Arbeidsledigheten i eurosonen gikk opp i september

Arbeidsledigheten i eurosonen gikk opp 0,1 prosent i september 2019.

NY RAPPORT: Eurostat har lagt frem ny rapport over arbeidsledigheten i eurosonen. Foto: NTB Scanpix
Arbeidsliv

Ved siste måling var det 7,4 prosent arbeidsledighet, den laveste på 19 år, i eurosonen . Nå har det steget 7,5 prosent, går det frem av sesongjusterte tall fra Eurostat.

Eurostat beregner at arbeidsledigheten er høyest i Hellas, Spania, Italia og Frankrike med henholdsvis 16,9 prosent, 14,2 prosent, 9,9 prosent og 8,4 prosent.

Av personer under 25 år var arbeidsledigheten 15,9 prosent i eurosonen. 

I Norge er arbeidsledigheten på 3,7 prosent, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen.

euro
arbeidsledighet
Nyheter
Arbeidsliv