Ville skrevet karantene-SMS-er annerledes

– Jeg har aldri hatt inntrykk av at regjeringen uten videre har valgt våre løsninger, sier Stein Lier-Hansen, men ville skrevet litt intense SMS-er annerledes.

– EN LITT INTENS HOLDNING: – Vi har hatt en helt vanlig forvaltningsmessig dialog, men i en uvanlig situasjon, sier adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Foto: NTB
Aktuell

Norsk Industri la mandag frem sin versjon av egen rolle i hvordan covid-19-forskriften ble laget. Aftenposten skrev forrige uke hvordan bransjeorganisasjonen drev lobbyvirksomhet for å få gjennom sitt syn på hvordan karantenereglene burde være.

– Var det riktig å gi utenlandske arbeidere fritak fra ti dager arbeidskarantene?

– Da vi jobbet med dette i mai–juni, var epidemien på vei ned, ikke bare i Norge, sier Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

– Flere verft hadde store topper i aktiviteten, og behov for arbeidskraft. Vi jobbet med veileder som kunne håndtere den spesielle situasjonen å ta inn utenlandske arbeidere til en lukket bedrift. Det var en stresset situasjon. Vi hadde ingen fokus på fritidskarantene, men på hvordan man kunne teste folk i arbeid.  På det tidspunktet oppfattet jeg at det regjeringen vedtok – som ikke var karantenefritak, men at man kunne begynne å jobbe dersom to tester var negative – ikke ble oppfattet som kontroversielt. Det andre jeg er undrende til er kritikken om å ha laget veileder, når alle bransjer ble oppfordret til å lage det.

– Hadde smitteøkningen blitt lavere dersom covid-forskriften ikke hadde blitt endret i tråd med Norsk Industris anbefalinger?

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har ingen uttalelser som sier at det er kobling mellom forskriften 22. juni og smitteøkningen som kom i november. Vi støttet strenge tiltak i alle møtene før innstrammingen i november. Det eneste vi ba om, var å bli orientert.

– Intens holdning

«Norsk Industri er klar over at SMS er offentlige og tilgjengelige, og har ikke noe å skjule i saken. Vi erkjenner imidlertid at flere SMS-er burde vært skrevet annerledes,» skriver Norsk Industri i sin redegjørelse mandag.

Det gir inntrykk av en intens holdning, og at vi mente at ting var bestemt før endelige bestemmelser var på plass
Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

– Hvorfor burde flere SMS-er vært skrevet annerledes?

– Det var litt hektisk og litt mye Møllers tran, og det skapte kanskje noen misforståelser. Når vi går gjennom dette i etterpåklokskapens klare lys, gir det inntrykk av en intens holdning, og at vi mente at ting var bestemt før endelige bestemmelser var på plass, sier Lier-Hansen.

– Det skapte nok mest arbeid for oss, for vi måtte rydde opp i misforståelser skapt av oss selv. Men vi har ikke lagt noe press på myndigheter.

I oktober ble det meldt om et omfattende smitte utbrudd ved et Havyard-verft i Hyllestad kommune.

– Ble noe smitte overført fra Hyllestad til samfunnet ellers?

– Der har det åpenbart vært noe overføring av smitte. Det er det eneste eksempelet vi kjenner til, sier Lier-Hansen, men understreker at episoden har vært brukt til å trekke lærdom for andre bedrifter.

Norsk Industri i neste krise

– Ditt gamle parti Arbeiderpartiet er sterkt kritisk til hva de oppfatter som Norsk Industris rolle. Blir det vanskeligere for Norsk Industri å få gjennomslag for sitt syn neste gang ting står på spill?

– Det håper jeg ikke. Jeg tror mange av partipolitiske reaksjonene er resultat av hvordan man leser ting som er slått opp. Det har ikke vært så mye dramatikk som mange skal ha det til. Jeg håper vi får frem at det som er skjedd, er i det godes tjeneste. Vi har hatt en helt vanlig forvaltningsmessig dialog, men i en uvanlig situasjon. Fordi det har vært hektisk, har det vært et stort innslag av SMS-er som man kan man tolke som man vil, sier Lier-Hansen.

– Jeg har aldri hatt inntrykk at regjeringen uten videre har valgt våre løsninger. Vi har kommet med forslag som er vurdert av departementenes eksperter og fagfolk. Det er som det skal være.

– Hvordan vil du betegne utsiktene for industrien nå?

– Ulike bransjer er i ulike situasjoner. Industrien har klart seg bedre enn mange andre. Mye av jobben har vært knyttet til å få inn utenlandsk arbeidskraft og til å håndtere lokale karanteneregler, sier Lier-Hansen.

– Jeg mener at vi generelt har vært veldig opptatt av å følge rådene fra FHI og Helsedirektoratet, men helseeksperter er heller ikke alltid enige. Europeiske helsemyndigheter har stilt spørsmål ved behovet for reisekarantene, men det har aldri vi gjort.

Mini-CV

Navn: Stein Lier-Hansen (født 1955).

Stilling: Adm. direktør i Norsk Industri.

Bakgrunn: Sjef for Norsk Industri siden 2006, og i forgjengeren PIL fra 2004. Statssekretær (Ap) i Miljøverndepartementet 2000–2001. Har vært sjef for Direktoratet for naturforvaltning. Har hatt diverse jobber, inkluderte som generalsekretær, i Norges Jeger- og Fiskerforbund, og har skrevet flere bøker om jakt og fiske.

Aktuell: Kritikken av at Norsk Industri fikk gjennom at utenlandske arbeidere slapp ti dagers karantene.

norsk industri
stein lier-hansen
coronaviruset
utenlandske arbeidere
karantene
ap
havyard
Nyheter
Aktuell