Kraftig corona-smell for bemanningsbransjen

Bemanningsselskapene har måttet permittere i stor stil.

NESTEN 500 PERMITTERT: Bemanningsselskapet Jobzone har permittert nesten 500 personer, forteller konsernsjef Espen Hem Jakobsen.  Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Arbeidsliv

– Når store deler av samfunnet, inkludert skoler og barnehager stenger ned på kort varsel, påvirker det mange av våre oppdrag, sier Espen Hem Jakobsen, konsernsjef i Jobzone.

Han anslår at Jobzone har hatt en nedgang i antallet oppdrag på 15-20 prosent.

– Covid-19-utbruddet og en delvis nedstengning av Norge som følge av dette, rammet bemanningsbransjen hardt, sier Torben Sneve, konsernsjef i Adecco.

RAMMER HARDT: – Dette rammer bemanningsbransjen hardt, sier Torben Sneve, konsernsjef i Adecco. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

– Fallet i bransjen gjenspeiler det fallet vi ser hos de ulike næringene, men vi har samtidig god aktivitet der produksjonen av varer og tjenester er blitt holdt i gang.

Permitteringer

Da arbeidsmiljøloven, og adgangen til midlertidig innleie, ble endret i 2019 fikk bemanningsbransjen nye rammebetingelser. Alle vikarer har fått kontrakter på fast ansettelse i bemanningsselskapene, selv om ikke alle er ansatt i 100 prosent stillinger.

Det betyr at bransjen har måttet ty til permitteringer da krisen rammet.

– Vi har permittert de vi ikke har arbeid til, og så har vi forsøkt å finne så mange oppdrag som mulig til de som ikke er permittert, sier Jakobsen i Jobzone. 

Jobzone har permittert i underkant av 500 ansatte.

Også de andre store bemanningsselskapene har måttet gå den veien. 

– Det er naturlig at våre utleide ansatte er de første som avsluttes når det man tar ned produksjon, sier Torben Sneve, konsernsjef i Adecco.

– Det ligger i vår natur at vi skal være den fleksible partneren til bedrifter og institusjoner, så slik sett er det ikke noe nytt, bare at alt falt så mye raskere enn hva vi så i 2008/09 og 2015, sier Sneve.

At Adecco er børsnotert, innebærer at han ikke kan gå ut med konkret tallinformasjon i forkant av rapportering av resultater for første kvartal.

Det samme gjelder for Manpower Group, som også bekrefter at de har måttet ty til permitteringer.

Helse og logistikk

I Randstad er under 10 prosent permittert. 

– Vi er Norges største bemanningsselskap innen helse, her har naturlig nok ikke vært den store nedgangen, sier konsernsjef Eivind Bøe.

– Heller ikke innen IT og i logistikkbransjen har vi nedgang, mer det motsatte. Der vi ser en nedgang er selvsagt innen deler av produksjonsselskaper, en del serviceyrker og noen av de enklere administrative rollene, sier han. 

I tillegg til lager og logistikk er det også andre bransjer som har økt etterspørsel. 

FLEKSIBILITET: – Denne krisen har en gang for alle bevist at bemanningsbransjen tilfører norsk arbeidsliv nødvendig fleksibilitet, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower Group. Foto: Manpower Group

– Vi har blant annet levert medarbeidere til apotekkjeder, reiseforsikringsvirksomheter og helselaboratorier, som alle har hatt økt behov for ansatte i den situasjonen vi har vært i, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower Group. 

Hjemmekontor

– På hvilken måte kan denne krisen endre arbeidsmarkedet? 

– Alltid etter en krise øker behovet hos bedrifter for økt fleksibilitet i arbeidsstokken. Dette for å redusere faste kostnader generelt. Det betyr normalt en økning i aktiviteten for vår bransje. Når er for tidlig å si nå, sier Sneve i Adecco. 

– I Adecco globalt har vi cirka 70.000 ansatte som sitter på hjemmekontor. 

– Jeg tror at når mange nå ser hvor bra dette fungerer, vil det strukturelt endre måten vi jobber på i fremtiden, sier han, og trekker frem reiser, fysiske kontorer og bruk av freelancere. 

– Vi frykter at den økonomiske nedturen skal bli så stor og langvarig at vi får en høy arbeidsledighet. Skrekken er at denne arbeidsledigheten skal bli langvarig. Normalt vil det bety en ekstra stor nedgang for midlertidig ansatte og vikarene, sier Eivind Bøe. 

Fleksibilitet

– Vi vil spille en viktig rolle uansett, mener Maalfrid Brath i Manpower Group. 

– I den siste tiden har vi blant annet satt en barnehagearbeider i jobb på et helselaboratorium, vi har satt en kokk i jobb hos en apotekkjede og vi har funnet en lagerjobb til en personlig trener, bare for å nevne noen få eksempler. Denne krisen har en gang for alle bevist at bemanningsbransjen tilfører norsk arbeidsliv nødvendig fleksibilitet.

jobzone
adecco
manpower group
randstad
bemanning
coronavirus