– Slagsvold Vedums type demagogi har vi sett før, og den skremmer

Trygve Slagsvold Vedums demagogi er ingenting å le av, mener Hans Geelmuyden. Senterparti-lederen er kåret til Årets tåkefyrste for andre år på rad.

HARDTSLÅENDE: Hans Geelmuyden er skremt av Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Roland Berg Lie
Aktuell

For andre år på rad vinner Trygve Slagsvold Vedum Geelmuyden Kieses tåkepratpris. Prisen er basert på nominasjoner fra GK-partnere.

– Men kåringen er gjort av folket, via 2000 stemmer på QuestBack. I år synes vi folkejuryen har vært klok. Det har hendt vi har vært uenig i folkejuryens dom, men det ser vi ingen grunn til i år, sier Hans Geelmuyden.

– Renspikket demagogi

«Etos og logos kastes på båten til fordel for følelsesladet patos. Kommunikasjonsformen Vedum velger er renspikket demagogi. Han mobiliserer med fiendebilder og skaper sår som det vil ta tid å lege,» skriver han.

– Du parafraserer Øverland om å puste på hatets og ondskapens glør, og skriver at «han er ikke den første fra Bondepartiet som bruker metoden». Hvis du mener at Vedum er den nye Quisling, kan du ikke bare si det?

– Les Aftenposten i dag, oppfordrer Geelmuyden, og viser til at professor Espen Hammer i en kronikk skriver at han etter 6. januar er blitt mer rede til å bruke fascismebegrepet om trumpismen.

Geelmuyden går gjennom Hammers kulepunkter om fascisme/trumpisme og mener flere passer på Slagsvold Vedum.

– «Fascismen er kjennetegnet gjennom viljen til å sette demokratiske prosedyrer til side i den hensikt å gjenreise statsusen til en gruppe som oppfattes som sviktet.» Der er IKKE Slagsvold Vedum i dag, understreker Geelmuyden riktignok.

Men:

– «Den danner en sterk kult omkring en autoritær lederskikkelse som hevdes å stå på folkets side mot samfunnets eliter»: Der er Slagsvold Vedum langt på vei dag. «Fascisten dyrker styrke og retorikk fremfor rettigheter og argumentasjon»: Der er Slagsvold Vedum i dag. «Fascistisk politikk er sterkt følelsesladet og full av samlende symboler som viser til fordums storhet. Ikke minst søker den å være spektakulær»: Der er Slagsvold Vedum i dag. «Dette er politikk som beruselse – politikk som skal løfte den enkelte ut av sine private bekymringer og over i en ny, solidarisk sfære»: Der er Slagsvold Vedum i dag.

– Det er trumpisme, men du sammenligner også med Bondepartiet, og underforstått Quisling?

– Vi har sett den reisen tidligere. Slagsvold Vedum er ingen fascist. Men hans type demagogi har vi sett før og den skremmer, sier Geelmuyden.

– Det er en prosess. Kjenner du Stefan Zweigs «Verden av i går»? Zweig var østerriker og skrev fra mellomkrigstiden om hvordan folkeforførere flytter oss fra hverandre nesten umerkelig. Vi må forstå at det samme kan skje i Norge. Slagsvold Vedum bruker langt på vei de samme metodene: Setter grupper opp mot hverandre, skylder på eliten og mener alt var bedre før.

– Risikerer du å ha brukt opp hele den politiske skjellsordskalaen på Slagsvold Vedum?

– Min skala er mye større enn dette. Jeg skjønner ikke hva du mener. Det er lett å la seg forføre av Slagsvold Vedums «hi hi, ha ha». Men denne type demagogi er ingenting å le av.

God kommunikasjon handler om å bygge broer, Slagsvold Vedum gjør det motsatte, han sprenger dem
Hans Geelmuyden

– Du skriver at Vedum skaper sår som det vil ta tid å lege. Hvilke sår?

– Den splittelsen han skaper mellom de 20 prosentene som støtter ham og resten av oss, inkludert elitene som han systematisk angriper. God kommunikasjon handler om å bygge broer, Slagsvold Vedum gjør det motsatte, han sprenger dem, sier Geelmuyden.

Begrunnelsen for prisen

Tåkepratprisen til Slagsvold Vedum er basert på følgende utsagn, fra Dagsnytt 18 i mai i fjor:

«I Norge har det vært en kamp med det her siden midten av 1800-tallet. Starten av 1800-tallet mellom Wergeland og Welhaven, da på en måte Welhaven var veldig negativ til Wergeland. Det var liksom bønda og den folkelige norske kulturen. Og det har vært en kamp mot embetsmannsstaten gjennom hele 1800-tallet, og frigjøringa fra svenskene i 1905. Noe Høyre for øvrig var imot, i sin tid. Og det har vært en diskusjon hele tiden.»

Der er det ikke mye substans, mener Geelmuyden.

– Og Welhaven representerte en embetsmannsstand som utgjorde 0,01 promille av befolkningen, men i dag jobber halvparten i offentlig sektor. Dette er en bevisst villedende sammenligning, sier han.

Sykepleiernes tåkelur

Geelmuyden Kieses mer positivt ladede tåkelurpris går til Lill Sverresdatter Larsen.

«Jeg er så lut lei uttrykket 'varme hender'. Så føkkings lei! Sjimpanser har varme hender. Det er ikke varme hender sykepleiere skal tilby, det er faglig kompetanse,» sa hun i takketalen etter å ha blitt valgt som leder av Sykepleierforbundet i januar i fjor.

– Er det noe 2020 har vist, så er det sannhetsgehalten i utsagnet, sier Geelmuyden.

Mini-CV

Navn: Hans Geelmuyden (født 1957).

Stilling: Eier og styreleder i PR-byrået Geelmuyden Kiese.

Bakgrunn: Startet PR-byrået i 1989. Utdannet siviløkonom fra NHH. Var sjefradaktør i Morgenbladet 1987-1988, og jobbet før det i blant annet IBM og Farmand.

Aktuell: Utdeling av prisene Årets tåkefyrste og Årets tåkelur for 2020.