Erna Solberg: – Bra at dagligvarebransjen blir sett i kortene

– Fra politiske myndigheters side har det vært ønske om lenge, sier statsminister Erna Solberg (H). Tirsdag fikk dagligvarekjedene milliardbot.

POSITIV: – Det jeg synes er bra, er at tilsynet ‌ser‌ ‌dagligvarebransjen‌ ‌i‌ ‌kortene.‌ Fra politiske myndigheters side har det vært ønske om lenge, sier statsminister Erna Solberg. Foto: NTB
Aktuell

Tirsdag varslet Konkurransetilsynet 21 milliarder kroner i gebyrer til NorgesGruppen, Coop og Rema 1000 for prissamarbeid i forbindelse med bruk av prisjegere.

– Hva synes du om boten?

– Vi‌ ‌har‌ ‌uavhengig‌e ‌tilsynsorganer‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌de‌ ‌skal‌ ‌drive‌ ‌uavh‌engig ‌tilsyn‌, ‌ikke‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌vi‌ ‌som‌ ‌politikere‌ ‌skal‌ ‌overprøve‌, ‌kommentere‌ ‌eller‌ ‌gjøre‌ ‌noe‌ ‌med‌ ‌det.‌ ‌Nå‌ ‌er‌ ‌opp‌ ‌til‌ ‌klageinstansene‌ ‌å‌ ‌ta‌ ‌stilling‌ ‌til‌ ‌dette. Såvidt ‌jeg‌ ‌forstå‌r ‌på‌ ‌mediedekningen‌ ‌kan‌ ‌det‌ ‌også‌ ‌bli‌ ‌avgjort‌ ‌i‌ ‌rettsvesenet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Onsdag formiddag hadde hun sin oppsummerende pressekonferanse før jul.

– Har vært ønske om lenge

– Det jeg synes er bra, er at tilsynet ‌ser‌ ‌dagligvarebransjen‌ ‌i‌ ‌kortene.‌ Fra politiske myndigheters side har det vært ønske om lenge. Det er fortsatt store prisforskjeller mellom Norge og nabolandene som ikke bare kan forklares med avgifter, små butikker eller høyere lønnskostnader.

Erna Solbergs partifelle Kårstein‌ ‌Løvaas‌ synes det er rart at Konkurransetilsynet først nå tar tak i praksisen med prissamarbeid.

Løvaas er saksordfører for dagligvaremeldingen og uttalte seg til Nationen.

– ‌Har‌ ‌du‌ ‌også‌ ‌stusset‌ ‌litt?‌ ‌

– Jeg‌ ‌vet‌ ‌ikke‌ ‌om‌ ‌stusse‌ ‌er‌ ‌riktig‌ ‌ord.‌ Det ‌er‌ ‌bra‌ ‌at‌ Konkurransetilsynet ser på dagligvaresektoren.‌ ‌Om‌ ‌de‌ ‌treffer‌ ‌med‌ ‌dette,‌ ‌får‌ ‌de‌ ‌etablerte‌ ‌organene‌ ‌gjøre‌ ‌en‌ ‌vurd‌ering ‌av.‌ ‌ ‌

Samfunnsproblem

Johannson-familien, med Johan Johansson i spissen, er Norges tredje største konsentrasjon av privat formue med 44 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Familien står bak NorgesGruppen, der Kiwi, Asko og Meny er viktige bestanddeler.

Nest rikest i landet, bak John Fredriksen, er Odd Reitan med 44,5 milliarder kroner. Han er mannen bak Rema 1000-kjeden.

– Er disse formuene uttrykk for ‌godt‌ ‌kjøpmannskap‌ ‌eller‌ for et‌ ‌samfunnsproblem?‌ ‌ ‌

– Det er ‌nok‌ ‌begge‌ ‌deler.‌ I dette markedet er ‌konkurranse‌n ‌for‌ ‌liten i Norge, vil mange si. I praksis er etableringsbarrierene ganske ‌store‌ ‌for‌ ‌å‌ ‌komme‌ ‌inn.‌

Mini-CV

Navn: Erna Solberg (59).

Stilling: Statsminister og leder for partiet Høyre.

Bakgrunn: Cand.mag. med mellomfag i sosiologi og sammenlignende politikk, samt hovedfagskurs i statsvitenskap. Ble første gang innvalgt på Stortinget for Hordaland i 1989. Leder i Høyre siden 2004. Har vært tidligere vært kommunal- og regionalminister. Statsminister siden 2013.

Aktuell: Milliardbot til dagligvarekjedene.

– Samtidig‌ har de laget‌ ‌modeller,‌ ‌drevet markedsføring,‌ effektivisert og utviklet konsepter. Man kan kan ikke avskrive at godt ‌kjøpmannskap også spiller en rolle.

– Åpenbart en tapt sak

– Hvis‌ ‌tanken ‌er ‌å‌ ‌styrke‌ ‌forbrukernes‌ ‌stilling,‌ ‌hvorfor‌ ‌ikke‌ ‌gå‌ ‌løs‌ ‌på‌ ‌landbrukssamvirkene?‌ ‌

– Vi‌ ‌har‌ ‌i‌ ‌mange‌ ‌år‌ ‌ment‌ ‌at‌ ‌vi‌ ‌kanskje‌ ‌skulle‌ ‌hatt‌ ‌mer‌ ‌konk‌urranse ‌der, men ‌det‌ ‌er‌ ‌eksplisitt‌ ‌unntatt‌ ‌fra‌ Konkurransetilsynets‌ ‌ansvarsområde, og det har vært viktig for noen partier å holde i hevd siden jeg var saksordfører på denne saken for 30 år siden.

– Hvorfor er staten‌ ‌det‌ ‌ene‌ øyeblikket ‌kjempetatt‌ ‌av‌ ‌konk‌urransen i butikkleddet, ‌mens det neste gjør man det man kan for å verne monopoltendenser blant matprodusentene?

– Vi mener‌ ‌at‌ også ‌den‌ ‌delen‌ ‌skulle‌ ‌vært‌ ‌underlagt‌ Konkurransetilsynet.‌ ‌Det‌ ‌var‌ ‌det‌ ‌vi‌ ‌‌opprinnelig foreslo, og det er åpenbart ‌en‌ ‌tapt‌ ‌sak‌. Men vi gir i det minste utfordrere av samvirkene beskyttelse og garantier mot misbruk av ‌markedsmakt. ‌

erna solberg
konkurransetilsynet
dagligvarebransjen
coop
rema 1000
norgesgruppen
Nyheter
Politikk
Handel
Aktuell