NAV: I oktober ble det registrert 100 færre helt arbeidsløse

Ferske ledighetstall tikker inn fredag.

LEDIGHET: Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har ikke vært så lav på over ti år. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

I oktober ble det registrert 100 færre helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tal fra NAV. Bruttoarbeidsledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som tar del i arbeidsmarkedstiltak, var uendret siden forrige måned.

– Etter en klar nedgang i arbeidsledigheten de første månadene i år, har det siden mai vært mindre endringer. Ser vi de siste seks månedene under ett, har det bare vært en liten nedgang i arbeidsledigheten. Regnet i prosent av arbeidsstyrken, har arbeidsledigheten holdt seg relativt stabil på et lavt nivå gjennom hele året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Tallet for helt arbeidsløse utgjorde 2,2 prosent av arbeidsstyrken i oktober, justert for sesongvariasjoner, mens helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak utgjorde 2,7 prosent. Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har ikke vært så lav på over ti år.

Foto: NAV

Nordeas spådom

Registrert ledighet falt med 400-500 personer i september, og økonomene i Nordea Markets ventet i forkant av tallene noe tilsvarende for oktober.

«Hvis ledigheten faller igjen nå – og fortsetter å synke fremover – vil Norges Bank tolke det som at det fortsatt kan være rom for å stramme til pengepolitikken. Samtidig er kronen rekordsvak. Om det vedvarer, er det vanskelig å komme seg unna en oppjustering av renteprognosen i desember for Norges Bank, selv om sentralbanken trolig vil konkludere med at en del av kronesvekkelsen er midlertidig», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten.