Spår sterkeste arbeidsmarked på åtte år

GOD VEKST: – Helhetsbildet er at jobbveksten er god, og optimismen blant norske arbeidsgivere for 4. kvartal er høyere enn den har vært på åtte år, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge. Foto: Håkon Sæbø

I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor, viser undersøkelse fra ManpowerGroup Norge.

Bemanningsutsiktene i 4. kvartal er de sterkeste på åtte år, viser ferske tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer, ifølge en melding.

I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor.

– God jobbvekst

Ifølge undersøkelsen vil 13 prosent oppbemanne, fire prosent nedbemanne, mens 81 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken.

Når disse tallene sesongjusteres, gir det sesongjusterte netto bemanningsutsikter på 10 prosent.

– Selv om norsk økonomi samlet sett har vokst, har mange bedrifter vært gjennom tøffe omstillinger. Arbeidsgivere etterspør nye typer ferdigheter, og både legger ned og oppretter nye stillinger. Helhetsbildet er likevel at jobbveksten er god, og optimismen blant norske arbeidsgivere for 4. kvartal er høyere enn den har vært på åtte år, kommenterer Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Sterkest utsikter

Industrisektoren rapporterer om de sterkeste bemanningsutsiktene siden 2011, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på 14 prosent, tre prosentpoeng høyere enn forrige kvartal, og seks prosentpoeng opp fra samme tid i fjor.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, kjenner seg igjen i at medlemsbedriftene øker sysselsettingen.

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, sier Sunde.

Også arbeidsgiverne i olje- og gassektoren melder om høy optimisme, med netto bemanningsutsikter på 10 prosent.

Optimisme i Stor-Oslo

Arbeidsgivere i alle fem regioner planlegger å øke bemanningsnivået i 4. kvartal. Stor-Oslo forventer det sterkeste arbeidsmarkedet på seks år, og rapporterer netto bemanningsutsikter på 15 prosent - en betydelig forbedring på 13 prosentpoeng siden forrige kvartal, og opp 15 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi vet at den økte optimismen kommer samtidig med en omstilling i arbeidsoppgaver i bedriftene. Det skaper et dynamisk arbeidsmarked over hele landet, og særlig i de store byene. I ManpowerGorup jobber vi med virksomheter på tvers av sektorer for å møte behovet for ny kompetanse, både gjennom rekruttering og nye samarbeidsformer. Bedriftenes største utfordring er å få tilgang på folk med riktig kompetanse raskt nok, sier Brath.

Optimismen er også høy både på Øst- og Sør-Vestlandet, der utsiktene ligger på henholdsvis 10 og 9 prosent.

For Sør-Vestlandet er ansettelsesutsiktene uendret sammenlignet med forrige kvartal, men forbedres med betydelig margin på 11 prosentpoeng sammenlignet med denne gangen for ett år siden.

De svakeste regionale utsiktene på fire prosent forventes i Midt- og Nord-Norge. Begge regioner har sett arbeidsgiveroptimismen flate ut etter en boom i 2018.

Innen Bank & Finans-, Landbruk-, og offentlig sektor forventer arbeidsgivere en jevn ansettelsestakt med utsikter på 12 prosent. Olje og gass rapporterer en netto oppbemanning på 10 prosent og byggsektorens utsikter ligger på seks prosent.

Lavest ansettelsestakt

Transport, Lager og Logistikk venter den laveste ansettelsestakten med netto bemanningsutsikter på to prosent.

Virksomheter av alle størrelser forventer oppbemanning i 4. kvartal. Mellomstore selskaper (100-250 ansatte) forventer det sterkeste arbeidsmarkedet og rapporterer netto bemanningssutsikter på 17 prosent.

Store- (over 250 ansatte) og små selskaper spår en jevn ansettelsesstakt på henholdsvis 13 prosent og 12 prosent.

Utsiktene for mikro-bedrifter ligger på 10 prosent.


Les også