Venter med fight for skattekutt

Boliggeneral Morten Andreas Meyer lister opp fem saker huseiere bør være opptatt av i 2021. Men hverken eiendomsskatt eller formuesskatt er blant dem.

BOLIGSKATTEN MÅTTE VIKE: – I valgåret 2021 setter vi fem andre, viktige forbrukersaker på dagsorden, sier Morten Andreas, generalsekretær i Huseierne. Foto: Moment studio
Aktuell

En opplyst boligdebatt før stortingsvalget, tryggere bolighandel, konkurransen i bankmarkedet, kommunale avgifter og kampen om strømregningen. 

Det er fem viktige saker for boligeiere i 2021, ifølge en pressemelding som gikk ut fra organisasjonen Huseierne onsdag morgen.

Huseierne beskriver seg som en uavhengig og medlemseiet forbrukerorganisasjon for alle boligeiere. Organisasjonen har 235.000 medlemmer, hvorav 6.000 boligsameier og frittstående borettslag.

Beinhard aktivist

– Eiendomsskatten og formuesskatten er ikke blant de fem sakene. Har dere gitt dem opp?

– Definitivt ikke, svarer Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Meyers forgjenger Peter Batta markerte seg som en beinhard aktivist mot eiendomsskatten.

BEINHARD SKATTEAKTIVIST: Peter Batta, var adm. direktør i Huseiernes Landsforbund fra 1987 til 2017. Her fra en aksjon i Oslo i stortingsvalgåret 2009. Foto: NTB

I 2016 førte Huseiernes Landsforbund, som organisasjonen het da, an i et gruppesøksmål mot Oslo kommune etter innføringen av eiendomsskatt.

Det er viktig at vi ikke brenner opp det kruttet før vi kommer inn i kommunevalgåret 2023
Morten Andreas Meyer, Huseierne

Meyer forklarer utelatelsen med to faktorer. Den ene går ut på at eiendomsskatt og boligbeskatningen i formuesskatten kontinuerlig følges opp av organisasjonen. Den andre handler om at valget 13. september 2021 er et stortingsvalg, ikke kommunevalg.

Mini-CV

Navn: Morten Andreas Meyer (61).

Stilling: Generalsekretær i Huseierne.

Bakgrunn: Gikk rett i arbeid etter eksamen ved Hamar katedralskole. Har vært ansatt og leder for Meyer Kontorservice, Emo Engros og Caribonum Norway og drevet egen virksomhet. Statssekretær for Høyre i Kommunal- og regionaldepartementet 2001–2004. Moderniseringsminister 2004–05. Ledet konsulentvirksomheten i IBM Norway 2006–2012. Partner og seniorrådgiver i First House 2012–2017. Huseierne siden 2017.

Aktuell: Huseierne lister opp fem viktige saker for boligeiere.

– Slik vi leser programmene er det ingen av de store partiene som planlegger å innføre en nasjonal eiendomsskatt. Ettersom eiendomsskatt er en sak kommunene avgjør på basis av resultatene i kommunevalg, er det viktig at vi ikke brenner opp det kruttet før vi kommer inn i kommunevalgåret 2023.

– Det var nedgang i kommunesektorens inntekter fra eiendomsskatt i 2019, og vi kommer til å rope varsku hvis ikke nedgangen fortsetter. Når det gjelder formuesskatten oppfatter vi heller ikke at noen partier vil øke den skatten slik at det slår ut på beskatningen av privatboliger.

– Usosial slik den er utformet

– Er du enig i at eiendomsskatten og formuesskatten er urettferdige og usosiale skatter?

– Den kommunale eiendomsskatten er usosial slik den er utformet. Det er en skatt som hverken tar hensyn til inntekt, faktisk formue eller betalingsevne, og dermed virker den heller ikke sosialt utjevnende.

– Når det gjelder formuesskatt på bolig må vi huske at bolig er det formueselementet folk flest har mulighet til å spare i. Dagens skatteincentiver gjør at folk flest har muligheten til å eie sin egen bolig, og det har vært resultatet av en villet politikk siden 1945. Det er et viktig politisk verktøy som vi ønsker å beskytte.

– Hvis boligbeskatning er så viktig, hvorfor står det ikke på toppen av listen din?

– Det har jeg vel allerede svart på. Boligbeskatningen er alltid høyt oppe på listen vår, men i valgåret 2021 setter vi fem andre, viktige forbrukersaker på dagsorden, og så sparer vi spørsmålet om eiendomsskatten til kommunevalgåret.

– Er Huseierne blitt soft på eiendomsskatt under din ledelse?

– Definitivt ikke. Vi har arbeidet mye med eiendomsskatt hos sentrale myndigheter, og de seneste årene er maksimal eiendomsskattepromille blitt senket fra syv til fire promille. Det viser at arbeidet vårt har båret frukter.

– Få bytter bank

– Det finnes massevis av banker som kriger om kundene hver dag, og det finnes flere tjenester som kartlegger renter. Hvorfor er bankkonkurranse en viktig sak for Huseierne?

– Fordi det er så få som bytter bank. Bare en tidel av oss byttet bank i fjor, og færre enn 20 prosent tok kontakt med banken for å forhandle lånerente. Da er det viktig at vi som forbrukerorganisasjon motiverer boligeierne til å øke og utnytte konkurransen.

Meyer viser til at Huseierne blant annet offentliggjør et månedlig rentebarometer.

Nyheter
Politikk
Bolig
Aktuell