– Nav har fullstendig sammenbrudd

Navs rapporteringskrav for permitteringer er så tungrodde at ansatte ikke har håp om utbetalinger på evigheter, frykter arbeidsgiverne.

Bruker enormt med ressurser: Cecilie Laeskogen ved Sundvolden Hotel skulle ønske hun kunne bruke sine ansatte til andre oppgaver enn å fylle ut Nav-skjemaer. Foto: Heiko Junge
Arbeidsliv

Mandag vedtok Stortinget den første krisepakken etter coronaviruset. Stortinget gjennomførte mange endringer utover regjeringens forslag, og nesten samtlige hadde ett formål: At ansatte som blir permittert eller mister jobbene skal få trygghet for rask inntekt fra det offentlige.

Det kan de ansatte bare glemme, tror en rekke arbeidsgivere som har permittert ansatte.

Siste: Fra og med 17. mars har Nav endret dokumentasjonskravet. Nå skal varselet om permittering, som uansett må sendes i forkant, inneholde noe mer informasjon. Det gjør at arbeidsgiver ikke lenger trenger å sende inn like dokumentert informasjon for hver enkelt ansatt for å kunne beregne korrekt grunnlag for dagpenger. 

Denne beskjeden har åpenbart ikke nådd frem til alle Nav-kontorer. Opplysninger fra bedrifter Finansavisen har vært i kontakt med, viser at de fortsatt blir bedt om å rapportere på den gamle, tungvinte måten.

– Fortvilende

– Dette er fortvilende, mener Cecilie Laeskogen, eier og vertskap ved Sundvolden Hotel.

– Vi har brukt to ansatte hver eneste dag siden forrige onsdag på å hjelpe de permitterte med å fylle ut skjemaene til Nav, sier hun.

– For hver ansatt må vi fylle ut et web-skjema på seks sider. Og dette er opplysninger som Nav allerede har det meste av.

Norske arbeidsgivere har nemlig hver eneste måned sendt inn A-melding med de viktigste opplysningene. Dette finnes digitalt hos Nav, og burde vært tilstrekkelig for å avgjøre permitteringssakene, mener Laeskogen.

– Sammenbrudd

– Nav har fullstendig sammenbrudd, sier hotelldirektør Arve Giske ved Holmen Fjordhotell.

Han viser til sprikende tilbakemeldinger til hotellet og til de ansatte om hva som kreves.

– Og jeg får fortsatt oppgitt at arbeidsgiverperioden er 15 dager, enda Stortinget har vedtatt at den er kuttet til to dager.

Tomt for folk: Men de ansatte ved Holmen Fjordhotell har intet håp om å få utbetaling på evigheter, frykter hotelldirektør Arve Giske. Finansavisen

Giske er overbevist om at Navs rutiner vil føre til massive forsinkelser før de ansatte kan få utbetalt lønn under permitteringen. Det var nettopp hensynet til de ansatte som førte til Stortingets endringer i regjeringens krisepakke, som ble vedtatt på mandag.

«Det er spesielt oppsiktsvekkende at Nav spør om informasjon som bedriftene allerede har gitt det offentlige», skriver Jørund H. Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge i en epost til Finansavisen.

Bruker enormt med timer

Sundvolden har permittert 53 ansatte, og har bare 10 igjen av sin totale stab på 100 personer.

– Vi ønsker jo at vi kan bruke de ansatte vi har igjen på konstruktive ting, ikke på skjemaer til Nav. Vi lurer for eksempel på å tilby catering, slik at vi får brukt våre store matlagre, eller om vi skal tilby utleie til helseformål til kommunen, sier Laeskogen.

– Dette rammer bare de svake.

Erfaringen er nøyaktig den samme ved Losby Gods.

– Dette er enormt tidkrevende, og sliter ut våre ansatte, sier direktør Heidi Elisabeth Fjellheim.

– Hvordan skal Nav klare dette?

Personalansvarlig Silje Opseth Fjellheim ved Losby Gods viser til at hotellet må gi opplysninger opptil 36 måneder tilbake i tid.

Bortkastet tid: Losby Gods har permittert de fleste ansatte, og bruker mye tid på Navs skjemavelde. Foto: Hilde Oreld

– I stedet burde Nav brukt samme løsning som ved sykepenger. Også det ville krevd mye tidsbruk fra oss, men langt mindre enn det vi sliter med nå, sier hun.

– Jeg skjønner ikke hvordan Nav skal klare å håndtere dette! Om de hadde nøyd seg med opplysningene som allerede ligger inne gjennom A-meldingen, så ville det vært langt raskere.

Massiv rapporteringsplikt

Navs hjemmesider bekrefter at Nav allerede månedlig mottar omtrent alle opplysninger som må til for å varsle permittering:

«Arbeidsgiver, som opplysningspliktig, skal rapportere følgende opplysninger til Aa-registeret via a-ordningen.

(...) Om arbeidsforholdet er: ordinært eller maritimt, i tillegg til:

ArbeidsforholdsID

Startdato

Sluttdato

Stillingsprosent

Dato for endring av stillingsprosent

Timer per uke for full stilling

Arbeidstidsordning

Dato for endring av lønn

Yrkeskode

Permisjon

Permittering»

På én uke har Nav mottatt 113.500 søknader om dagpenger, hvorav 105.000 gjaldt permittering. Dette tilsvarer 4 prosent av arbeidsstyrken, oppgir Nav.

Dobbeltrapportering: I tillegg til 113.000 nye søkere den siste uken, bruker arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og Nav masse tid på å kreve opplysninger Nav allerede har. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine», sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i pressemeldingen.

Forskrift før helgen?

Endringen i arbeidsgiverperioden som ble vedtatt mandag, er ennå ikke gjennomført i trygdeloven. Først må lovendringen gjennom et vedtak nummer to, trolig på torsdag. Deretter må dette sanksjoneres i statsråd, før en ny forskrift kan utarbeides. Dette kan skje ved et eventuelt ekstraordinært statsråd torsdag eller ved ordinært statsråd fredag.

Inntil forskriften endres, opplyser Nav fortsatt til arbeidsgivere at de har 15 dagers arbeidsgiveransvar ved permitteringer, ikke bare to, slik Stortinget altså har vedtatt.

«Regelverksendringen vedtas av Stortinget på torsdag og ansatte i NAV orienteres selvfølgelig om endringene. Det tar tid bl.a. å gjøre nødvendige endringer i NAVs systemer for å håndtere endringene, men det jobbes så raskt som mulig. Ansatte i NAV omdisponeres blant annet til saksbehandling på dagpenger,» skriver TNL-tillitsvalgt Elisabeth Steen i NAV i en epost til Finansavisen.

permitteringsreglene
krisepakke
nav
sundvolden
Nyheter
Arbeidsliv