Mange LO-dissenser i Holden-utvalg

– Jeg vil legge vekt på at de tre andre arbeidstagerorganisasjonene støtter dette, sier utvalgsleder Steinar Holden etter flere LO-dissenser i sysselsettingsutvalget.

NY RAPPORT: Flertallet i Steinar Holdens sysselsettingsutvalg omfatter økonomieksperter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, men på flere punkter ikke Virke og LO. Foto: NTB
Aktuell

I 2019 foreslo det ekspertsammensatte Sysselsettingsutvalget 20 prosents egenandel for arbeidstagerne ved langtidssykefravær. Den planen overlevde ikke at utvalget ble utvidet med partene i arbeidslivet.

– Arbeidstagerorganisasjonene er veldig kraftige motstandere av det forslaget. Fagekspertene mener fortsatt at det elementet ville bidratt til å få lavere sykefravær, men utvalget har lagt vekt på å komme frem til en modell som vi håper og tror det kan bli enighet om, og som kan få ned sykefraværet, sier kommisjonsleder, professor Steinar Holden.

Virke fastholder på sin side at sykefraværet er en felles utfordring og et felles ansvar, og at de ansatte da også burde bidra med en egenandel. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen slår derimot fast at regjeringen ikke vil jobbe med kutt i sykelønn.

LO sier nei

Flertallet i utvalget foreslår å vurdere kutt av arbeidsgiverperioden for sykepenger fra 16 til 12 dager, men at arbeidsgiverne til gjengjeld skal betale 10 prosent av sykelønnen utover tre måneder. Flertallet foreslår også arbeidsorientert uføretrygd, der det skal bli mye vanligere at uføre jobber noe, og at unge holdes i aktivitet før de får arbeidsavklaringspenger (AAP).

Men LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har tatt dissens på disse forslagene.

– Svekker det utvalgets konklusjon at LO er imot på flere viktige punkter?

– Vi ville selvfølgelig veldig gjerne hatt med LO på disse forslagene, som jeg mener er veldig gode og velbalanserte som de er. Jeg vil legge vekt på at de tre andre arbeidstagerorganisasjonene faktisk støtter dette. Det illustrerer at det er velbalanserte forslag, mener Holden.

Den foreslåtte modellen for sykepenger er beregnet å gi arbeidsgiverne en lettelse på 1 milliard ved uendret sykefravær. Men LO er blant annet bekymret for at bedrifter i mindre grad vil ansette utsatte grupper, og at bekymring for økte kostnader kan utløse ønsker om å kutte i sykelønnen senere.

Når det gjelder den mulige effekten på kompensasjonsgraden, er jo ikke det noe jeg er bekymret for. Det er noe LO er bekymret for
Steinar Holden

– Hvorfor deler ikke du den bekymringen?

– For det første er det skjermingsordninger for folk med kroniske sykdommer eller spesielle årsaker til høy risiko for langtidssykefravær, så da vil den sykepengemodellen ikke gjelde. For en bedrift med fire ansatte der to har langtidsfravær blir det veldig dyrt med vår modell, men de kan ha en forsikringsordning. Vi tenker at disse tingene kan håndteres, sier Holden.

– Når det gjelder den mulige effekten på kompensasjonsgraden, er jo ikke det noe jeg er bekymret for. Det er noe LO er bekymret for. Samtidig vil jeg nok tro at dersom dette fører til redusert sykefravær, noe jeg håper og tror det vil gjøre, vil det minske presset på endringer i andre deler av sykelønnsordningen.

– Skal forslagene ses som én pakke, eller vil du trekke frem enkelte ting som spesielt viktige?

– Forslagene står seg også godt enkeltvis, sier Holden.

– Jeg tenker at forslaget om arbeidsorientert uføretrygd er veldig viktig. Vi har over 12 prosent på uføretrygd, mange flere enn i mange andre land. Jeg tror dette er en ordning som kan være til svært god hjelp for mange.

Sysselsetting, ikke lønnsdannelse

– «Tiltak for økt sysselsetting» inngår i tittelen på utvalgets rapport. Men selve arbeidsmarkedet og lønnsdannelsen ser dere ikke på?

– Lønnsdannelsen skulle vi ikke se på. Jeg har vært med i flere andre utvalg som skulle se på det. Vi ser for så vidt noe på arbeidsmarkedet ellers, men det er riktig at vi har avgrenset til en del problemstillinger. Vi ser ikke på skattepolitikk, næringspolitikk og sånne ting, sier Holden.

– Har coronakrisen betydd noe for utvalgets tenkning og prioriteringer?

– Ikke så mye som man umiddelbart skulle tro, fastslår Holden.

– Vi ser at de problemene vi diskuterer og foreslår løsninger på i rapporten vil være der når epidemien er over, og mange av dem i sterkere grad. Så vi mener at mange av våre forslag er veldig relevante nå.

Mini-CV

Navn: Steinar Holden (født 1961).

Stilling: Professor og leder for Økonomisk institutt, UiO.

Bakgrunn: Spesialist på arbeidsmarked og lønnsfastsettelse, makroøkonomi. Har vært leder av flere offentlige utvalg, blant annet om lønnsdannelse og konkurranseevne (Holden-utvalget (2000), Holden II-utvalget (2003) og Holden III-utvalget (2013).

Aktuell: Overleverte NOU fra Sysselsettingsutvalget torsdag.