Spisset kundekretsen, syvdoblet omsetningen

Jon Botn-Jørgensen hoppet av fra Adecco for å bygge opp Norges ledende utleiefirma for arbeidskraft til havbruksnæringen.

IKKE SOM DE ANDRE: – Spesielt bygg- og anleggsnæringen har hatt mange useriøse aktører. Vi har derimot lagt vekt på å være superryddige og seriøse, sier Jon Botn-Jørgensen i Din BemanningsPartner. Foto: Anders Horntvedt
Arbeidsliv

TRONDHEIM: Jon Botn-Jørgensens (62) Din BemanningsPartner har én kundegruppe: Norsk havbruksnæring.

Vanligvis er det ingen god idé for bedrifter å si nei til kunder, men bedriftens spesialisering har betalt seg.

Siden selskapet oppsto i dagens form i 2007 er omsetningen syvdoblet.

– Denne bevisste satsingen på en nisje har slått til. Vi jobber kun mot havbruksnæringen, og det virker som om folk synes det er mer enn ålreit. Kundene trenger ikke forklare i flere timer hvilke ferdigheter de er ute etter hos en ansatt, sier han.

Han er gründer, daglig leder og eneeier av Din BemanningsPartner, som leier ut arbeidskraft til havbruksnæringen.

Det skapes store verdier, men det er fortsatt ikke veldig sexy å jobbe i laks
Jon Botn-Jørgensen, Din BemanningsPartner

– Vi kjenner kravspesifikasjonene allerede før vi får kunden i tale, sier han.

Delte firmaet

Botn-Jørgensen har hotell- og restaurantbakgrunn, og har rundt 25 års erfaring fra norsk bemanningsbransje.

På 1990- og begynnelsen av 2000-tallet var han med på å bygge opp Adecco i Norge.

I 2004 startet han opp et nytt bemanningsfirma, Din BemanningsPartner, sammen med kompanjongen Per Åge Sandnes. Etter tre år gikk imidlertid Sandnes og Botn-Jørgensen hver sin vei.

– Per Åge ønsket å drive med bemanning innenfor kantinedrift samt bygg og anlegg, mens jeg hadde funnet en annen spennende nisje. Jeg ville jobbe videre med næringsmiddelindustrien, og da spesielt havbruk, sier han.

Din BemanningsPartner

(Mill. kr)2019 (prognose)2018
Driftsinntekter118118,7
Driftsresultat-5,8
Resultat før skatt6,56,3
Årsresultat-4,9

Eier: Jon Botn-Jørgensen

Har tjent penger hvert år

Med unntak av 2013, 2016 og 2017 har Botn-Jørgensen hatt omsetningsvekst i Din BemanningsPartner hvert år. Selskapet har også gått med overskudd hvert år siden 2007.

Bedriften kunngjorde i 2016 at selskapet har inngått konsernavtale med Marine Harvest, som nå heter Mowi. Han opplyser at omsetningen fra Mowi de seneste årene har utgjort mellom 65 og 74 prosent av omsetningen, og at tendensen har vært synkende.

I løpet av et år er 650 arbeidstagere innom som ansatte i Din BemanningsPartner.

Han innrømmer at det har vært en del grums i bemanningsbransjen historisk.

– Vi har derimot lagt vekt på å være superryddige og seriøse. Vi påser at personen som er i arbeid har nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse og ikke minst blir behandlet godt ute hos oppdragsgiveren, sier han.

– Vi gir oppdragsgiverne en garanti for at arbeidslivets regler blir fulgt til punkt og prikke. Et samarbeid med NHO og LO fra dag én og EUs vikarbyrådirektiv fra 2013 forplikter oss til det, sier Botn-Jørgensen.

Direktivet innførte et likebehandlingsprinsipp, som innebærer at arbeidstagere som blir leid ut fra et vikarbyrå, skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår mens de er i innleievirksomheten.

Kan tjene inntil 750.000 kroner

Rundt 90 prosent av de ansatte har bakgrunn fra østeuropeiske land som Romania, Bulgaria, Polen, Litauen, Latvia og Estland.

– Vi oppfordrer kontinuerlig norsk ungdom, og særlig lokale, til å søke og ta jobb i næringen, sier han.

– I mange laksebedrifter er det kun mellomlederne som er norske, mens resten er østeuropeere. Det er synd, men sant, sier han.

– Næringen vokser, og det skapes store verdier, men det er fortsatt ikke veldig sexy å jobbe i laks. Selve jobben er spennende, men å jobbe på lakseslakteri blir regnet for å være så usexy som du bare kan tenke deg, sier Botn-Jørgensen.

Ifølge Botn-Jørgensen får ufaglært arbeidskraft rundt 350.000–400.000 kroner i årslønn hvis de tar en fulltidsstilling i laksebransjen.

– Det er fire ganger så mye som de ville ha tjent i en tilsvarende jobb i hjemlandet, sier Botn-Jørgensen.

Spesialiserte industrirenholdere som jobber om natten, kan dra inn rundt 750.000 kroner i året.

– Det er tøft arbeid med mye ansvar. Mattilsynet inspiserer anleggene minst en gang i uken, og da skal det være rent, ellers kan anlegget bli stengt, sier han.

Tror på 10 prosents vekst årlig

De kommende årene er planen å utvide tjenestene mot leverandørene til oppdrettsnæringen.

– Kundene våre etterspør mer fagpersonell samt driftsteknikere for merdvedlikehold og matroser på brønnbåter, sier han.

– Jeg ser for meg å øke jevnt og trutt, kanskje med 7 til 10 prosent i året.

Parallelt med Din BemanningsPartner driver Botn-Jørgensen søsterselskapet Aquaculturetalent, som tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersonell.

– Jeg tror det blir en stor vekst der. Stadig flere av de store operatørene har et stort behov for ny kompetanse, og de opererer på en internasjonal arena. Mange internasjonale kunder er allerede oppdragsgivere, sier han.