Lan Marie gir sykkel til jul

Å gi noen Oslo-innbyggere bidrag til elsykkelkjøp etter loddtrekning innebærer ikke utlodning av penger, mener byråd Lan Marie Berg (MDG).

GIKK KLAR AV MULIG MISTILLIT I BYSTYRET: Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg kan i stedet dele ut mer penger til elsykler. Foto: NTB
Aktuell

1.100 heldige Oslo-beboere kan få dekket inntil 5.000 kroner og inntil halvparten av prisen på en elsykkel. Tirsdag hadde nesten 7.000 søkt, ifølge Aftenposten. Fristen går ut fredag.

– Hvorfor er utlodning av penger til noen få Oslo-beboere en god idé?

– Dette er ikke utlodning av penger, protesterer Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Alle som ønsker et tilskudd må søke, og så trekkes det blant dem som har sendt inn og fått godkjent sine søknader. Det er et rettferdig prinsipp. De som trekkes ut må faktisk kjøpe sykkel for å motta støtte.

 – Har byrådet et mål for hvor stor andel av trafikken som skal komme fra sykkel og elsykkel?

– Bystyret i Oslo har vedtatt at Oslo skal bli utslippsfri i 2030, og at vi skal kutte biltrafikken med en tredjedel. Da må vi gjøre det lettere å velge gange, sykkel og kollektiv. Vårt mål er at minst en fjerdedel av alle hverdagsreiser skal foregå med sykkel innen 2025. At flere velger sykkelen fremfor bilen er bra for folkehelsa, bylufta og klima.

Ikke krav om salg av bil

– Vurderte du å stille krav om salg av bil for å få denne støtten?

– Nei, dette tiltaket er et kombinert corona- og klimatiltak, ikke ulikt det vi ser i de største europeiske byene som også tilrettelegger for mer sykling. I Oslo er en veldig stor andel helt avhengig av å reise kollektivt. Nå fraråder vi Oslofolk å reise kollektivt med mindre du må, og da er støtte til alternative reisemåter som elsykkel med på å gjøre hverdagen enklere. Det er også bra for smittevernet. Vi har også åpnet for vintersykling med bysykkelordningen i Oslo.

– Er utlodning av penger aktuelt også på andre politikkområder?

– For å få støtte til kjøp av elsykkel må du først søke, så må du være så heldig at du blir trukket ut, og da må du bruke tilskuddet på elsykkel, ellers så får du det ikke utbetalt. Ordningen er ikke veldig forskjellig fra tilskuddsordningen til Oslo for alt fra solceller, energisparetiltak, elbil-lading i borettslag- og sameier, og hjemmelading for taxisjåfører.

Fordelingen

Det meste av støtten er øremerket bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand.

– Hvorfor er 3,5 millioner av 5,5 millioner kroner forbeholdt folk som bor i fem bydeler?

–Vi har satt av en større andel til noen bydeler, fordi innbyggerne i disse bydelene i forrige tilskuddsrunde mottok vesentlig mindre støtte enn i øvrige bydeler.

– Enten de bor her eller der: De som kjøper elsykkel må uansett ha noen tusen kroner klare til å kjøpe elsykkel. Tilsier ikke det at mottagerne vil være relativt velstående, selv om de bor i mindre velstående bydeler?

– En ny elsykkel er nok dyrere enn de rimeligere variantene av vanlige sykler, men fortsatt mye billigere enn kjøp av ny bil. Studier viser at de med dårligst råd eier ikke bil, og da er tilskudd til kjøp av elsykkel et godt sosialt tiltak for hverdagsreiser, mener Berg.

– I tillegg satser vi på å gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere. Antallet påstigninger i kollektivtrafikken er nær 400 millioner, vi har gjort det gratis for barn under seks år å reise kollektivt, og vi har utvidet barnebilletten til fylte 18 år.

Mini-CV

Navn: Lan Marie Nguyen Berg (født 1987).

Stilling: Byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG).

Bakgrunn: Byråd siden 2015. Mastergrad fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Har jobbet ved Cicero senter for klimaforskning.

Aktuell: Ny støtte til elsykler.

lan marie nguyen berg
elsykkel
mdg
Nyheter
Aktuell