LO vil sikre, ikke styrke, kjøpekraften

LO ber bare om sikring av kjøpekraft i år. Unio og Sykepleierforbundets «overtenning» vil ikke ødelegge for frontfagmodellen, tror LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

OPPGJØRET I GANG: Peggy Hessen Følsvik og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs representantskapsmøte i forkant av årets lønnsoppgjør. Foto: NTB
Aktuell

LOs representantskap vedtok tirsdag sin tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret i 2021.

– Hva er de viktigste prioriteringene?

– Det representantskapet har vedtatt er at LO vil ha et oppgjør som sikrer medlemmene kjøpekraft, og der vi skal ta spesielt hensyn til seriøsitet i arbeidslivet, likelønn, og å motvirke lavlønn, sier Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO.

– Unio og Sykepleierforbundet sier de er provoserte av forskjellene i lønnsvekst i fjor, på bakgrunn av TBU-rapporten mandag. Hva sier du til dem?

– Jeg synes nok det var å ta litt hardt i. For det først er TBU-tallene foreløpige. Jeg tror vi skal ta oss tid til å se de endelige tallene før vi konkluderer, sier Hessen Følsvik.

Unio og Sykepleierforbundet tok kanskje litt overtenning mandag
Peggy Hessen Følsvik, LO

– Vi har sett i noen år at lønnsveksten i finansbransjen har går ut over veksten i frontfagene. Det er gammelt nytt, og vi har påpekt gang på gang at det er uakseptabelt. Men i noen år har det også gått motsatt vei, der offentlig sektor har hatt høyere lønnsvekst enn frontfagene. Over tid skal vi klare å balansere. Unio og Sykepleierforbundet tok kanskje litt overtenning mandag. Våre forbund i offentlig sektor var under representantskapet tydelige på at frontfagmodellen er nyttig også for offentlig sektor, og i de kommende oppgjørene.

– Gjør disse provoserte reaksjonene det vanskeligere å holde seg innenfor frontfagmodellen i år?

– Jeg tror ikke vi kommer til å se forskjell på det. Frontfagmodellen er ekstra viktig under kriser.

– LO ser tegn til at coronarelatert ledighet biter seg fast og slår ut i langtidsledigheten. Hvordan påvirker det lønnskravene?

– Ved at vi har gjort et ansvarlig vedtak som sikrer at vi tar ansvar. Våre krav tar alltid hensyn til situasjonen i økonomien, sier Hessen Følsvik.

– De som er særlig rammet av krisen er de flere hundre tusen ledige. De er ikke ledige fordi konkurransekraften er svekket, men fordi myndighetene har stengt ned av smittevernhensyn. Det er også i solidaritet med dem at vi har et vedtak om å sikre kjøpekraften.

– Altså i motsetning til å styrke kjøpekraften?

– Ja.

Foreslår lønnskompensasjon

Gjeldende kompensasjonsordning innebærer at staten dekker store deler av faste kostnader. LO foreslår en justert kompensasjonsordning som tar hensyn til lønnskostnader.

– Skal bedriftene få kompensasjon for lønnskostnader de ikke har?

– Nei, det skal de ikke. Hele hensikten er å prøve å komme frem til en ordning der folk er i aktivitet. Ordningen vil innebære at man får dekket lønnskostnader for eksempel mens ansatte får kompetanseheving. Vi tror det er bedrifter som kunne holdt i alle fall deler av arbeidsstokken i aktivitet, sier Hessen Følsvik.

LO mener krisetiltakene må vare så lenge det er pandemi.

– Betyr det at de samme tiltakene må vare så lenge vi har pandemi, uavhengig av om det er viktig å bremse ned eller åpne opp i økonomien, eller er det et mer generelt ønske om at det hele tiden finnes tiltak?

– Det vi er opptatt av er at det er forutsigbarhet. Ansatte må ha sikringsordninger og trygghet for inntekt, og bedriftene må ha sikkerhet. Det er unødvendig at tiltakene bare varer tre–fire måneder om gangen. Så lenge det er en nedstengning, må det være tiltak. Så kan det hende at tiltakene må justeres underveis, men det må være trygghet for at det er tiltak så lenge pandemien varer. Det er viktig for arbeidstagerne, og ikke minst viktig for arbeidsgiverne.

Vedtak om regjering i mai

– Har LO et syn på hvilke partier som bør sitte i regjering etter valget i høst?

– Vi skal behandle den faglig-politiske uttalelsen på vår neste representantskapsmøte 6. mai, så jeg tror ikke jeg vil si noe om det nå, sier Hessen Følsvik.

Mini-CV

Navn: Peggy Hessen Følsvik (født 1960).

Stilling: 1. nestleder i LO.

Bakgrunn: Nestleder i LO siden 2017. Har tidligere arbeidet som kabinpersonale i Widerøes og i Braathens SAFE, der hun ble heltidstillitsvalgt i 1998. Valgt som nestleder i Handel og Kontor i 2004 og var førstesekretær i LO fra 2013 til 2017.

Aktuell: LOs vedtak om tariffoppgjøret.