Vil halvere statsbudsjettets inntekter i fire måneder

SMB Norge vil fjerne arbeidsgiveravgift og moms, eller halvparten av inntektene på statsbudsjettet, i fire måneder.

GENERELT AVGIFTSKUTT LETT Å ADMINISTRERE: Det er verre at noen bedrifter faller mellom to stoler enn at noen bedrifter får støtte som ikke trenger det, mener Jørund H. Rytman og SMB Norge. Foto: Iván Kverme
Aktuell

– Hvorfor vil dere fjerne arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i fire måneder?

– Det er basert på tilbakemelding fra en del medlemmer. Vi har sett gjennom snart ett år at mange av våre medlemsbedrifter sliter med likviditeten, sier Jørund H. Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

– En del medlemmer er også misfornøyd med kompensasjonsordningen hittil. Det er mange fordeler med å gi lettelser i arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Regjeringen sa at den var opptatt av at kompensasjonsordningen skulle komme raskt, men erkjente også at den skulle tilpasses underveis. Der vil jeg mene at den ikke er tilpasset så mye. Å betale arbeidsgiveravgift føles veldig urettferdig. Så vidt jeg har sett har det vært lite debatt om dette, bortsett fra da Torgeir Høien foreslo dette.

Beste tiltak under smittebølge?

– Vet du hvor mye arbeidsgiveravgift og merverdiavgift utgjør av statsbudsjettets anslåtte inntekter på 1.120 milliarder kroner i 2021?

– Husker jeg rett, var det 200 milliarder.

– Ja, 203 milliarder i arbeidsgiveravgift, og 321 milliarder i merverdiavgift, i året. Er det den beste måten å bruke til sammen 44 milliarder kroner i måneden på, når vi er en smittebølge og disse kuttene vil øke aktiviteten og mobiliteten?

– Ja, det vil gi ringvirkninger for bedriftene, men også for forbrukere. Prisene på mange forbruksvarer vil bli lavere. Det er jo unntakstilstand, så vi mener det er en diskusjon vi må ta, sier Rytman.

– Vi har så vidt begynt en diskusjon om serveringsbransjen skal ha halv moms eller arbeidsgiveravgift.

– Men i en situasjon med ny smittebølge, er det riktig med den type stimulerende tiltak som øker aktiviteten og mobiliteten?

– Ja.

– Et alternativ kunne vært å bruke penger på å øke kompensasjonsordningen, som ikke øker mobiliteten?

– Selvfølgelig må man øke kompensasjonsordningen. Det er ikke enten-eller.

– Kan smittebølgen gjøre det riktigere å satse på kompensasjonsordningen i stedet, fordi halvert moms og arbeidsgiveravgift kan øke mobiliteten på et tidspunkt der man ikke ønsker å øke mobiliteten og aktiviteten?

– Fordi man ikke ønsker aktivitet i næringslivet? Vi kan ikke ligge på latsiden, fastslår Rytman.

– Arbeidsgiveravgift og moms utgjør til sammen 47 prosent av statsbudsjettets inntekter. Er det litt mye å kutte halve budsjettet, eller er det passe, gitt krisen?

– Det er den verste nedgangstiden etter 2. verdenskrig. Vi mener – selvfølgelig, siden vi foreslår det – at det er riktig. Det viktigste er at vi får en debatt om det, siden den er totalt fraværende i Stortinget, så vidt vi har registrert.

Noe som er sikkert er at ingenting er sikkert
Jørund H. Rytman, SMB Norge

– Mange har tatt feil

– Er det en risiko for at den type tiltak kommer for sent, at det ville vært fornuftig i fjor, men at det nå er for sent siden mange økonomer venter vekst i fastlandsøkonomien på 3–4 prosent i år?

– Noe som er sikkert er at ingenting er sikkert. Det er mange som har tatt feil i året som er gått, sier Rytman.

– Veldig mange bedrifter er konkursen nær. Enn så lenge holder staten tilbake sine krav. Jeg reagerer veldig sterkt når Erna Solberg og andre sier at kun levedyktige bedrifter skal overleve. Hvem skal definere det?

Kutt i arbeidsgiveravgift har også den fordelen at det er lett å administrere, påpeker Rytman.

– Hvis vi gir kutt i arbeidsgiveravgift og moms, er det selvfølgelig noen bedrifter som ikke er rammet av coronaen som får støtte. So what? Det motsatte er verre: at noen faller mellom to stoler, sier han.

SMB Norge ønsker også at det skal bli lettere for bedriftene å satse på kompetanseheving og innovasjon under coronaen, og at staten ikke krever inn tvangsmulkter for forsinkede offentlige skjemaer. Dessuten bør bunnfradraget i formuesskatten for arbeidende kapital økes til 20 millioner kroner, mener Rytman.

Forlenget permitteringsordning

– Regjeringen vil utvide permitteringsordningen til juli, opposisjonen snakker om oktober. Er dere fornøyd med juli?

– Vi registrerer at det er delte meninger hos opposisjonen om dette også. Det viktigste for oss er forutsigbarhet, sier Rytman.

Mini-CV

Navn: Jørund H. Rytman (født 1977).

Stilling: Leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Bakgrunn: Stortingsrepresentant (FrP) for Buskerud 2005-2017. Utdannet innen markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.  Var med på å etablere Günderforenringen i 2005, der han har vært styreleder. Har jobbet som blant annet gründer, selger, vekter og partifunksjonær.

Aktuell: Vil fjerne arbeidsgiveravgift og merverdiavgift midlertidig.