64 prosent av hotell- og restaurantansatte på dagpenger

64 prosent av alle ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter har søkt om dagpenger. 

STILLE: Mange restauranter på Aker Brygge i Oslo har vært stengt, og mange ansatte i restaurantnæringen er permittert.  Foto: Ivan Kverme
Arbeidsliv

Tirsdag denne uke fikk Nav inn 2.700 nye søknader om dagpenger, der 2.000 av dem gjelder dagpenger ved permittering. Det betyr at antall nye søknader om dagpenger fortsetter å falle. 

Men siden torsdag 12. mars har Nav fått inn totalt 402.200 søknader om dagpenger, hvorav 356.600 gjelder dagpenger ved permittering.

Også i overnattings- og serveringsvirksomheter, som er hardest rammet, fortsetter antall permitterte å øke. Nå har 58 prosent av alle lønnstakere i denne næringen søkt om dagpenger ved permittering, i tillegg har 5 prosent i denne næringen søkt om ordinære dagpenger. I private tjenester ellers er andelen 34 prosent dagpenger ved permittering og 3 prosent ordinære. I varehandel er 23 prosent permittert, mens 2 prosent har søkt ordinære dagpenger.

I næringer som elektrisitet, vann og renovasjon, finansierings- og forsikringsvirksomhet, samt offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring har svært få lønnstakere søkt om dagpenger ved permittering eller ordinære dagpenger, melder Nav. 

Forskudd

Alle som har søkt om dagpenger kan søke om å få utbetalt et forskudd. Nav har mottatt 142.500 slike søknader siden da, og godkjent 116.300 av dem. Totalt er det søkt og innvilget forskudd på 1.731 millioner kroner, mens 115.600  godkjente søknader for totalt 1.720 millioner kroner er utbetalt.

Saken oppdateres daglig

Kilder: Nav og Finansavisen

dagpenger
nav
permitteringer