11 prosent av ansatte i Oslo har søkt om dagpenger

I forrige uke varslet 1.256 bedrifter om at de ville permittere over 70.000 ansatte. Tirsdag søkte 15.900 nye arbeidstagere om dagpenger. 

TIL NAV. Tirsdag søkte 15.900 nye arbeidstagere om dagpenger. Foto: NTB Scanpix

Tirsdag kom det inn 15.900 nye søknader om dagpenger til NAV. Det er færre nye søknader enn på mandag, og det laveste antallet nye søknader på en hverdag siden krisen rammet for fullt. 

Siden 9. mars er det kommet inn tilsammen 261.272 nye søknader om dagpenger.

Tilsammen har nå 9,3 prosent av arbeidsstyrken søkt om dagpenger, 8,5 prosent på grunn av permitteringer. I Oslo er 9,9 prosent av arbeidsstyrken permittert, og den totalte andelen på dagpenger 11 prosent. 

Og flere vil komme.

Kraftig hopp i uke 12

I løpet av uke 12 var det totalt 1 256 virksomheter som varslet NAV at de planla masseoppsigelser eller permitteringer. 1 248 av disse gjaldt permitteringer.

Totalt berørte varslene 70 400 personer, hvorav 70 100 var berørt av permitteringer. Til sammenligning mottok NAV varsler som berørte til sammen 7 400 personer i uke 11.

Arbeidsgiver må gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker. Det er likevel ikke alle bedrifter som varsler på forhånd. 

Noen bedrifter permitterer så godt som alle ansatte, mens andre bare permitterer deler av arbeidsstokken. 

Alle som skal søke om dagpenger må først registrerer seg som arbeidssøker og registrere CV-en sin hos NAV. Meldekort på sendes hver 14. dag. 

Hoteller og restauranter er blant de mange bedriftene som så langt har permittert sine ansatte. Andre forsøker å unngå det i det lengste. 

Nye regler

Endringer i regelverket for permitteringer og dagpenger ble formelt vedtatt av Stortinget fredag 20. mars.

Arbeidsgiver plikter å varsle arbeidstakerne på forhånd om permittering. Normalt er varselfristen 14 dager, men ved permittering på grunn av uforutsette hendinger er varselfristen 2 dager. 

Permitteringer som skyldes coronaviruset kan være uforutsett.  

«Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser», heter det på NAVs hjemmesider.

Fra 15 til 2 dager

Etter at varslingsperioden er over, kommer en arbeidsgiverperiode, der arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte. Denne er normalt på 15 dager, men på grunn av corona-situasjonen reduseres den til 2 dager fra 20 mars. 

Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt. 

Mye å huske

Mange bedrifter har inngått pensjonsavtaler som innebærer at permitterte ansatte meldes ut av pensjonsordningen. 

Bedriftene kan likevel velge å la de ansatte bli stående i pensjonsavtalen. 

- Ansatte som permitteres bør sette seg inn i pensjonsavtalen sin og sjekke hvilke forsikringsdekninger de har, råder pensjonsrådgiver Helene Miller. Spesielt viktig er det for ansatte som har ytelsespensjon. 

Saken oppdateres daglig

Kilder: NAV og Finansavisen