Hopp i etterspørselen etter midlertidige ledere

Interimleder opplevde en økning i etterspørselen etter midlertidige ledere med 56 prosent i fjor. 

HØY PRODUKSJON: I 2019 var det mange produksjonsbedrifter som trengte å leie en sjef, forteller Vegard Rooth i Interimleder. Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Arbeidsliv

– Mange skulle gjerne hatt en ny leder i går, sier Vegard Rooth. 

– Vi lover at vi skal ha på plass en ny leder innen 10 dager, og vi har vært nede i 2,5 dager. Det haster veldig ofte, sier han.

Rooth er adm. direktør i Interimleder, og snakker om bedriftene som i hui og hast trenger en ny leder. Noen av dem ringer til Rooth og ber han skaffe en passende kandidat som de kan leie for noen måneder. Og det var det mange som gjorde i fjor.

Interimleder

(Mill. kr)2019*2018
Driftsinntekter60,638,9
Driftsresultat2,10,5
Resultat før skatt0,5
Årsresultat0,4
* Foreløpige tall, ikke revisorgodkjente.

Styret bestemmer

Etterspørselen etter midlertidige ledere hos Interimleder økte kraftig, og omsetningen steg fra 38,9 millioner kroner i 2018 til 60,6 millioner i 2019.

I mange av tilfellene er det styret som ikke lenger har tro på at nåværende leder er den riktige for jobben.

– Og det er et paradoks at mange av dem har ventet for lenge. De har latt det skure og gå, og håpet på at det snart blir bedre eller går over av seg selv. Men jeg ser en tendens til at de raskere enn før blir tvunget til å innse det når en leder ikke fungerer, sier han.

– Går alt fortere i dag?

– Det går fortere i absolutt forstand. Hvis alle rundt deg løper fort, må du også løpe fort, sier han.

Andre ganger skjer de store endringene når en ny eier kommer inn.

– En ny eier ser nye behov, og ser på situasjonen med friske øyne. Og da er det mange som ønsker en ny leder, sier Rooth.

Også en endret situasjon for bedriften kan resultere i et behov for nye krefter.

– Innenfor HR er det for eksempel to helt ulike disipliner å bygge opp en organisasjon og å nedbemanne.

At den sittende lederen blir syk eller sier opp med umiddelbar virkning er en annen gruppe av Interimleders kunder.

Interimleder leier ut flest til rollen adm. direktør, men også finansdirektører, HR-ledere og andre lederroller leies ut.

Mest produksjon

Offentlig sektor benytter seg i liten grad av innleide interimledere, mens etterspørselen er størst i private selskaper og selskaper som har private equity-fond på eiersiden.

Også mellom bransjer er det store variasjoner.

I 2018 var etterspørselen etter midlertidige ledere til handelsnæringen høy. Nå har den falt dramatisk.

– Innenfor handel var det store endringer i fjor. Noen bedrifter lykkes i omstillingen, mens andre gikk konkurs, sier Rooth.

I dag er det produksjonsbedrifter som står for flest oppdrag hos Interimleder.

– Produksjonsbedriftene som trenger midlertidige ledere i dag er i to kategorier: De som bygger opp produksjon i Norge, og de som bygger ned for å flytte ut. I begge kategoriene kan det være behov for en ny leder.

Vil forbli midlertidig

Stadig flere kvinner ønsker å være midlertidige ledere, og i fjor var 27 prosent av lederne som ble leid ut kvinner.

– Stadig flere interimledere får tilbud om fast ansettelse i bedriften der de har oppdrag. Men det er det mange som ikke vil. For dem er det å komme inn i en ny bedrift det som er spennende, sier han.

interimleder
ledelse
vegard rooth
Nyheter
Arbeidsliv