Presser regjeringen på grønne batterier

Bjørn Rune Gjelsten, Agder Energi, Elkem, Hydro, Equinor, Panasonic, Freyr, Corvus og Beyonder vil bygge batterifabrikker i Norge. Det er for få, mener Arbeiderpartiet.

VIL HA EN MER AKTIV STAT: – Det er på høy tid at staten spiller en aktiv rolle hvis Norge skal komme seg ut av rollen som råvareleverandør, sier Åsunn Lyngedal. Foto: Arbeiderpartiet
Aktuell

I Europa satses det på produksjon av battericeller, fastslår Ap-politiker Åsunn Lyngedal.

Hun viser til at markedet for batterier i Europa er doblet siden 2018, at McKinsey har anslått en tidobling frem til 2030, og at battericelleproduksjon ifølge Sintef kan gi 10.000 nye arbeidsplasser i Norge.

I en interpellasjon i Stortinget ber hun næringsminister Iselin Nybø (V) stille for opp for å debattere fremtiden for norsk batteriproduksjon.

Mini-CV

Navn: Åsunn Lyngedal (52).

Stilling: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Bakgrunn: Cand. jur fra Universitetet i Oslo 1994. Har vært advokatfullmektig, politifullmektig og dommerfullmektig. Kommuneadvokat i Narvik 2001–2006. Daglig leder Narvikregionen Næringsforening 2006–2011. Direktør ved Nord-Norges Europakontor 2011–2013. Advokat, Kommuneadvokaten i Narvik 2013–2014. Prosjektleder Ofotbanealliansen 2014–2017. Stortingsrepresentant fra Nordland siden 2017.

Aktuell: Vil ha stortingsdebatt om norsk batteriproduksjon.

Batteriprosjekter i kø

I Norge står batteriprosjektene i kø: Canadiske Corvus pakker batterier for skip i Bergen, Agder Energi og Bjørn Rune Gjelsten vil satse med Morrow i Arendal, Freyr planlegger produksjon av battericeller i Mo i Rana, både Elkem og Hydro har lansert satsing på batterier og tyske Siemens har etablert en batteripakkefabrikk i Trondheim.

Panasonic, Equinor og Hydro skal utforske mulighetene for et grønt batterieventyr på norsk jord, og Beyonder i Stavanger hentet før jul 125 millioner kroner fra blant andre DSD for å utvikle norske batterier basert på sagflies.

– Forteller ikke alle disse prosjektene at industriutviklingen går som smurt?

– Jo, mange er i gang, og det er jeg glad for. Men mange av disse er også initiativer i tidlig fase. Hvis du snakker med dem, har de innspill til ting som bør bli bedre. Det er på høy tid at staten spiller en aktiv rolle hvis Norge skal komme seg ut av rollen som råvareleverandør, sier Lyngedal.

Savner flere industriguider

– Hvilke virkemidler savner du egentlig?

– Ett eksempel er Invest in Norway, en avdeling i Innovasjon Norge. De er fire–fem personer som jobber med internasjonal industri for å fremme investeringer i Norge. Hvis regjeringen ville at batteriprodusenter skulle komme til oss, burde de hatt flere folk til å jobbe med dette.

– Et annet eksempel er det europeiske IPCEI-samarbeidet. Norge er med i IPCEI for hydrogen, og burde absolutt ha vært det for batterier.

VIL HA FLERE INDUSTRIGUIDER I NORGE: – De fleste eiere er utenlandske, sier Ap-politiker Åsunn Lyngedal. Foto: Arbeiderpartiet

– Et tredje eksempel er økt statlig kapitalinnsats i tidligfase. Argentum har nå kommet dit at de må til utlandet for å finne investeringer som passer mandatet, de pengene kunne vi brukt på ny grønn industri i Norge. Det må være hensikten med et statlig investeringsselskap.

– Det mangler ikke privat kapital

– De statlige investeringsfondene Investinor og Nysnø satser på tidligfaseselskaper, og Enova har romslige budsjetter, vil mange mene. Staten rår jo allerede over en god del virkemidler?

– Ja, men Enova støtter ikke prosjekter som går til allerede kjent teknologi. Samtidig er ny teknologi dyrere å ta i bruk, og sparer utslipp. Dessuten vil vi ha en one stop shop. I dag må et selskap finne ut om det skal gå til Argentum, Innovasjon Norge, Nysnø eller Investinor. Det er uoversiktlig. Vi vil ha ett telefonnummer næringslivet kan ringe.

– Det strømmer til med nye, grønne selskaper til Oslo Børs, og de som er der, øker i verdi. Mangler det privat kapital til risikofylte, grønne prosjekter?

– Nei, det mangler ikke privat kapital, men Norge kan med fordel tiltrekke seg flere store industriprosjekter enn i dag. Vi skal ha verdens beste virkemiddelapparat som guider internasjonale selskaper til gode tomter og bistår i dialogen med Statnett og lignende.

– Hvorfor er du så opptatt av at det skal være internasjonal kapital som kommer og bygger batterifabrikker?

– Norsk kapital og norske eiere er helt strålende. Men de fleste eiere er utenlandske, og store investeringer utenfra kan skape arbeidsplasser og positive ringvirkninger i Norge.

åsunn lyngedal
batterifabrikk
morrow batteries
beyonder
freyr
Nyheter
Politikk
Industri
Energi
Aktuell