Kraftig kutt i internship-programmer

Populære internship-programmer blir sommeren 2020 kortere og færre, og mange av dem blir i stor grad digitale.

KUTTER INTERNSHIPS: Færre studenter får DNB-toppen Kjerstin Braathen som sjef i sommer.  Foto: NTB Scanpix
Arbeidsliv

– Det er ofte vanskeligere å få plass på et internship-program enn å få fast stilling, sier Bjørn Vihovde, partner og nordisk HR-direktør i konsulent- og revisjonsselskapet EY.

Internship

En midlertidig ansettelse for studenter, som oftest om sommeren. I en periode, for eksempel åtte uker, får studentene jobbe med relevante arbeidsoppgaver, og oppleve arbeidshverdagen i bedriften. Som oftest settes studentene inn i et prosjekt. Et internship er også blitt beskrevet som et jobbintervju som går over flere uker.

Det samme gjelder for en rekke av de mest populære arbeidsgiverne i næringslivet. Sommeren 2020 - coronasommeren - er nåløyet trangere enn noensinne. Noen internship-programmer er kuttet i antall, andre er kuttet i lengde, og noen blir i stor grad digitale.

Kapret en plass

Cecilie Nordbø Hvammen (28) er en av dem som er kommet inn gjennom nåløyet. Hun har kapret en av de seks plassene i Statkrafts sommerprosjekt.

– Jeg ble veldig glad og lettet da jeg fikk beskjeden. Jeg har søkt på flere jobber, men det er flere programmer som er blitt avlyst i år, sier hun.

Over en periode på åtte uker skal hun være del av en gruppe som har fått i oppdrag å se på forretningsmuligheter knyttet til lading av elbiler, ettersom Statkraft er storeier ladestasjonsselskapet Grønn kontakt.

KAPRET EN AV FÅ PLASSER: Cecilie Nordbø Hvammen (28) har fått en av de seks plassene i Statkrafts sommerprosjekt. Foto: Privat

Statkraft fikk inn i overkant av 300 søkere til sitt sommerprosjekt.

– Vi har planlagt med at hele prosjektet kan foregå digitalt dersom det er nødvendig, også presentasjonen av prosjektet for konsernledelsen ved avslutning. Men vi håper jo at studentene også kan møtes fysisk, selv om vi vil være svært forsiktige med å samle mange, sier prosjektansvarlig Vidar Eide.

Vurderte å avlyse

Storebrand kjører hvert år et sommerprogram under navnet Storebrand Sandbox.

– På grunn av coronasituasjonen vurderte vi å avlyse sommerens program, men landet på at vi synes det er så viktig å tilby disse spennende sommerjobbene, at vi snudde oss raskt og la opp et digitalt løp, sier Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand.

I år vil selskapet ha totalt 15 sommerstudenter, ti i Norge og fem i Sverige. Til disse stillingene fikk Storebrand inn 390 søknader.

Kuttet stillinger

DNB er en av Norges mest populære arbeidsgivere, i hvert fall hvis man skal tro Universum-rankingen. I år har selskapet færre internship-stillinger. 

– Vi har signert kontrakt med ti summerinterns i DNB Markets. Disse begynner som avtalt i juni 2020 og jobber gjennom sommeren, sier Karoline Nauste, rekrutteringssjef i DNB.

– Vi hadde planer om å tilby 20 internship på andre områder, men disse ble rekruttert i februar/mars 2020, og da FHI kom med nye retningslinjer 13. mars besluttet vi å stoppe prosessen. De som var aktuelle for plassene fikk tilbud om å videreføre søknaden til vikarstillinger. Vi ble møtt med stor forståelse og er veldig glade for at mange har valgt å takke ja til en vikarstilling.

– Situasjonen tatt i betraktning, mener vi det er bedre å tilby studentene en vikarstilling som gjør at man begrenser omgangen med andre mennesker og jobber i samme team over tid, sier Nauste.

DNB har så langt signert med 63 sommervikarer for sommeren 2020.

Kansellering

– De første internship-programmene som skulle vært gjennomført i april måtte vi kansellere, sier Bjørn Vihovde, partner og nordisk HR-direktør i konsulent- og revisjonsselskapet EY.

HAR KANSELLERT NOEN:– De første internship-programmene som skulle vært gjennomført i april måtte vi kansellere, sier Bjørn Vihovde i EY. Foto: EY

– Dette var i en periode da smittespredningen var på sitt mest intense og utviklingen fremover var veldig uoversiktlig.

– Men vi vet at dette er viktig for studentene, og noe de har gledet seg til. Vi vil derfor strekke oss langt for å klare å gjennomføre flest mulig av programmene i sommer. Totalt har vi i år planlagt med drøyt 30 studenter på våre programmer, og generelt opplever vi at det er veldig stor interesse for disse, og nåløyet er trangt.

Delt og avlyst

Hos PwC kommer det ni studenter til internship som planlagt.

– Vi ønsker å innrette oss etter myndighetens smittervernanbefalinger, det innebærer at internsene vil bli inndelt i mindre grupper på tre og tre, sier HR-direktør Hege Christin Lien. Så langt det lar seg gjøre vil vi legge til rette for at internsene skal kunne bruke kontoret mest mulig, men vil også være rigget for digital gjennomføring om det skulle bli nødvendig. 

I KPMG skulle en gruppe studenter hatt summer internship. 

– På grunn av corona oppstod det for mange usikkerheter til å lage et meningsfullt, alternativt opplegg. Dette ble derfor avlyst, sier Ina Malén Torp, rekrutteringsansvarlig i KPMG.

Fra 7 til 5 uker

Hos Deloitte skal 21 studenter ha internship i sommer.

– Vi fortsetter med internship som planlagt, men for en kortere periode, sier HR-direktør Eva Gjøvikli.

KUTTER I TID: – Den opprinnelige internship-perioden på syv uker har blitt redusert til fem uker, sier Eva Gjøvikli. Foto: Deloitte

– Den opprinnelige internship-perioden på syv uker har blitt redusert til fem uker, og det har vi møtt stor forståelse for. Det viktigste er at alle som opprinnelig ble tilbudt internship før coronasituasjonen, begynner som planlagt.

– Internship er viktig for fremtidig rekruttering, og de som eventuelt blir tilbudt jobb etter et internship hos oss, får tilbud om ansettelse det påfølgende året. Det vil si at for de som er interns i sommer er det snakk om ansettelse i 2021. Vi tror jo at markedet vil ta seg opp etter hvert, og da må vi være rigget for det, så dette handler om langsiktighet, sier Gjøvikli. 

Elbiler

Om få uker skal Cecilie Nordbø Hvammen ta fatt på sin jobb i Statkraft. 

– Det blir spennende. Når andelen ladbare biler som blir solgt er så høy som den er i Norge, kan det gi enorme muligheter. Det gleder jeg meg til å jobbe med.

Statkraft har varslet at deler av arbeidet trolig må foregå digitalt, av smittevernshensyn.

– Jeg håper jo at vi får mulighet til å treffes, og til å jobbe kreativt med ideer, selv om vi jo begynner å bli vant med å jobbe med teams.

Nordbø Hvammen har ett år igjen på masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon på NMBU, med fokus på forretningsutvikling. Fra før har hun en bachelor i nanoteknologi.

– Det skal bli godt å bli ferdig, men det er veldig fint å få en mulighet til å teste arbeidslivet i sommer. Jeg tror det er viktig å komme inn i et der miljø man kan trives, og som passer med egne verdier.

En nerve

At der var Statkraft som skulle bli første arbeidsgiver i en studierelevant jobb, er hun veldig fornøyd med.

– Kraft er på mange måter nerven i næringslivet, sammen med olje, sier hun.

– Og jeg har alltid vært glad i vann. Jeg kommer fra en gård i bygda Dagali, og for mine oldeforeldre har jeg alltid hørt at det største som hadde skjedd i bygda, var at det kom strøm og kraftanlegg, forteller hun.

– Dette blir en fin forlengelse av den historien, sier hun.

internship
dnb
statkraft
deloitte
ey
pwc
kpmg
storebrand
Nyheter
Utdannelse
Arbeidsliv