Permitterte risikerer å stå uten pensjon og forsikring

Ansatte som permitteres bør sette seg inn i pensjonsavtalen sin og sjekke hvilke forsikringsdekninger de har, råder pensjonsrådgiver Helene Miller.

RENNER INN: Hos NAV renner søknadene om dagpenger inn etter permitteringer. Men tenker de permitterte på pensjon og forsikringer?  Foto: NTB Scanpix

– Mange av bedriftene jeg snakker med sliter nå, sender ut permitteringsvarsler og frykter i verste fall konkurs. Da er ikke pensjonsavtalen nødvendigvis det første de tenker på, sier Helene Miller, uavhengig rådgiver innen pensjon og forsikring.

Men permitteringsvarslene bedriftene nå sender ut kan få store konsekvenser.

HUSK Å SJEKKE AVTALEN; Pensjonsrådgiver Helene Miller. Foto: Privat

Meldes ut

– Hovedreglene i pensjonslovene er at ansatte som permitteres skal meldes ut av pensjonsordningen under permittering, sier Miller.

Men bedriften kan likevel velge å la de ansatte bli stående i pensjonsavtalen. I enkelte avtaler er dette standard, i andre avtaler er det ikke det.

– Det viktige nå er å sjekke hva avtalen bedriften har inngått sier. Dette er et punkt mange ikke tenker så nøye gjennom når avtalen inngås.

Bedriften kan velge å la de ansatte bli stående i pensjonsavtalen med fortsatt sparing. Det er også mulig å la de ansatte bli stående i pensjonsavtalen uten sparing, men med risikodekninger som uføre- og etterlattepensjon.

Ytelsespensjon

Spesielt de bedriftene som har ansatte som er medlem av en ytelsespensjonsordning må være ekstra oppmerksomme ved permittering.

– Meldes man ut av en lukket ytelsespensjonsordning, kan man ikke bli meldt inn igjen i denne på et senere tidspunkt, sier Miller. 

– Når permitteringsperioden opphører vil man bli innmeldt i den pensjonsordningen som gjelder for nyansatte. Dette kan få dramatiske konsekvenser for dem det gjelder, sier hun. Det er viktig at ansatte får informasjon om hvordan pensjonsordningen håndteres og hvilke konsekvenser det har for dem som permitteres.

Stor risiko

Ansatte som er permittert har fortsatt yrkesskadeforsikring, og normalt vil andre forsikringer som er tegnet for de ansatte være i kraft så lenge arbeidsforholdet består. Ansatte som ved utmelding fra pensjonsordningen blir stående uten uføre- og etterlattepensjon må passe på. 

– Her kan man løpe en stor risiko. I disse tilfellene skal de ansatte få informasjon om dette og tilbud om å opprettholde forsikringsdekningen på egenhånd. Det er normalt forholdsvis dyrt, men for enkelte kan dette av helsemessige årsaker være fornuftig.

– Alle som nå er permittert, eller frykter å bli permittert, bør sette seg inn i hva som gjelder for arbeidsgivers pensjonsavtale, sier Helene Miller.