Unit4-ansatte får ubegrenset antall betalte feriedager

– Med en ordning hvor vi har ubegrensede betalte feriedager, legger vi opp til en fleksibel arbeidshverdag, sier HR-sjefen i Unit4 Norge. 

ANSVAR: – I dagens arbeidsliv er det stort fokus på å ta ansvar for egne leveranser, sier Anne Ingeborg Bjørnstad, HR-sjef i Unit4.  Foto: Unit4
Arbeidsliv

«Fra i dag kan våre ansatte ta seg fri når de trenger og så lenge de trenger». Det skrev Mike Ettling, på selskapets blogg like etter at han overtok rollen som selskapets globale leder sommeren 2019.

Ordningen er nå innført for alle de ansatte i IT-selskapet Unit4, omkring 3.000 i tallet, i Europa, USA, Asia og Australia.

Også de 160 norske ansatte omfattes av ordningen som går ut på at når man har tatt ut alle opptjente feriedager, samt nådd fastsatte mål, er det mulig å ta ut såkalte work-life balance-dager.

Dette er altså en eller flere ekstra fridager uten trekk i lønn.

Hente seg inn

Anne Ingeborg Bjørnstad, HR-sjef i Unit4 i Norge, forteller om mange positive tilbakemeldinger blant de ansatte.

– I dagens arbeidsliv er det stort fokus på å ta ansvar for egne leveranser. Man må selv sikre egne prosjekter og kunders suksess, og ofte være tilgjengelig. Da skal man også ha mulighet til å ta de fridagene man trenger for å hente seg inn, sier Bjørnstad.

For de norske ansatte oppleves det likevel ikke som en revolusjon.

– I Norge har vi en sjenerøs ferielovgivning og de fleste har mulighet for avspasering etter travle perioder. I tillegg har vi, som tidligere, en avspaseringskonto, sier hun.

Det er den enkeltes leder som må godkjenne de ekstra feriedagene.

– Lederene våre har en tett dialog med sine ansatte, så de har god oversikt, sier hun.

Fleksibilitet

For de ansatte i USA og Asia, der fleksibiliteten i arbeidslivet er langt mindre enn det som er vanlig i Norge, medfører ordningen langt større endringer.

– Det gjør noe med bedriftskulturen når de ansatte blir gitt større tillit og får mer fleksibilitet. Men også her i Norge fører dette til at de ansatte føler et større eierskap til arbeidsplassen sin. De ansatte har travle dager, både på jobb og hjemme, og det å ha en arbeidsgiver som legger til rette for fleksibilitet tror jeg bidrar positivt, sier hun.

Det er først når den ansatte har tatt ut alle opptjente feriedager, og nådd sine fastsatte mål, at det er mulig å ta ut work-life balance-dager.

– Men vil det ikke da være lønnsomt å ha brukt opp ferien sin tidlig på året?

– Vår ansatte har mål som skal nås, og kunder som skal følges opp tett. Disse målene settes i starten av året. Dermed blir det en kabal som skal gå opp på flere områder, sier hun.

– Med en ordning hvor vi har ubegrensede betalte feriedager, legger vi opp til en fleksibel arbeidshverdag hvor det er frihet under ansvar. Når vi som arbeidsgiver legger til rette for at det skal være en balanse mellom jobb og privatliv, så får vi motiverte og engasjerte medarbeidere.

unit4
Ferie
Nyheter
Teknologi
Arbeidsliv