– Vi bygger i et 100 til 300 års perspektiv

Statsansatte må få jobbe hvor de vil, ber også Høyre-politikere. – Vi bygger i et 100 til 300 års perspektiv, sier kommunalminister Nikolai Astrup om regjeringskvartalet.

STØRRE FØR: Regjeringskvartalet er allerede nedskalert, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).  Foto: NTB
Aktuell

– Frykter du at et eventuelt regjeringsskifte vil utsette eller gi en kraftig nedskalering av det nye regjeringskvartalet?

– Det er bred politisk enighet om byggetrinn 1. Stortinget har bedt regjeringen om å gå gjennom byggetrinn 2 og 3 for å se om prosjektet kan nedskaleres ytterligere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

– Vi skal nå ta en gjennomgang for å se om vi kan benytte eksisterende bygningsmasse i større grad og om det kan være mindre behov for nybygg. Hvis dagens departementsbygg skal brukes permanent, må det gjøres omfattende tiltak for å tilfredsstille sikkerhetslovens krav, noe som kan bli svært kostbart.

Så langt er prosjektet nedskalert med 28.000 kvadratmeter til 114.000 kvadratmeter over bakken, noe som inkluderer både nybygg og rehabilitering. 

Nytt regjeringskvartal kan ifølge en ekstern kvalitetssikring koste inntil 36,5 milliarder kroner, skrev Aftenposten i høst.

Å jobbe hjemmefra

Bård Ludvig Thorheim, Høyres toppkandidat i Nordland mener statsansatte må kunne jobbe hvor de vil, og ikke være «knyttet opp til en bygning i Oslo med rådyr husleie». Distriktsminister Linda Helleland (H) sier til NRK at regjeringen har satt i gang et arbeid for å gjøre det til en realitet.

– Også Høyre-politikere snakker nå om at statlig ansatte kan jobbe fra hvor de vil. Taler det for ytterligere nedskalering av det nye regjeringskvartalet?

– Jeg tror det er viktig å huske at vi bygger i et 100 til 300 års perspektiv. Da trenger vi fleksibilitet og bygg som enkelt kan endres på. Kontorarealene vil antakelig brukes på andre måter i fremtiden, og vi vet ikke hvordan behovene vil endre seg, sier Astrup.

– Vi har allerede nedskalert med rundt 1.000 ansatte ved å flytte støttefunksjoner til tilstøtende eksisterende bygg og ved å ta hensyn til at vi har klart å stoppe veksten i antallet ansatte i departementene.

Vi har lite forskning om hvordan det egentlig er å jobbe på hjemmekontor, hvordan det påvirker arbeidsmiljøet og produktiviteten over tid
Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister

– Det er uavhengig av erfaringene med å jobbe desentralisert under pandemien?

– Ja. Men vi har lite forskning om hvordan det egentlig er å jobbe på hjemmekontor, hvordan det påvirker arbeidsmiljøet og produktiviteten over tid. Fleksibilitet vil være viktig fremover, men landet må likevel ha et trygt regjeringskvartal.

– Mye vi ikke vet

– Å bygge fleksibelt høres ut som å bygge mer enn man egentlig har bruk for?

– Nei. Det handler om at man lett kan ta i bruk arealet på nye måter uten å gjøre større bygningsmessige inngrep. Derfor må det bygges fleksibelt. Det er mye vi ikke vet om fremtiden.

 – Hvordan har smittehensyn påvirket utformingen av regjeringskvartalet?

– Vi har satt ut et oppdrag til Statsbygg for å se på dette. Så langt er det ikke kommet opp funn som tyder på at vi bør gjøre endringer i planene for det nye kvartalet.

Mini-CV

Navn: Nikolai Astrup (født 1978).

Stilling: Kommunal- og moderniseringsminister.

Bakgrunn: Master of Science fra London School of Economics and Political Science (LSE) 2004–2005. Konsulent, Arkwright 2000–2002. Vitenskapelig assistent ved LSE 2005–2006. Byrådssekretær for byrådslederen i Oslo 2008–2009. Stortingsrepresentant 2009–2018. Har tidligere vært utviklingsminister og digitaliseringsminister i Erna Solbergs regjering.

Aktuell: Det nye regjeringskvartalet og ønsket om å la statsansatte jobbe hvor de vil.