Erling Opdal (64) har valgt unge mentorer som utfordrer ham

Erling Opdal (64) har jobbet som advokat i 38 år. Nå lytter han når Liss Sunde (30) og Alexander Wiesner Barg (29) utfordrer ham på blant annet kommunikasjon. 

MØTES: Liss Sunde, Erling Opdal og Alexander Wiesner Barg diskuterer blant annet kommunikasjon og strategi.  Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Arbeidsliv

– Dette burde jeg ha satt i gang tidligere, sier Erling Opdal (64).

De seneste månedene har han hatt to unge advokater som sine omvendte mentorer i styrelederrollen.

Erling Opdal har jobbet som advokat i 38 år.

– Da jeg begynte å jobbe var den vanlige innstillingen at det var de erfarne som hadde «vettet», mens de unge ikke hadde så mye å bidra med, sier Opdal.

Mye var annerledes på den tiden. Blant annet kunne ikke advokatfirmaene annonsere for sine advokattjenester, det hadde Advokatforeningen bestemt. Slik er det ikke lenger, men advokatbransjen er fortsatt en konservativ bransje.

Opdal er, i tillegg til å være partner og advokat, styreleder i Advokatfirmaet Ræder og en av Norges mest erfarne bostyrere. Likevel mener han at han har mye å lære.

Inspirert

Det startet da han leste en artikkel om hvordan DNB hadde satset på en ordning med omvendte mentorer.

– Jeg falt for ideen om å lytte til yngre kolleger for bedre å skjønne hva som opptar denne generasjon, og for at vi som arbeidsgiver skal stå bedre rustet til å tiltrekke oss de rette personene fremover.

Og slik ble det. Etter en intern utlysning og søknadsprosess, ble Liss Sunde (30) og Alexander Wiesner Barg (29) utpekt som styrelederens mentorer i denne runden av et omvendt mentorprogram. Sunde er senioradvokat i arbeidsrettsavdelingen, mens Barg jobber med forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger i Ræders faggruppe for transport og forsikring.

Utfordring

En gang i måneden har hver av dem et møte med styrelederen, og noen ganger har de fellesmøter.

– Det som var viktig for meg ved valget av mentorer var at de både ønsker og tørr å utfordre og utvikle meg som leder, sier Opdal.

En av temaene de har snakket mye om er kommunikasjon.

– Vår generasjon tenker nok litt annerledes på kommunikasjon, og har andre tanker om hva som bør kommuniseres når og hvordan, både internt og eksternt, sier Sunde.

Opdal nikker.

– Jeg har nok ikke alltid vært like bevisst på dette området, sier han.

– Jeg reflekterer mye over det de sier, og det påvirker behandlingen av de sakene vi har oppe i styret. De unge har helt andre vinklinger på mange saker, som gjør at de blir belyst på en annen måte. Og så er det en stor inspirasjon at de er så velforberedt, sier han.

– For meg har dette vært en stor berikelse.

Firma i fokus

I tillegg til kommunikasjon er strategi, internkultur og interne prosesser, noen av de mange temaene som diskuteres.

– Vi er ikke mentorer for Erling personlig, men samtalepartnere han benytter i sin rolle som styreleder, presiserer Sunde. 

– Nei, det er firmaet som er i fokus, og vi utfordrer hverandre på disse møtene. Det handler jo til syvende og sist om hvordan Ræder kan bli enda bedre, sier Barg.

– Skal vi få tak i de beste hodene til å komme å jobbe her, må vi ha spennende klienter. Og spennende klienter tiltrekkes av dyktige og erfarne advokater. Dette går i en sirkel, og det er noe vi snakker mye om, sier Sunde.

Jeg representerer ingen andre enn meg selv. Jeg sier hva jeg mener er viktig for Ræder, hverken mer eller mindre
Liss Sunde, Ræder

– Alle er enige om at Ræder er et veldig bra advokatfirma og et godt sted å jobbe, men vi må hele tiden ha fokus på hvordan vi kan bli enda bedre. Og der kan ulike generasjoner ha ulike innspill.

Begge veier

Sunde poengterer at det å være mentor for styrelederen, er noe helt annet enn å være et talerør for de ansatte.

– Jeg representerer ingen andre enn meg selv. Jeg sier hva jeg mener er viktig for Ræder, hverken mer eller mindre.

Likevel tar de med seg de yngres stemme inn i møtene.

– Men vi henger jo mest med de litt yngre advokatene for eksempel i lunsjene og det hender jo at vi plukker opp samtaleemner der som vi løfter opp på bordet i møter med Erling, sier Barg.

De unge synes selv de har fått en fin mulighet.

– Selv om det er vi som er mentorer for Erling, går det ikke bare én vei. Vi får økt innsikt i driften av firmaet, og beslutningsprosessene som foregår. I tillegg får vi en mulighet til å påvirke disse prosessene, sier Barg.

– Vi får en langt større forståelse for hvorfor selskapet velger det ene fremfor det andre, og gjennom det forstår vi driften av et advokatfirma på en bedre måte.

Rotasjon

Hvor lenge disse to skal være mentorer for Opdal er ennå ikke bestemt. Trolig blir det en rotasjonen til våren. 

– Denne ordningen gjenspeiler at de unge i dag stiller litt andre krav til arbeidsgiver, sier Opdal. 

– De forventer en dialog, og et samarbeid der de kan få gi uttrykk for sine meninger. For å skape en attraktiv arbeidsplass for fremtidens advokater, må vi både lytte til yngre medarbeidere og sikre at også deres syn tas hensyn til før beslutninger tas. Det tror jeg vi bidrar til med denne ordningen, sier Erling Opdal.

ræder
erling opdal
Nyheter
Arbeidsliv