviteten er tilbake, og de ser at det går an å leve av det.
Abid Raja, kulturminister

– Jeg tror at når vi har vaksinen og er tilbake i en normalsituasjon, så vil veldig mange returnere der de har sitt hjertebank. Mange i bransjen er ikke der for pengenes skyld, men fordi de brenner for kulturlivet. De liker å være der. Da går man heller ned i lønn. Så jeg tror mange returnerer når aktiviteten er tilbake, og de ser at det går an å leve av det.

Ferdige med søknader denne uken

Søknadsbeløpene har overgått det departementet hadde estimert, sier Raja om stimuleringsordningen. 

– Vi hadde estimert  at ordningen ville være på rundt 500 millioner kroner, at det ville være dekkende for den mengde kultur som ville finne sted rundt om i Norge, sier Raja.

– Nå viser det seg at søknadene overgår det våre anslag var. Det finner sted langt flere arrangementer. Derfor øker vi dette. Vi kunne risikert avkorting, og ganske høy avkorting. 

Av 1711 søknader til stimuleringsordningen er rundt 1500 ferdigbehandlet, hvorav rundt fem av seks har fått støtte. Samtlige søknader skal være behandlet i løpet av uken. 

– Hva skal til for å få avslag? 

– Vi har laget forskrifter, så er det Kulturrådet som behandler søknadene. Vi ser ikke søknadene, sier Raja.

– Dersom de ikke innfrir vilkårene, er det viktig at midlene faktisk går til dem som innfrir vilkårene. Meningen har ikke vært at du legger inn en søknad og automatisk får ja. At ca. 250 søknader har fått avslag og 200 saker fortsatt står igjen fordi de mangler dokumentasjon, ellers ville de vært ferdigbehandlet nå, viser at det har blitt gjort et grundig saksbehandlingsarbeid i Kulturrådet. 

– Vil utbetalingene finne sted denne eller neste uke?

– Ja, utbetalingene finner sted fortløpende. Flere har fått utbetalt rundt 50 prosent av beløpet, så har man holdt igjen vesentlige midler. De skal rapportere at arrangementet er gjennomført, de skal rapportere de faktiske kostnadene og levere regnskap for det. Det endelige regnestykket vil foreligge uti januar, sier Raja.

Ut og kjøpe kunst

– Må de 23 millionene avsatt til kunstkjøp brukes før nyttår?

– De er for inneværende år. Jeg har vært i dialog med flere kunstmuseer. De har et stort behov for å kjøpe kunst, og så er det også slik at veldig mange kunstnere ikke har visningssteder når pandemien rammer, sier Raja.

– Dette er utrolig ansvarlige museer. De har kontakt med visningssteder og kunstnere med kunst som de har hatt lyst til å kjøpe i lang tid. Det er en veldig gunstig måte å stimulere til aktivitet på, for det treffer den lokale kunstneren. Vi vet at mange kvinnelige kunstnere ikke blir kjøpt. KODE i Bergen valgte å prioritere et mangfold, og kvinnelige kunstnere. Det bidrar til å skape aktivitet blant våre samtidskunstnere.

– Men må innkjøpene skje før nyttår?

– Nja. Midlene gis nå. Hvis det skulle vise seg at man ikke kan gjennomføre disse kjøpene før nyåret, så får vi ha en dialog om det. Men i utgangspunktet er det slik at det skal skje på denne siden av nyttår, ja.

Mini-CV

Navn: Abid Q. Raja (født 1975).

Stilling: Kultur- og likestillingsminister (V).

Bakgrunn: Statsråd siden januar 2020. Innvalgt på Stortinget for Akershus siden 2013. Juridisk embedseksamen i 2002 og master i vitnepsykologi 2004 fra Oxford. Har jobbet som blant annet forsvarsadvokat. Har jobbet i flere advokatselskaper og i UNE, Politiets utlendingsenhet og ved den norske ambassaden i New Dehli. Har skrevet to bøker.

Aktuell: Utvidet støtteordning for kulturlivet.

abid raja
kultur
kulturrådet
kode kunstmuseer og komponisthjem
Nyheter
Aktuell