Arbeid, velferd og klima skal gjøre Ap størst

– Vi har som mål at Arbeiderpartiet skal bli det største partiet. Vi spekulerer ikke noe utover det, sier Jonas Gahr Støre, statsministerkandidat.

KANDIDATEN: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Foto: NTB
Aktuell

Arbeid for alle, en sterk velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk som reduserer utslipp og skaper jobber. Det er de tre valgkampløftene Jonas Gahr Støre la vekt på under sin tale til Arbeiderpartiet landsstyre tirsdag. 

– La meg bare understreke det: Arbeiderpartiets mål er at vi skal kutte 55 prosent av klimautslippene fra Norge, hele Norges økonomi, innen 2030. La meg si, Trygve, hvis du hører på: Det må du også strekke deg etter.  Det er dit Norge skal. Det er veien vi skal gå, og vi kan klare det om vi gjør det sammen, sa Støre i sin landsstyremøtetale tirsdag med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum som adressat. 

Støre påpeker også at verdien av arbeid utgjør 75 prosent av nasjonalformuen.

– Men ifølge SSB kan økte klimaavgifter for å nå klimamålene få folk til å jobbe mindre. Er det innenfor Arbeiderpartiets skattepolitikk aktuelt med kutt i for eksempel inntektsskatt for å kompensere for økte klimaavgifter?

– Vi har sagt at hvis en avgift går opp, skal en annen ned. Så det kan hende, sier Ap-lederen.

– Hvis vi går offensivt til verks i klimapolitikken, skal det blir flere jobber. Vårt alternativ er ikke å kutte utslipp ved å legge ned.

Kommenterer ikke statsminister Vedum

Støre ble på pressekonferansen etter talen til landsstyret spurt om han kan være statsråd i en regjering ledet av statsminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg har ett mål, og det er at Arbeiderpartiet skal lede en ny regjering. Og den er jeg klar til å være statsminister for, svarte Støre.

For Ap er ambisjonen en flertallsregjering med SV og Sp.

– Ved rødgrønt flertall, er det automatikk i at det rødgrønne partiet med flest stemmer får statsministeren?

– Vi har som mål at Arbeiderpartiet skal bli det største partiet. Vi spekulerer ikke noe utover det, sier Støre.

Pensjon fra første krone

Mens regjeringen vil innføre tjenestepensjon fra første krone fra 2023, vil Ap at det skal være på plass fra neste år.

– Du sier det ikke er noen grunn til å utsette pensjon fra første krone til 2023, annet enn taktiske forhold rundt ansvar og å sitte i regjering. Men hvorfor er ikke coronakrisen og konkursfare et relevant argument for å utsette innføringen av en pensjonsjustering som øker kostnadene for bedriftene?

– Jeg husker da dette forslaget kom opp, det har vært tema i mange år: LO-leder Hans Christian Gabrielsen sa at vi har alltid satt oss ned og sett på hvordan og i hvilken takt vi gjennomfører slike reformer, sier Støre.

Mange bedrifter har ordninger med pensjon fra første krone i dag, påpeker Ap-lederen.

Som i all annen politikk er det klokt å sette seg ned med partene og se på takt i innføringen og teknikk rundt det
Jonas Gahr Støre

– Men det er én million arbeidstagere som ikke har det. Det betyr at du ikke får pensjon for de første 100.000 du tjener opp. Tjener du 300.000, er det en tredjedel av lønnen du ikke får pensjon for. Tjener du 600.000, er det en sjettedel, da har det mindre betydning. 

Det er ikke store summer det er snakk om, mener Støre. Med minstesats 2 prosent er det snakk om inntil et par tusen lapper ekstra for hver arbeidstager som blir berørt. 

– Jeg kan ikke se at det er et konkursspøkelse som er i andre enden av å gjennomføre denne reformen. Men som i all annen politikk er det klokt å sette seg ned med partene og se på takt i innføringen og teknikk rundt det, sier Støre.

– Nå har samfunnet stilt opp med milliarder til bedriftene for å få dem gjennom coronakrisen. Vi vet at denne krisen øker forskjellene mellom folk, og de øker særlig i forhold til de som har disse arbeidsplassene. Det som er urovekkende er at det er unge mennesker med lenge til pensjonsalder blant den millionen. Det er en historisk urettferdighet. Det har Henrik Asheim i Høyre sett. Det er bra. Men da må vi gjøre noe med det. Og det foreslår vi.

Mini-CV

Navn: Jonas Gahr Støre (født 1960).

Stilling: Leder for Arbeiderpartiet.

Bakgrunn: Innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2009. Helse- og omsorgsminister 2012-2013, utenriksminister 2005-2012, generalsekretær i Norges Røde Kors 2003-2005, statssekretær ved SMK 2000-2001. Utdannet statsviter ved Sciences Po i Paris. Har formue fra familiens salg av Jøtul.

Aktuell: Tale til landsstyremøtet. Valget 2021.