Høyeste ledighet siden krigen

Mer enn 90 prosent av de nye ledige er permittert. – Ordinær ledighet er 3 prosent, men vil trolig stige, tror Dane Cekov, Nordea Markets. 

Ekstremt hopp: Nav har registrert etterkrigstidens høyeste ledighet den siste uken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Veldig mange av de Nav-registrerte er permittert, og de fleste av disse vil ha en jobb å gå til når myndighetene slipper opp restriksjonene, sier makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets.

Tirsdag 24. mars var 291 000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 306 000 personer, eller 10,9 prosent av arbeidsstyrken.

Etter 9. mars har 225.000 permitterte meldt seg, mens ordinære dagpengesøkere utgjør 21.000.

– Ordinær ledighet er derfor 3 prosent, ikke 10,4 prosent, sier Cekov.

– Også det er mange, og ledigheten kan stige videre til 4 eller 5 prosent, tror han.

– Dessuten vil de som er ledige slite veldig med å finne en ny jobb. 

Langvarig for olje

– Mange av de permitterte må vel regne med at jobben er borte?

– Ja, men det er vanskelig å vite hvor mange. Og gitt de veldig sterke stimulansene, må vi tro at antallet vil synke, sier Cekov. 

Økonomiske analytikere visste at tirsdagens ledighetstall fra Nav ville vise de soleklart verste tallene i etterkrigstiden. Det eneste spørsmålet var om Nav-tallene ville ha fått med seg den helt siste utviklingen, slik at ledigheten passerte 10 prosent.  

– Jeg tror særlig folk i oljetunge regioner vil slite, sier Cekov, og viser til at Norge har fått oljeprisfallet på toppen av coronaproblemene.

Raskt og langsomt: Dane Cekov tror at de fleste permitterte er tilbake i arbeid når restriksjonene lettes. Det gjelder neppe oljeansatte. Foto: Are Haram

– Oljeselskapene kuttet veldig etter prisfallet i 2014, og har nok mindre å gå på nå.

Først hvis Saudi-Arabia inngår en avtale, og for tiden spekuleres både i en avtale med Russland og en alternativ avtale med USA, kan oljeprisen stige merkbart.

Den siste uken har tallet på helt ledige steget med 142.000, en økning på 95 prosent. 

Av disse 142.000 er 90 prosent permittert. 

Siden 9. mars har Nav fått 21.000 søknader om ordinære dagpenger, og nesten 225.000 søknader begrunnet med permitteringer.

Oslo verst stilt

Nav opplyser at tilgangen på nye dagpengesøkere har avtatt noe de siste dagene.

Oslo har høyest ledighet, 12,7 prosent, men økningen den siste uken har vært sterkest i Møre og Romsdal, opp 116 prosent. Nordland har lavest ledighet, 8,6 prosent.

Det er flest ledige og permitterte innen butikkbransjen, der økningen har vært på 151 prosent den siste uken. Innen butikkbransjen er nå 19,4 prosent ledige. Dette er fortsatt lavere enn innen hotell og restaurant, hvor over 25 prosent nå er uten arbeid.