– Bli en karriereturist, anbefaler karrierecoach

Dette kan være et godt tidspunkt for å eksperimentere med nye karriereveier, råder karrierecoach Agnethe Ellingsen. Hun kaller det å være en karriereturist.

BRUK TIDEN: – For noen er dette en mulighet til å bruke tiden til å øke sin karrierekapital gjennom påfyll av relevant kompetanse og på den måten bli mer ansettbar, sier Agnethe Ellingsen. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

«Er det dette jeg skal jobbe med resten av livet», er et spørsmål mange stiller seg selv.

– Spørsmålet dukker gjerne opp midt i livet, sier karrierecoach Agnethe Ellingsen.

– For meg oppsto denne tanken i slutten av 30-årene, forteller hun.

Ellingsen valgte da å hoppe av som IT-leder for å begynne med leder- og organisasjonsutvikling. Det ledet etter hvert til jobb som hodejeger og senere bok for ledere som bytter stilling. Nå er hun ute med en ny bok, denne om nettopp mulighetene til å endre, eller vri litt på, karrieren, med tittelen «Karrieredesign – meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv».

Her peker hun på at det ikke er rart at mange får disse tankene midt i livet.

Feil valg

– Mange tar en utdanning og får en jobb uten egentlig å ha utforsket så mange andre alternativer. Så blir de bedre kjent med både jobben, yrket og seg selv, og da er det ikke uvanlig å oppdage at tidligere valg ikke var en innertier, sier hun.

– Å ta store beslutninger basert på noe du ikke har utforsket, innebærer stor risiko, sier hun.

Opplever man at man ikke er på rett hylle, kan det være lurt å ta grep. Ellingsen er tilhenger av å ha en kreativ tilnærming til å løse karriereutfordringer og låner mye fra innovasjonsmetoder.

– Det innebærer å sette seg inn i egne behov og avdekke hva man har av kompetanser, erfaringer og egenskaper, sier hun.

– Jo bedre selvinnsikt en har, jo bedre løsninger kan man designe. Ved å gjøre en egenvurdering gjennom å stille seg selv spørsmål som hva som gjør deg sliten, og tapper deg for energi, og hva som gir deg energi, kan du lettere styre mot det som gjør deg god.

– Be om feedback

Mange bransjer går i den digitale tidsalder gjennom store endringer.

– Derfor er det viktig å finne ut hvordan utviklingen i arbeidslivet påvirker eget yrke og bransje. Vær tydelig på hva som er det reelle problemet og jobb kreativt derfra, sier hun.

Ellingsen anbefaler å be om hjelp og feedback fra de som er rundt.

– Våre kolleger er ofte mer presise i å beskrive vår jobbadferd enn vi selv er. Det er også lurt å alliere seg med flere som man kan tenke kreativt og jobbe med idémyldring sammen med. Det er viktig å få så mange muligheter frem som mulig og ikke bare hoppe på den første, og sannsynligvis ikke beste, ideen. Det vil man få igjen for senere.

Kreativitet

Sammenlignet med for noen tiår siden må hver og én i større grad ta ansvar for egen karriere og karriereutvikling.

– I disse coronatider blir det enda viktigere, sier Ellingsen.

– Ingen vet hvordan verden vil se ut ved utgangen av dette, foruten helsekonsekvenser og at realøkonomien vil være preget i lang tid. Det vi må spørre oss selv om, er hvordan dette vil påvirke oss. Hvordan vi kan gjøre denne krisen så liten som mulig for oss selv, sier hun.

– Vi må tenke kreativt og finne gode løsninger, være aktive og se hvordan vi kan gjøre oss mindre sårbare. Det betyr en omstilling for mange av oss, og da må vi være fleksible og kunne tilpasse oss.

Mange er allerede blitt permittert, og andre vil trolig miste jobben permanent, og hopetall har registrert seg hos Nav og må begynne å sende jobbsøknader.

– Men for noen er det også en mulighet til å bruke tiden til å øke sin karrierekapital gjennom påfyll av relevant kompetanse og på den måten bli mer ansettbar.

– Det kan for enkelte også være et godt tidspunkt å være kreativ, tenke nytt og eksperimentere med nye karriereveier. Selv om vi ikke skal få helt panikk, viser det seg at de som er aktive med hensyn til egen karriereutvikling, lykkes bedre. For det mest risikofylte vi kan gjøre, er å gjøre ingenting.

– For noen kan det å hjelpe andre gjennom den krisen og dugnaden vi nå står i, være en form for eksperimentering som kan medføre at vi oppdager nye interesser og ny karrierevei når krisen er over.

Karriereturist

Ellingsen anbefaler nemlig at man tester ut ulike ideer, før man satser fullt ut.

– Karrierer er eksperimentering og læring. Snakk med folk som har den jobben eller har tatt studium du er nysgjerrig på. Still spørsmål av typen «hvordan ser en arbeidsuke ut» og «hva liker du mest og hva liker du minst», råder hun.

– Eller vær en karriereturist.

Da tenker hun på å prøve seg i ulike jobber og bransjer, for eksempel i form av frivillighet, vikariat eller prosjekt.

Man trenger altså ikke nødvendigvis å starte på et nytt, langt studium for å gjøre endringer.

– Det handler om å være nysgjerrig, og teste ut ideer raskt før vi kaster bort tid på noe som ikke er levedyktig. Da minimerer vi risiko. Vi tester gjennom å flørte med ulike versjoner av oss selv. Da vil vi erfare en vekstsyklus der vi blir bedre kjent med oss selv og hva som er riktig.

– Resultatet kan bli at du ender opp med å realisere gamle drømmer, om det skulle være å bli sommelier eller finne et helt annet yrke. Men like gjerne utvikle den jobben du har til å passe deg bedre.