Ser lyst på reiseåret 2021

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv tror reiselivsbedriftene vil bli positivt overrasket over ny reiseundersøkelse, men ber om støtte til sommeren.

– BARE STARTEN: Mange reiselivsbedrifter er pessimister, men Astrid Bergmål i Virke Reiseliv tror de som kommer over kneika frem til sommeren har gode utsikter. Foto: Virke Reiseliv
Aktuell

– Det er faktisk gledelige tall for en hardt presset reisenæring. Folk planlegger å reise, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, om reiselivsundersøkelsen for 2021.

Færre planlegger riktignok å reise i 2021 enn i tidligere år, og også i forhold til hva som var planlagt foran 2020.

– Det er når sommeren kommer at gladnyhetene begynner å komme, sier Bergmål.

Undersøkelsen viser at 16 prosent planlegger å dra på vinterferie i år, mot 22–25 prosent de seneste årene. Også andelen som planlegger å dra på påskeferie og sommerferie er lavere enn vanlig, men andelen i sommer er likevel oppe på 63 prosent.

– Nesten halvparten planlegger å reise til utlandet i sommer. Spania, Hellas, Sverige og Danmark er favorittene, sier Bergmål.

– Vestland er den nye sommerferiefavoritten i Norge.

Flere planlegger å reise på høstferie enn tidligere.

Mange venter fall i etterspørsel

Samtidig er ordreinngangen svært lav i ni av ti reiselivsbedrifter, og fire av ti venter lavere etterspørsel etter pandemien sammenlignet med nivåene før 2020. Nordmenn planlegger i snitt å bruke 35.350 kroner på ferie i år, mot mellom 37.000 og 43.000 i hvert år fra og med 2012.

– Kan det være at bedringen fra sommeren blir et blaff, men at den langsiktige trenden er lavere aktivitet?

– Nei, jeg vil tro det er motsatt. Vi tror det vi ser er starten, sier Bergmål, om utsiktene til bedring fra i sommer.

– Vi har stor respekt for det myndighetene sier. At reiselivsbransjen sier det de sier er preget av situasjonen de står i og at det er veldig lav ordreinngang. I så måte tror vi reiselivsbransjen blir veldig glad for denne undersøkelsen, som viser sterk reiselyst hvis restriksjonene fjernes.

– Men i vinterferien og påskeferien holder folk seg i Norge?

– De gjør det. Men hvis restriksjonene oppheves, vil flere reise. For nordmenn på ferie i eget land, vil veldig mange flere bo på hotell eller andre former for leie.

33 prosent av de spurte er usikre på om det blir færre eller flere jobbreiser.

– Det vi tror, er at det blir mindre dagsreiser. Men vi vil fortsatt ønske å reise på kurs og konferanser når det blir mulig, sier Bergmål.

Ber om tiltak til sommeren

I 2020 var omsetningen i reiselivsbedriftene 79 prosent lavere enn hva bransjen hadde ventet ved begynnelsen av året. Halvparten av reiselivsbedriftene regner med underskudd, og 40 prosent melder om forverret likviditet siste måned – før de seneste restriksjonene ble kunngjort. 

Vi er helt avhengige av at regjeringen tilpasser og forlenger ordningene fra før jul, både kompensasjonsordningen og permitteringsordningen
Astrid Bergmål, Virke Reiseliv

– Vi er veldig bekymret, for vi vet at det i januar skal betales mange regninger, sier Bergmål.

– Vi er helt avhengige av at regjeringen tilpasser og forlenger ordningene fra før jul, både kompensasjonsordningen og permitteringsordningen. I alle fall frem til sommeren.

– Hvor sannsynlig er det?

– Virksomhetene opplever også at det er svært krevende at arbeidsgiverperioden igjen er ti dager og er derfor avventende med å ta folk tilbake fra permittering, i frykt for nye innstramminger, nye permitteringer og ekstra kostnader, sier Bergmål. 

Ved å redusere arbeidsgiverperioden, vil flere våge å hente folk tilbake fra permittering raskere, mener hun.

– Vente-og-se- og stykkevis-og-delt-taktikken gjør en vanskelig situasjon enda vanskeligere. Bildet er litt mer oversiktlig enn det var i begynnelsen av 2020 og vi forventer derfor at regjeringen tenker lengre frem i tid enn før. Vi trenger forutsigbarhet. Hva sannsynligheten er, er vanskelig å vite, men dette handler nå kun om politisk vilje fra regjeringen.

Milliardomstilling

Tre av fire reiselivsbedrifter har jobbet med omstilling og tror endringene blir varige. 

– Dette viser at virksomhetene ønsker å tilpasse seg den nye situasjonen. Virke Reiseliv mener at det er behov for at regjeringen kommer med 1 milliard kroner til omstilling og restart i året som kommer, sier Bergmål.

– Dette er året det blir bedre igjen, for dem som kommer seg over kneika. Men det må de få hjelp til.

Mini-CV

Navn: Astrid Bergmål (født 1982).

Stilling: Leder av Virke Reiseliv.

Bakgrunn: Utdannet jurist. Har vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiet under den rødgrønne regjeringen og frem til september 2018.

Aktuell: Virkes reiselivsundersøkelse for 2021.

reiseliv
virke
coronaviruset
astrid bergmål
Nyheter
Aktuell