Kan arbeidsgiver pålegge bruk av smittestopp-appen?

Statsministeren og resten av regjeringen har tatt i bruk Smittestopp-appen, men kan arbeidsgiveren pålegge sine ansatte å gjøre det samme?

JA ELLER NEI: Kan arbeidsgiver bestemme?  Foto: NTB Scanpix
Arbeidsliv

«Vi ønsker at så mange som mulig laster ned appen», sa statsminister Erna Solberg, da appen Smittestopp ble lansert denne uken. «Personlig mener jeg at hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned appen» fortsatte hun.

De fleste arbeidsgivere ønsker seg nå hverdagen og friheten tilbake. Men gir det en rett til å kreve at de ansatte laster ned, og bruker appen som varsler om man har vært i nærkontakt med noen som senere er bekreftet smittet?

Dette spørsmålet får nå Bjørn Ofstad, advokat og partner i Deloitte Advokatfirma fra flere av sine klienter.

Styringsrett

– Enhver arbeidsgiver har rett til å verne virksomheten mot uønskede eller ulovlige handlinger, sier Ofstad.

SAKLIG BEGRUNNET: Bjørn Ofstad, advokat i Deloitte. Foto: Anita Arntzen

– Retten til å implementere tiltak som hindrer uønskede og ulovlige handlinger ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, men begrenses i at ønsket tiltak må være saklig begrunnet i virksomheten, sier Ofstad.

Arbeidsgivers styringsrett er arbeidsgivers rett til å lede, fordele, organisere og kontrollere arbeidet, samt ansette og si opp arbeidstagere. Styringsretten begrenses av lov, forskrift og avtale.

– Men kan bruken av denne appen være saklig begrunnet?

– Det kan være mange gode grunner til at en arbeidsgiver ønsker at deres ansatte laster ned og bruker appen. Det kan påvirke helseforholdene på arbeidsplassen, virksomheten er aktiv deltager i samfunnets dugnad og en raskere tilbakevending til normalsituasjon vil bidra til at virksomheten raskere får «hjulene til å rulle» igjen.

Myndighetens tiltak

– Arbeidsgivers styringsrett kan kun brukes dersom det er saklig grunn for det i den daglige driften av virksomheten, sett da i lys av blant annet type virksomheten og hva som ønskes oppnådd.

– Men Smittestopp-appen er et tiltak initiert fra norske myndigheter og ikke den enkelte arbeidsgiver. Smittestopp-appen kan derfor ikke sies å være et kontrolltiltak i arbeidsmiljølovens forstand.

– Så arbeidsgiver kan ikke kreve et slikt tiltak?

– Nei, det mener vi at arbeidsgiver ikke kan. Men en sterk oppfordring må imidlertid være akseptabelt.

Unntak i helse

Finnes det unntak?

– Kanskje dersom arbeidsgiver har et spesielt behov for å planlegge bemanningen og kartlegge smitte i egen virksomhet, sier Avesta Gåskjønli, advokat i Deloitte Advokatfirma, og trekker frem helsetjenesten eller andre bransjer som i utstrakt grad medfører kontakt med andre mennesker.

UNNTAK I HELSE: Avesta Gåskjønli, advokat i Deloitte Advokatfirma. Foto: Deloitte

– Særlig gjelder dette når arbeidstageren i sitt arbeid har utstrakt kontakt med risikogrupper. Innenfor disse bransjer vil arbeidsgiver ha et reelt behov for å ha kontroll på om arbeidstager har vært i nærheten av personer med påvist covid-19. Et annet spørsmål vil da være om denne appen er et godt nok tiltak for arbeidsgiver, sier Ofstad. 

– Spiller det noen rolle at telefonen er eid av arbeidsgiver?

– Nei, telefonen er et verktøy til arbeidstagers disposisjon, men krav knyttet til denne må fortsatt være saklig begrunnet i virksomhetens drift.

– Men kan arbeidsgiver nekte deg å laste den ned og bruke Smittestopp-appen?

– Det er nok lettere. Hvis arbeidsgiver er redd for at en slik app kan påvirke telefonen på noe vis, eller det er problematisk at noen kan finne ut hvor arbeidstageren har vært eller hvem arbeidstageren har vært i kontakt med, vil arbeidsgiveren kunne nekte for dette, så lenge telefonen er eid av arbeidsgiver, sier Ofstad. 

smittestopp-appen
arbeidsrett
deloitte