Tingrettsdom: To oppsagte Rema-ansatte vant jobben tilbake

Bare ansatte i fulltidsstillinger ble vurdert da en Rema 1000-franchise måtte nedbemanne. To oppsigelser er nå kjent ugyldig av tingretten.

UPROFT HOS FRANCHISETAGER: Rema-1000 franchisen fulgte hverken arbeidsmiljøloven eller Rema 1000s håndbok ved nedbemanningen. Her Rema-sjef Trond Bentestuen. Foto: Anders Horntvedt
Arbeidsliv

Da omsetningen sviktet og personalkostnadene ble for høye, måtte dagligvarebutikken, som var en Rema 1000-franchise, kutte personalkostnadene. 

Butikken hadde 16 ansatte, seks i fulltidsstillinger og 10 i deltidsstillinger. Blant de seks fulltidsansatte var daglig leder og butikksjef.

Bare de som var ansatt i fulltidsstillinger ble innkalt til personalmøtet der daglig leder foreslo bemanningsreduksjon ved at alle ansatte godtok et stillingskutt på mellom 15 og 20 prosent. Alternativet var oppsigelse på hele stillinger.

Butikkens begrunnelsen for bare å inkludere de fulltidsansatte, var at de i hovedsak arbeidet på dagtid, og det var på dagtid behovet for ansatte nå var redusert. Derfor var ikke de deltidsansatte inkludert i utvalgskretsen. Det var heller ikke butikksjef og daglig leder.

Daglig leder ba om svar på sms angående stillingskutt, og da tre personer sa nei til kutt, truet han med oppsigelse.

To av dem som hadde sagt nei til kutt, ble så innlagt til drøftingsmøte, og mottok rett etter dette en oppsigelse.

Fullt medhold

De oppsagte gikk så til sak mot arbeidsgiveren. Nå har de fått fullt medhold i tingretten, som mener utvalgskretsen er for snever når den bare omfatter fire av de 16 ansatte.  

Dette gjør at det er umulig å etterprøve saksøktes beslutning og skjønn
Fra tingrettsdommen

Retten bemerker at det ikke kan være styrende at de heltidsansatte tidligere hadde arbeidet dagtid, ettersom det uansett var varslet om at det ville bli laget en ny arbeidsplan for alle ansatte.

DØMT: I Stavanger tingrett ble det klart at de to ansatte får fortsette i jobbene sine. Foto: NTB Scanpix

Stavanger tingrett reagerer også på flere andre punkter: «Det er i retten ikke fremlagt noen dokumenter som viser hvilke vurderinger saksøkte har gjort ved å innsnevre utvalgskretsen til fast ansatte i fulltidsstillinger, eller ansiennitetslister som viser hvilke vurderinger som ble gjort av saksøkerne opp mot andre butikkmedarbeidere. Dette gjør at det er umulig å etterprøve saksøktes beslutning og skjønn». 

Ingen bred vurdering

«Fravær av dokumentasjon er fremtredende i saken, og (butikken) har etter rettens oppfatning ikke sannsynliggjort at utvelgelsen utelukkende bygger på et saklig grunnlag gjort etter en tilstrekkelig bred og grundig vurdering», heter det videre i dommen. 

Tingretten reagerer også på at butikken, som er en selskapsrettslig selvstendig enhet, ikke har fulgt retningslinjene for nedbemanning i lederhåndboken franchisegiver har laget for alle franchisetakerne. 

I den heter det at kutt i ekstravakter skal vurderes først. 

I tillegg til at de to oppsagte nå får forsette i jobbene sine, er arbeidsgiveren nå dømt til å betale hver av dem 50.000 kroner i oppreisningserstatning. 

oppsigelser
rema 1000
franchise
Nyheter
Jus
Arbeidsliv