Advarer næringslivet mot Russland og Kina

Både næringsliv og myndigheter har en vei å gå for å beskytte seg mot digitale angrep fra Kina og Russland, mener Kjetil Nilsen i NSM.

SER ETTERSLEP: Sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen. Foto: NTB
Aktuell

Teknologi, energi og helse er blant satsingsområdene for russisk og kinesisk etterretning, ifølge Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PSST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som la frem sine åpne trussel- og risikovurderinger mandag.

– Gjør næringslivet selv nok for å beskytte seg mot den risikoen?

– Mange i næringslivet er veldig gode. De gjør mye bra for å beskytte seg. Vi har sett de siste årene at stadig flere tar virkelige tak, kartlegger hva de skal beskytte, og implementerer gode tiltak, sier Kjetil Nilsen, direktør for NSM.

– For det er et etterslep

– Så er det selvfølgelig noen som bør se til sine kolleger og andre virksomheter i næringslivet for å komme opp på samme nivå. For det er et etterslep. Sett fra et nasjonalt ståsted har vi fortsatt en vei å gå.

Det gir liten mening å ha en tilnærming der en skal sikre alt, for det blir for krevende.
Kjetil Nilsen, NSM

– Hva bør næringslivet gjøre mer av?

– Næringslivet må for det første kartlegge og være helt klar over hva de har av verdier, og sikre det som har størst betydning. Det gir liten mening å ha en tilnærming der en skal sikre alt, for det blir for krevende. Man må sikre det som virkelig har betydning, for eksempel ved å ha god backup.

– Hvordan har jobbing fra hjemmekontor økt den digitale risikoen?

– Hjemmekontor kom veldig brått for veldig mange virksomheter. Vi har fått en fantastisk utvikling på godt og litt på vondt. Mye ble implementert raskt, uten noen større plan. Da blir det et etterslep for å komme opp på godt nivå, sier Nilsen.

– Noen bedrifter var heldige og hadde akkurat implementert muligheten for hjemmekontor, og var sånn sett veldig godt stilt. Andre var ikke like godt stilt. Noe går også på kultur hos den enkelte. Det er lett å droppe det med sikkerhet når du er hjemme i trygge omgivelser i stuen.

– Men har dere avdekket spesifikke problemer knyttet til hjemmekontor, eller et det litt generelle betraktninger?

– Det er delvis generelle betraktninger, men også hva vi hører når vi beveger oss blant dem vi har samarbeid med, hvilke spørsmål vi får, og hva de trenger hjelp til. Vi har et klart bilde om at hjemmekontor har utfordret mange virksomheter.

– Hva trenger de hjelp til?

– Det er fra det helt grunnleggende, å få på plass utstyr som har en adekvat fjernaksessløsning, til oppsett på alle mulige måter.

Jeg har sett rapporten fra Riksrevisjonen, og vi må legge til grunn at alle, det være seg politiet eller andre norske myndigheter, har en vei å gå
Kjetil Nilsen, NSM

– Å endre passord fra «passord»?

– Dét også. Det er et stort spekter av ulike problemstillinger som melder seg.

Politi og myndigheter en vei å gå

– Forrige uke rettet Riksrevisjonen hard kritikk mot politiet fordi det er dårlig til å etterforske datakrim. Kan en da forvente at politiet er i stand til å etterforske mer avanserte digitale angrep?

– Jeg tenker at politiet er der de er. Jeg har sett rapporten fra Riksrevisjonen, og vi må legge til grunn at alle, det være seg politiet eller andre norske myndigheter, har en vei å gå. Vi må jobbe fremover og forbedre oss dag for dag.

– Er det mange eksempler på løsepengevirussaker som ikke er offentlig kjent?

– Det er mange løsepengevirussaker som ikke er kjent i det offentlige, supplerer Bente Hoff, leder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM.

– Pågår det saker, eller er dette avsluttede saker?

– Omfanget i det digitale rom er sånn at vi svarer ja på alt, sier Hoff.

Mini-CV

Navn: Kjetil Nilsen (født 1960).

Stilling: Direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Bakgrunn: Mer enn 20 års erfaring med sikkerhet gjennom ulike lederroller i PST og NSM. Har ledet NSM siden 2009. Operativ erfaring fra politiet og forsvaret, og har arbeidet som påtalejurist og advokat. Er befals- og politiutdannet, jurist fra Universitetet i Oslo, har en Master of Management fra BI, og NATO Defence College i Roma.

Aktuell: Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet presenterte mandag sine åpne trussel- og risikovurderinger.