NAV: 223.000 søknader om dagpenger

Foto: NTB Scanpix

I løpet av fredag til søndag mottok NAV om lag 38.000 nye søknader om dagpenger. De fleste, 34.500 av søknadene, gjaldt dagpenger ved permittering, opplyses det i en pressemelding.

«Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 223 200 søknader om dagpenger, hvorav 206 000 gjelder dagpenger ved permittering», heter det i meldingen.

Flest i Oslo

I løpet av de siste to ukene har åtte prosent av arbeidsstyrken i landet søkt om dagpenger fra NAV.

Ifølge meldingen har 9,6 prosent av arbeidsstyrken i Oslo søkt om dagpenger, noe som gjør det til det fylket med høyest andel.

– NAV får nå et svært høyt antall søknader og henvendelser, og vi gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine. Vi ber om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Hittil i 2020 er det kommet inn totalt 262 100 søknader om dagpenger. Til sammenligning kom det i løpet av 2019 inn 160.500 søknader, mens tilsvarende tall for 2018 var 166.600.