DNBs nye, grønne forvalter

Stian Ueland har gått fra NBIM til å forvalte DNB Miljøinvest. Lang sikt er bare summen av kort sikt, mener han.

TIMER IKKE MARKEDET: Ekspertisen er heller å identifisere selskaper, mener Stian Ueland selv. Foto: Stig B. Fiksdal
Aktuell

– Hva er det relevante investeringsuniverset for DNB Miljøinvest?

– Bærekraftige løsningsleverandører for bedre miljø. Opplagte eksempler er fornybar energi og energieffektivisering, men vi finner investeringer i nesten alle bransjer og alle land, sier Ueland.

– Alltid mange interessante selskaper

– Mye penger er gått til ESG-formål. Hva vil kjennetegne en boble i sektoren?

– Det bruker jeg ikke energi på. Det å time markedet er ikke min ekspertise, sier Ueland.

– Hva er din ekspertise?

– Å identifisere selskaper som kommer til å være vinnere og som leverer et produkt til markedet som er bedre enn andre.

– Må de være vinnere innen ett år eller to, eller har du lengre tidshorisont?

– Kortsiktig eller langsiktig er en rar dikotomi. Long term er bare summen av short term. Jeg forsøker å finne verdien av et selskap og å kjøpe aksjer i det til et lavere beløp enn det.

– Gitt kursutviklingen i sektoren, og utsiktene for selskapene, er det lettere eller vanskeligere å finne selskaper nå?

– Det er alltid mange interessant selskaper å velge mellom. Det gjelder bare å finne dem.

– Viktig å unngå potensielle bobler

Miljøinvest-teamet i DNB Asset Management forvalter totalt for over 10 milliarder kroner og er en viktig del av ESG-satsningen, ifølge Knut Hellandsvik, leder for DNBs aksjeforvaltning.

– Teamet fokuserer på selskaper med løsningsorientert forretningsmodeller som bidrar til et bedre miljø og gjør bottom-up analyser, sier Hellandsvik.

– I en tid hvor det har kommet enormt mye penger inn i fornybarsektoren er det ekstra viktig å unngå potensielle bobler. Derfor er det viktig med grundige analyser for å identifisere attraktive forretningsmodeller som vi tror evner å skape aksjonærverdier over tid. Teamet tar store avvik fra indeks.

– Investering er investering

I NBIM hadde Ueland ansvar for et globalt aksjemandat innen kjemikalier og materialer.

– Hva er forskjellen mellom å investere i miljøteknologi og i andre sektorer?

– Jeg ser ikke at det er noen forskjell, sier Ueland.

– For eksempel tror jeg selskapskultur er en faktor som bidrar til hvordan det går på kort og lang sikt, og som kan undervurderes av markedet. Men det kan man finne i ethvert selskap og i enhver sektor. Investering er investering.

– Passer fondet best som supplement til andre fond eller som investors hovedfond?

– Det må være opp til investor å bestemme.

Mini-CV

Navn: Stian Ueland (født i 1987).

Stilling: Porteføljeforvalter i DNB Miljøinvest.

Bakgrunn: Fem år i NBIM. Doktorgrad fra MIT og to år som postdoktor samme sted.

Aktuell: Første uke som DNB-forvalter.