Dagpengekurven flater ut

Antall nye dagpengesøknader til Nav faller.

5.000 NYE: Fra fredag til søndag fikk Nav 5.000 nye dagpengesøknader.  Foto: NTB Scanpix
Arbeidsliv

I løpet av fredag og helgen har Nav fått inn 5.000 nye søknader om dagpenger, der 3.900 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering. 

Siden torsdag 12. mars, da Norge mer eller mindre ble stengt ned, er det kommet inn totalt 396.000 søknader om dagpenger, hvorav 351.900 gjelder dagpenger ved permittering.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 435.000 søknader om dagpenger. I 2019 var det totale antallet 160.500. 

Forskudd

Alle som har søkt om dagpenger kan søke om å få utbetalt et forskudd. Nav har mottatt 133.200 slike søknader siden da, og godkjent 109.100 søknader av dem. Totalt er det søkt og innvilget forskudd på  1.627 millioner kroner, mens 106.200 godkjente søknader for totalt 1.588 millioner kroner er utbetalt.

Flest i Oslo

14 prosent av arbeidsstyrken i Norge har nå søkt om dagpenger i løpet av denne perioden. Andelen er høyest i Oslo med 16,4 prosent, og lavest i Nordland med 10,9 prosent.

Servicenæring

I alt har 57 prosent av alle lønnstakere i overnattings- og serveringsvirksomheter søkt om dagpenger ved permittering, i tillegg har 5 prosent i denne næringen søkt om ordinære dagpenger. Innenfor varehandel får nå 22 prosent av alle lønnstakere dagpenger på grunn av permitteringer.

Saken oppdateres daglig

Kilder: Nav og Finansavisen

permitteringer
nav
dagpenger
Nyheter
Arbeidsliv